KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Strategia lizbońska z perspektywy wybranych krajów i regionów /

Lisbon strategy from a perspective of chosen countries and regions
red. nauk. Bogumiła Brocka-Palacz, Eufemia Teichmann.
Czytelnia Książek WNEiZ (Unia Europejska)
Warszawa :
Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza,
2009.
412 s. ; 24 cm.
2
brak wypożyczeń
Materiały z międzynarodowej konferencji pt.: "Economic and political conseqences of the Lisbon strategy", 27-28 listopada 2008 r.
Bibliogr.
Tekst częśc. w jęz. ang.
Przedm., spis treści również w jęz. ang.
978-83-7378-483-3
338.26:339.92](4-67)"2000/..."(061)
150386 (to nie jest sygnatura)

Plany gospodarcze. Planowanie gospodarcze. Narodowe plany gospodarcze.
(Kraje Unii Europejskiej).
Od 2000.
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.18289)
Syg.SA.18289
Tylko na miejscu 29/01/2010 2002000182890 -
Na miejscu
E Czytelnia Biblioteki Ekonomicznej (E.72408)
Czytelnia Książek WNEiZ : Unia Europejska
Nocne 26/02/2010 2001000724086 -
Rekord:
ISBN: