KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Zróżnicowanie morfologiczne zawodników różnych dyscyplin sportowych /

Pietraszewska, Jadwiga.
Jadwiga Pietraszewska.
Wrocław :
Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego,
1998.
143 s. : rys., wykr. ; 24 cm.
(Studia i Monografie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ISSN 0239-6009 z. 54)
(Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 0239-6009 ; 54)
Bibliogr. s. 73-82.
83-87389-16-1
796.071:612.7:572.087](438)"1980/..."
Sportowcy. Sport jako zawód. Trenerzy
(Polska).

 Sport
aspekt fizjologiczny.
Sport -- aspekt fizjologiczny.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
BM Biblioteka Międzywydziałowa (WF.7957) Tylko na miejscu 25/05/2017 2002100079571 -
Na miejscu
BM Biblioteka Międzywydziałowa (WF.6433) w trakcie opracowania 07/12/2006 2002100064331 -
Rekord: