KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Doręczenia w postępowaniu cywilnym : komentarz praktyczny z orzecznictwem, wzory pism procesowych i kazus /

komentarz praktyczny z orzecznictwem, wzory pism procesowych i kazus /
Wolwiak, Ireneusz.
Ireneusz Wolwiak.
Warszawa :
Wydawnictwo C.H. Beck,
2014.
XXIV, [2], 347 s. ; 21 cm.
(Prawo Sądowe )
(Prawo Sądowe )
Na okł.: doręczenie różnym podmiotom, skutki procesowe, potwierdzenie doręczenia, doręczenie zastępcze.
Indeks.
Książka przydatna praktykom - sędziom, prokuratorom, adwokatom, radcom prawnym, kuratorom, przedstawicielom ustawowym oraz aplikantom zawodów prawniczych, a także studentom.
Dostępne również w wersji elektronicznej.
978-83-255-6336-3
347.91/.95(438):005.92](07)(094.5.072/.8)
Postępowanie cywilne. Proces cywilny. Ekspertyza sądowa. Biegli sądowi. Arbitraż.
(Polska).
(Wydawnictwa dydaktyczne. Podręczniki).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).
(Źródła prawne pochodzące od sądów. Orzecznictwo).

 Doręczenie (prawo)
Polska
Doręczenie (prawo) -- Polska.
Polska.
1990-.
Postępowanie cywilne -- Polska -- 1990-.
Postępowanie cywilne

Rodzaj dokumentu:
Książka


http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zogizdkmjsha2tioa

Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.22775)
Sygnatura SA.22775
Tylko na miejscu 11/07/2014 2002000227751 -
Na miejscu
Rekord:
ISBN: