KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Społeczeństwo i sieć informacyjna : problemy i technologie : praca zbiorowa /

problemy i technologie : praca zbiorowa /
Society and information network:
pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty i Ewy Chuchro ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
Czytelnia Filologiczna Biblioteki Międzywydziałowej - A (02 Bibliotekarstwo. Bibliotekoznawstwo), Czytelnia Książek WNEiZ (Informatyka)
Warszawa :
Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,
2012.
140, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Nauka, Dydaktyka, Praktyka 130)
(Miscellanea Informatologica Varsoviensia vol. 5)
(Miscellanea Informatologica Varsoviensia ; Vol. 5)
(Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 130)
3
brak wypożyczeń
Bibliogr. przy rozdz.
Druga s. tyt. w jęz. ang.
Tekst częśc. ang.
Streszcz. ang., pol. przy rozdz.
Spis treści również ang.
978-83-61464-85-3
316.325:004.7](082.1)
169597 (to nie jest sygnatura)

Społeczeństwa ze względu na specyficzne kryteria. Społeczeństwo informacyjne. Społeczeństwo otwarte. Społeczeństwo obywatelskie.
(Zbiory prac różnych autorów. Księgi pamiątkowe).

 Społeczeństwo informacyjne.
Informatyka -- aspekt społeczny.
Nowe technologie informacyjne i komunikacyjne -- aspekt społeczny.
Nauka o informacji
Dostęp do informacji
Zarządzanie informacją
Systemy informacyjno-wyszukiwawcze
Prace zebrane [Typ publikacji]

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
BM Biblioteka Międzywydziałowa (P.22921)
Syg.P.22921
Czytelnia Filologiczna Biblioteki Międzywydziałowej - A : 02 Bibliotekarstwo. Bibliotekoznawstwo
Tylko na miejscu 13/06/2012 2001500229210 -
Na miejscu
INF Oddział Informacji Naukowej BG (Inf.424)
Syg.VI.21
Tylko na miejscu 13/06/2012 2000800004244 -
Na miejscu
E Czytelnia Biblioteki Ekonomicznej (E.73790)
Czytelnia Książek WNEiZ : Informatyka
Nocne 13/06/2012 2001000737901 -
Rekord:
ISBN: