KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Jawność i jej ograniczenia. T. 9, Zadania i kompetencje /

Zadania i kompetencje
T. 9, Zadania i kompetencje /
pod redakcją Bogumiła Szmulika.
Warszawa :
Wydawnictwo C. H. Beck,
2015.
XLIX, [1], 404 s. : il. ; 21 cm.
(Monografie Prawnicze )
(Monografie Prawnicze )
Red. naukowy całego cyklu: Grażyna Szpor.
Bibliogr. s. XXXIII-XLIX. Indeks.
BNPol online
978-83-255-7664-6
342.72/.73(438):005.922.1
Prawa obywateli. Państwo a jednostka. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Równość obywatelska i publiczna. Równość rasowa. Równość wyznania. Wolność nauki. Prawo zrzeszania się. Wolność zgromadzeń. Wolność sumienia i wyznania. Wolność prasy i widowisk. Prawo do pracy i ubezpieczeń społecznych. Prawo do nauki.
(Polska).

 1990-.
Informacja
Informacja -- prawo -- Polska.
Jawność (prawo)
Jawność (prawo) -- Polska.
Jawność (prawo) -- Stany Zjednoczone.
ochrona
Polska
Polska.
Prawa osobiste
Prawa osobiste -- ochrona -- Polska -- 1990-.
prawo
Stany Zjednoczone.
Tajemnica
Tajemnica -- prawo -- Polska -- 1990-.

Rodzaj dokumentu:
Książka


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zogiytamjrgy2tkoa

Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BSA SA.23636 SA.23636 Tylko na miejscu -
Na miejscu
Rekord:
ISBN: