KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Idylla polska : antologia /

antologia /
wybór tekstów Alina Witkowska przy współudz. Izabeli Jarosińskiej ; wstęp Alina Witkowska ; koment. Izabela Jarosińska.
Kraków :
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo,
1995.
LVI, [2], 489 s. ; 17 cm.
(Biblioteka Narodowa. Seria 1 ISSN 0208-4104 nr 284)
(Biblioteka Narodowa. Seria 1, 0208-4104 ; nr 284)
Bibliogr. s. [LVII].
83-04-04088-3
821.162.1-1(082.2)"15/19"
Literatura polska. - Poezja. Dramat poetycki.
Wiek XVI/XX.
(Antologie. Wypisy (różnych autorów). Cytaty. Fragmenty).

 Poezja pastoralna polska -- antologie.
Poezja pastoralna polska -- historia i krytyka.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BM P.12944 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG W.188077 W.188075 miesięczne 20/02/2012 Zamów
BG W.188076 W.188075 miesięczne 08/02/2012 Zamów
BG W.188075 W.188075 miesięczne 22/02/2011 Zamów
Rekord: