KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Problem bezdomności w Polsce : wybrane aspekty - diagnoza Zespołu Badawczego /

wybrane aspekty - diagnoza Zespołu Badawczego /
redakcja Maciej Dębski.
Czytelnia Książek WNEiZ (Socjologia), Wypożyczalnia WNEiZ (Polityka socjalna 23/2)
Gdańsk :
Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności,
2011.
333, [2] strony : ilustracje ; 24 cm.
5
brak wypożyczeń
Bibliografia przy artykułach.
Streszczenie, spis treści angielskie.
978-83-933855-0-8
364.6:364.4-058.51:316.344-058.51](438:100)"19/20"
167672 (to nie jest sygnatura)

Problemy społeczne wymagające pomocy społecznej. Deprawacja społeczna. Marginalizacja społeczna. Równość szans. Problemy zdrowia psychicznego. Problemy emocjonalne. Izolacja społeczna. Rozpad społeczny. Bezpieczeństwo socjalne. Ubóstwo. Zadłużenie. Szanse edukacyjne. Warunki mieszkaniowe. Problemy opieki zdrowotnej.
(Polska).
Wiek XX/XXI.
(Aspekt międzynarodowy. Wszystkie kraje. Świat).

 Bezdomni -- opieka i pomoc -- Polska -- 1990-.
Bezdomni -- polityka rządowa -- Polska -- 1990-.
Bezdomni -- Polska -- sytuacja społeczna -- 1990-.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
W  Wypożyczalnia Biblioteki Głównej (WM.15567) miesięczne 17/12/2019 2000200155676 Zamów
S Wypożyczalnia Biblioteki Ekonomicznej (S.94805)
Wypożyczalnia WNEiZ : Polityka socjalna 23/2
krótkoterminowe 14/05/2015 2001100948054 Zamów
H Biblioteka Humanistyczna (H.26195) krótkoterminowe 31/03/2014 2002600261957 Zamów
H Biblioteka Humanistyczna (H.24491) Tylko na miejscu 11/04/2012 2002600244912 -
Na miejscu
E Czytelnia Biblioteki Ekonomicznej (E.73736)
Czytelnia Książek WNEiZ : Socjologia
Nocne 30/03/2012 2001000737369 -
Rekord:
ISBN: