KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Zimmermann, Marian (1901-1969). ( w 8 rekordach )


 1. Zimmermann, M.
 2. Zimmermann, Marjan.
 1. Kp. Terenowe przepisy prawne na ziemiach Polski. T. 1 / Marian Zimmermann. - Poznań, 1963.
 2. Studia z zakresu prawa administracyjnego / [red. książki Wiktor Jaśkiewicz]. - Warszawa, 1973.
 3. Kp. Polskie prawo administracyjne. Część ogólna / M. Jaroszyński, M. Zimmermann, W. Brzeziński. - Warszawa, 1956.
 4. Kp. Wywłaszczenie / napisał Marjan Zimmermann. - Lwów, 1933.
 1. Zimmermann, Marian (1901-1969).
 2. Zimmermann, Marian (1901-1969) bibliografia.
 1. Administracyjne akty prawne Rad Narodowych / Zimmermann, Marian
 2. Pojęcie administracji publicznej a "swobodne uznanie" / Zimmermann, Marian
 3. Pojęcie administracji publicznej a "swobodne uznanie" / Zimmermann, Marian
 4. Polskie prawo administracyjne : część ogólna / Jaroszyński, Maurycy
 5. Prawo administracyjne : praca zbiorowa.
 6. Terenowe przepisy prawne na ziemiach Polski. Zimmermann, Marian
 7. Wywłaszczenie : studjum z dziedziny prawa publicznego / Zimmermann, Marian
 8. Zagadnienia ogólne orzecznictwa karno-administracyjnego w PRL / Dąbrowski, Witold Franciszek