KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Hołyst, Brunon (1930- ). ( w 88 rekordach )


 1. Hołyst, Brunon Kazimierz.
 2. Holist, Brunon.
 1. KjK 2
 2. EP
 3. INP'1989/90
 4. Kp. Krimìnalìstična socìologìâ / Brunon Holist. - Lugans'k, 2010.
 1. Hołyst, Brunon (1930- ).
 2. Hołyst, Brunon (1930- ). (pol.) Bezpieczeństwo jednostki, społeczeństwa i gatunku ludzkiego
 3. Hołyst, Brunon (1930- ). (pol.) Przeciwko życiu
 1. Bezpieczeństwo : ogólne problemy badawcze / Hołyst, Brunon
 2. Bezpieczeństwo : programy promocji / Hołyst, Brunon
 3. Bezpieczeństwo gatunku ludzkiego / Hołyst, Brunon
 4. Bezpieczeństwo jednostki / Hołyst, Brunon
 5. Bezpieczeństwo kuratorów sądowych w świetle badań ogólnopolskich / Hołyst, Brunon
 6. Bezpieczeństwo społeczeństwa / Hołyst, Brunon
 7. Bójka i pobicie : (problemy dogmatyki prawa, kryminologii i kryminalistyki) / Kubec, Zbigniew.
 8. Crime in Poland in 1989-2002 : forecast up to 2008 / Hołyst, Brunon
 9. Człowiek w sytuacji trudnej : praca zbiorowa /
 10. Determinanty społeczne i kulturowe / Hołyst, Brunon
 11. III Seminarium Kryminologii Porównawczej, Warszawa, 1976 : praca zbiorowa /
 12. Kryminalistyka HOŁYST, BRUNON
 13. Kryminalistyka / HOŁYST, BRUNON
 14. Kryminalistyka / HOŁYST, BRUNON
 15. Kryminalistyka / HOŁYST, BRUNON
 16. Kryminalistyka / Hołyst, Brunon
 17. Kryminalistyka / HOŁYST, BRUNON
 18. Kryminalistyka / Hołyst, Brunon
 19. Kryminologia HOŁYST, BRUNON
 20. Kryminologia : podstawowe problemy / HOŁYST, BRUNON
 21. Kryminologia / HOŁYST, BRUNON
 22. Kryminologia / HOŁYST, BRUNON
 23. Kryminologia / Hołyst, Brunon
 24. Kryminologia i polityka kryminalna / Szabo, Denis
 25. Kryminologia na świecie / HOŁYST, BRUNON
 26. Kryminologia w krajach socjalistycznych : wybór artykułów /
 27. Na granicy życia i śmierci / Hołyst, Brunon
 28. Na granicy życia i śmierci / Hołyst, Brunon
 29. Narkomania a przestępczość / Hołyst, Brunon
 30. Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży /
 31. Opinia publiczna i środki masowego przekazu a ujemne zjawiska społeczne : praca zbiorowa /
 32. Perspektywy badawcze problematyki zagrożeń życia / Hołyst, Brunon
 33. Policja na świecie / Hołyst, Brunon
 34. Policja na świecie / Hołyst, Brunon
 35. Polityka kryminalna w Polsce w świetle badań opinii prokuratorów i sędziów / Hołyst, Brunon
 36. Polska bibliografia kryminalistyczna.
 37. Polska bibliografia kryminalistyczna.
 38. Polska bibliografia kryminalistyczna.
 39. Problematyka przestępczości na V Kongresie Narodów Zjednoczonych, Genewa, wrzesień 1975 : praca zbiorowa /
 40. Problematyka przestępczości na VII Kongresie Narodów Zjednoczonych, Mediolan, 26 sierpnia-6 września 1985 r. : praca zbiorowa /
 41. Problemy współczesnej penitencjarystyki : praca zbiorowa.
 42. Problemy współczesnej penitencjarystyki w Polsce : praca zbiorowa.
 43. Przestępczość drugiej połowy XX wieku : (wybrane zagadnienia) / Hołyst, Brunon
 44. Przestępczość w Polsce : studium kryminologiczne / Hołyst, Brunon
 45. Przyszłość prawa : księga pamiątkowa XX-lecia Wydziału Prawa i Administracji /
 46. Przywróceni życiu / Hołyst, Brunon
 47. Psychiatria i psychologia sądowa : bibliografia polska 1945-1975 /
 48. Psychologia kryminalistyczna : diagnoza i praktyka / Hołyst, Brunon
 49. Psychologia kryminalistyczna / HOŁYST, BRUNON
 50. Psychologia kryminalistyczna / Hołyst, Brunon
 51. Psychologia zeznań świadków / Arntzen, Friedrich.
 52. Psychologiczne i społeczne determinanty zeznań świadków / Hołyst, Brunon
 53. Refleksje kryminologa o wartości życia / Hołyst, Brunon
 54. Samobójstwa nieletnich i młodocianych : rozmiary, uwarunkowania, profilaktyka /
 55. Samobójstwo : przypadek czy konieczność / Hołyst, Brunon
 56. Socjologia kryminalistyczna. Hołyst, Brunon
 57. Socjologia kryminalistyczna. Hołyst, Brunon
 58. Społeczeństwo wobec przemocy : raport Komitetu Badań nad Przemocą, Zbrodnią i Występkiem /
 59. Społeczne przeciwdziałanie przestępczości : V Kongres Kryminologiczny Państw Socjalistycznych, Zakopane, 27-29 czerwca 1978 r. : materiały /
 60. Stan i zadania nauk penalnych w Polsce : praca zbiorowa /
 61. Suicydologia / Hołyst, Brunon
 62. System wartości i zdrowie psychiczne /
 63. Terroryzm. Hołyst, Brunon
 64. Terroryzm. Hołyst, Brunon
 65. Terroryzm. Hołyst, Brunon
 66. Terroryzm. Hołyst, Brunon
 67. Wielka encyklopedia prawa.
 68. Wielka encyklopedia prawa.
 69. Wielka encyklopedia prawa.
 70. Wielka encyklopedia prawa.
 71. Wielka encyklopedia prawa.
 72. Wielka encyklopedia prawa.
 73. Wielka encyklopedia prawa.
 74. Wielka encyklopedia prawa. Prawo międzynarodowe publiczne /
 75. Wiktymologia / HOŁYST, BRUNON
 76. Wiktymologia / Hołyst, Brunon
 77. Wiktymologia / Hołyst, Brunon
 78. Wojna z terroryzmem w XXI wieku /
 79. Wykrywalność sprawców zabójstw / Hołyst, Brunon
 80. Wymiar kryminologiczny i psychologiczny / Hołyst, Brunon
 81. Wymiar sprawiedliwości : między ideałem a rzeczywistością / Peyrefitte, Alain
 82. Zagadnienie marginesu społecznego a sprawiedliwość : praca zbiorowa : [IX Kongres Obrony Społecznej, Caracas 1976] /
 83. Zagrożenia ładu społecznego. Hołyst, Brunon
 84. Zagrożenia ładu społecznego. Hołyst, Brunon
 85. Zapobieganie przestępczości w państwach socjalistycznych : VI Kongres Kryminologiczny Państw Socjalistycznych Moskwa, 11-15 maja 1987 r. : materiały /
 86. Zapobieganie przestępczości w świetle obrad VIII Międzynarodowego Kongresu Kryminologii, Lizbona, wrzesień, 1978 : praca zbiorowa /
 87. Zapobieganie przestępstwom przeciwko życiu i mieniu kierowców / Hołyst, Brunon
 88. Zjawiska patologiczne w relacjach urzędnik - petent / Hołyst, Brunon