KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Instrumenty i regulacje bankowe w czasie kryzysu /

[red. nauk.] Jerzy Nowakowski.
Czytelnia Książek WNEiZ (Bankowość), Czytelnia WZiEU (Bankowość), Wypożyczalnia WZiEU (W-Bankowość), Dublety WZiEU , Czytelnia WZiEU (Dary Prof. S.Flejterskiego )
Warszawa :
Difin,
2010.
189 s. : il. ; 24 cm.
4
brak wypożyczeń
Bibliogr. przy rozdz.
Dla studentów nauk ekonomicznych i prawniczych oraz dla praktyków zatrudnionych w bankach.
978-83-7641-218-4
336.76:338.124](07):[336.71.025.13:347.734](438:4-67)(07)
156183 (to nie jest sygnatura)

Giełda papierów wartościowych. Rynek pieniężny. Rynek kapitałowy. Rynek finansowy.
(Wydawnictwa dydaktyczne. Podręczniki).

 Kryzysy giełdowe -- 1990-.
Banki -- kontrola państwa -- Kraje Unii Europejskiej.
Banki -- kontrola państwa -- Polska -- 1990-.
Zarządzanie finansowe.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
TM Wypożyczalnia Bibl.Wydz.Zarządzania i Ekonomiki Usług (TM.13168)
Syg.TM.13168
Czytelnia WZiEU : Dary Prof. S.Flejterskiego
Nocne 2001300131683 -
SIL Service Inter-Lab (TM.10029)
Wypożyczalnia WZiEU : W-Bankowość
krótkoterminowe 04/03/2020 2001300100290 Zamów
SIL Service Inter-Lab (T.11627)
Czytelnia WZiEU : Bankowość
Nocne 18/09/2012 2001200116278 -
E Czytelnia Biblioteki Ekonomicznej (E.73029)
Czytelnia Książek WNEiZ : Bankowość
Nocne 07/01/2014 2001000730292 -
Rekord:
ISBN: