KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Zbiór przepisów dotyczących prawnej ochrony pracy, wypadków przy pracy, chorób zawodowych, bezpieczeństwa i higieny pracy : wypadki przy pracy i choroby zawodowe /

wypadki przy pracy i choroby zawodowe /
[wybór i oprac. Małgorzata Kurowska, Krystyna Zakrzewska-Szczepańska].
Warszawa :
Biblioteczka Pracownicza,
2006.
168 s. ; 20 cm.
(Biblioteczka Pracownicza poradnik 188)
(Biblioteczka Pracownicza ; poradnik 188)
83-88616-77-3
331.45/.46:349.23./24](438)(083.1)
Wypadki przy pracy.
(Polska).
(Przepisy. Instrukcje. Poradniki praktyczne).

 Praca
Polska
prawo
Praca -- wypadki -- prawo -- Polska -- legislacja.
Choroby zawodowe -- prawo -- Polska -- legislacja.
wypadki
legislacja.
Choroby zawodowe

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.16105)
Sygnatura SA.16105
Tylko na miejscu 11/04/2011 2002000161055 -
Na miejscu
Rekord: