KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Hołyst, Brunon (1930- ). ( w 109 rekordach )


 1. Hołyst, Brunon Kazimierz.
 2. Holist, Brunon.
 1. KjK 2
 2. EP
 3. INP'1989/90
 4. Kp. Krimìnalìstična socìologìâ / Brunon Holist. - Lugans'k, 2010.
 1. Hołyst, Brunon (1930- ).
 2. Hołyst, Brunon (1930- ). (pol.) Bezpieczeństwo jednostki, społeczeństwa i gatunku ludzkiego
 3. Hołyst, Brunon (1930- ). (pol.) Przeciwko życiu
 4. Hołyst, Brunon (1930- ). (pol.) Wiktymologia
 5. Hołyst, Brunon (1930- ). (pol.) Kryminologia
 1. Bezpieczeństwo : ogólne problemy badawcze / Hołyst, Brunon
 2. Bezpieczeństwo : programy promocji / Hołyst, Brunon
 3. Bezpieczeństwo gatunku ludzkiego / Hołyst, Brunon
 4. Bezpieczeństwo jednostki / Hołyst, Brunon
 5. Bezpieczeństwo kuratorów sądowych w świetle badań ogólnopolskich / Hołyst, Brunon
 6. Bezpieczeństwo społeczeństwa / Hołyst, Brunon
 7. Bójka i pobicie : (problemy dogmatyki prawa, kryminologii i kryminalistyki) / Kubec, Zbigniew.
 8. Crime in Poland in 1989-2002 : forecast up to 2008 / Hołyst, Brunon
 9. Człowiek w sytuacji trudnej : praca zbiorowa /
 10. Determinanty społeczne i kulturowe / Hołyst, Brunon
 11. III Seminarium Kryminologii Porównawczej, Warszawa, 1976 : praca zbiorowa /
 12. Japonia : przestępczość na marginesie cywilizacji / Hołyst, Brunon
 13. John Howard a współczesna problematyka penitencjarna / Hansen, Edgar
 14. Kryminalistyka / Hołyst, Brunon
 15. Kryminalistyka / Hołyst, Brunon
 16. Kryminalistyka / Hołyst, Brunon
 17. Kryminalistyka / Hołyst, Brunon
 18. Kryminalistyka / Hołyst, Brunon
 19. Kryminalistyka / Hołyst, Brunon
 20. Kryminalistyka / Hołyst, Brunon
 21. Kryminalistyka / Hołyst, Brunon
 22. Kryminalistyka / Hołyst, Brunon
 23. Kryminalistyka / Hołyst, Brunon
 24. Kryminalistyka / Hołyst, Brunon
 25. Kryminologia : podstawowe problemy / Hołyst, Brunon
 26. Kryminologia / Hołyst, Brunon
 27. Kryminologia / Hołyst, Brunon
 28. Kryminologia / Hołyst, Brunon
 29. Kryminologia / Hołyst, Brunon
 30. Kryminologia / Hołyst, Brunon
 31. Kryminologia / Hołyst, Brunon
 32. Kryminologia / Hołyst, Brunon
 33. Kryminologia / Hołyst, Brunon
 34. Kryminologia / Hołyst, Brunon
 35. Kryminologia i polityka kryminalna / Szabo, Denis
 36. Kryminologia na świecie / Hołyst, Brunon
 37. Kryminologia w krajach socjalistycznych : wybór artykułów /
 38. Metodologia dysertacji doktorskiej dla prawników : teoria i praktyka /
 39. Na granicy życia i śmierci / Hołyst, Brunon
 40. Na granicy życia i śmierci / Hołyst, Brunon
 41. Narkomania a przestępczość / Hołyst, Brunon
 42. Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży /
 43. Opinia publiczna i środki masowego przekazu a ujemne zjawiska społeczne : praca zbiorowa /
 44. Perspektywy badawcze problematyki zagrożeń życia / Hołyst, Brunon
 45. Policja na świecie / Hołyst, Brunon
 46. Policja na świecie / Hołyst, Brunon
 47. Polityka kryminalna w Polsce w świetle badań opinii prokuratorów i sędziów / Hołyst, Brunon
 48. Polska bibliografia kryminalistyczna.
 49. Polska bibliografia kryminalistyczna.
 50. Polska bibliografia kryminalistyczna.
 51. Problematyka przestępczości na V Kongresie Narodów Zjednoczonych, Genewa, wrzesień 1975 : praca zbiorowa /
 52. Problematyka przestępczości na VI Kongresie Narodów Zjednoczonych, Caracas, 25 sierpnia - 5 września 1980 r. : praca zbiorowa /
 53. Problematyka przestępczości na VII Kongresie Narodów Zjednoczonych, Mediolan, 26 sierpnia-6 września 1985 r. : praca zbiorowa /
 54. Problemy więziennictwa u progu XXI wieku : I Polski Kongres Penitencjarny, [Kalisz, 3-5 czerwca 1996], zorganizowany przy współpracy Wydziału Zapobiegania Przestępczości i Wymiaru Sprawiedliwości Karnej Organizacji Narodów Zjednoczonych : praca zbiorowa /
 55. Problemy współczesnej penitencjarystyki : praca zbiorowa.
 56. Problemy współczesnej penitencjarystyki w Polsce : praca zbiorowa.
 57. Przemoc w życiu codziennym : praca zbiorowa /
 58. Przestępczość drugiej połowy XX wieku : (wybrane zagadnienia) / Hołyst, Brunon
 59. Przestępczość drugiej połowy XX wieku : (wybrane zagadnienia) / Hołyst, Brunon
 60. Przestępczość na Świecie : biuletyn informacyjny /
 61. Przestępczość w Polsce : studium kryminologiczne / Hołyst, Brunon
 62. Przyszłość prawa : księga pamiątkowa XX-lecia Wydziału Prawa i Administracji /
 63. Przywróceni życiu / Hołyst, Brunon
 64. Psychiatria i psychologia sądowa : bibliografia polska 1945-1975 /
 65. Psychologia kryminalistyczna : diagnoza i praktyka / Hołyst, Brunon
 66. Psychologia kryminalistyczna / Hołyst, Brunon
 67. Psychologia kryminalistyczna / Hołyst, Brunon
 68. Psychologia kryminalistyczna / Hołyst, Brunon
 69. Psychologia zeznań świadków / Arntzen, Friedrich.
 70. Psychologiczne i społeczne determinanty zeznań świadków / Hołyst, Brunon
 71. Refleksje kryminologa o wartości życia / Hołyst, Brunon
 72. Samobójstwa nieletnich i młodocianych : rozmiary, uwarunkowania, profilaktyka /
 73. Samobójstwo : przypadek czy konieczność / Hołyst, Brunon
 74. Socjologia kryminalistyczna. Hołyst, Brunon
 75. Socjologia kryminalistyczna. Hołyst, Brunon
 76. Społeczeństwo wobec przemocy : raport Komitetu Badań nad Przemocą, Zbrodnią i Występkiem /
 77. Społeczne przeciwdziałanie przestępczości : V Kongres Kryminologiczny Państw Socjalistycznych, Zakopane, 27-29 czerwca 1978 r. : materiały /
 78. Stan i zadania nauk penalnych w Polsce : praca zbiorowa /
 79. Suicydologia / Hołyst, Brunon
 80. Suicydologia / Hołyst, Brunon
 81. System wartości i zdrowie psychiczne /
 82. Terroryzm. Hołyst, Brunon
 83. Terroryzm. Hołyst, Brunon
 84. Terroryzm. Hołyst, Brunon
 85. Terroryzm. Hołyst, Brunon
 86. Wandalizm : aspekty socjologiczne, psychologiczne i prawne /
 87. Wielka encyklopedia prawa.
 88. Wiktymologia / Hołyst, Brunon
 89. Wiktymologia / Hołyst, Brunon
 90. Wiktymologia / Hołyst, Brunon
 91. Wiktymologia / Hołyst, Brunon
 92. Wiktymologia / Hołyst, Brunon
 93. Wiktymologia kryminalna / Hołyst, Brunon
 94. Wiktymologia społeczna / Hołyst, Brunon
 95. Wojna z terroryzmem w XXI wieku /
 96. Wykrywalność sprawców zabójstw / Hołyst, Brunon
 97. Wymiar kryminologiczny i psychologiczny / Hołyst, Brunon
 98. Wymiar sprawiedliwości : między ideałem a rzeczywistością / Peyrefitte, Alain
 99. Zabójstwo : studium kryminalistyczne i kryminologiczne / Hołyst, Brunon
 100. Zagadnienie marginesu społecznego a sprawiedliwość : praca zbiorowa : [IX Kongres Obrony Społecznej, Caracas 1976] /
 101. Zagrożenia ładu społecznego. Hołyst, Brunon
 102. Zagrożenia ładu społecznego. Hołyst, Brunon
 103. Zapobieganie przestępczości w państwach socjalistycznych : VI Kongres Kryminologiczny Państw Socjalistycznych Moskwa, 11-15 maja 1987 r. : materiały /
 104. Zapobieganie przestępczości w świetle obrad VIII Międzynarodowego Kongresu Kryminologii, Lizbona, wrzesień, 1978 : praca zbiorowa /
 105. Zapobieganie przestępstwom przeciwko życiu i mieniu kierowców / Hołyst, Brunon
 106. Zapobieganie samobójstwom : motywacja zachowań samobójczych /
 107. Zapobieganie samobójstwom : zachowania suicydalne osób starszych /
 108. Zjawiska patologiczne w relacjach urzędnik - petent / Hołyst, Brunon
 109. Zysk z przestępstwa : środki masowego przekazu a zjawiska kryminalne / Schneider, Hans Joachim