KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Poezje wybrane /

Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940).
Kazimierz Tetmajer ; oprac. i wstępem poprzedził Julian Krzyżanowski.
Wyd. 2 zm.
Wrocław :
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo,
1968.
CIV, 277 s., [1] k. tabl. (portr.) ; 17 cm.
(Biblioteka Narodowa. Seria 1 ISSN 0208-4104 nr 123)
(Biblioteka Narodowa. Seria 1 ; nr 123)
Bibliogr. s. CI-CIV.
821.162.1-1:821.162.1(091):929-052 Tetmajer-Przerwa K.]"18/19"
Literatura polska. - Poezja. Dramat poetycki.
Wiek XIX/XX.

 Poezja polska -- 1870-1914.
Tetmajer, Kazimierz Przerwa -- (1865-1940) -- krytyka i interpretacja.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BM SN.33814 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG Z.20554 Tylko na miejscu 15/09/2016 -
Na miejscu
BG W.69017 miesięczne 15/09/2016 Zamów
BG SN.33813 miesięczne 05/07/2019 Zamów
Rekord: