KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Prawo do dobrego samorządu w perspektywie konstytucyjno - instytucjonalnej /

redakcja naukowa Mirosław Stec, Katarzyna Małysa-Sulińska ; autorzy: Jolanta Blicharz, Grażyna Cern, Monika Chlipała, Anna Chochowska, Jarosław Dobkowski, Adam Doliwa, Katarzyna Eliasz, Maciej Kiełbus, Jakub Krawczyk, Agnieszka Piskorz-Ryń, Maciej Pisz, Jakub H. Szlachetko, Lidia Zacharko, Krystian M. Ziemski.
Stan prawny na 15 kwietnia 2021 r.
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Samorząd Terytorialny)
Warszawa :
Wolters Kluwer,
2021.
250 stron ; 22 cm.
(Monografie - Wolters Kluwer Polska ISSN 1897-4392 )
(Monografie, 1897-4392 )
Publikacja jest pokłosiem XIV Seminarium Naukowego Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Bibliografia na stronach 233-250.
Dla przedstawicieli samorządu terytorialnego, w tym pracowników administracji samorządowej, a także regionalnych izb obrachunkowych, samorządowych kolegiów odwoławczych, wymiaru sprawiedliwości, administracji rządowej oraz środowisk naukowych.
Publikacja dofinansowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
978-83-8246-064-3


 Polska
Samorząd lokalny -- prawo -- Polska -- 1990- -- konferencje.
Samorząd lokalny
konferencje.
1990-
prawo

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.25663)
Sygnatura SA.25663
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Samorząd Terytorialny
Tylko na miejscu 2002000256638 -
Na miejscu
Rekord:
ISBN: