KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Podgórecki, Adam (1925-1998). ( w 16 rekordach )


 1. Podgureckij, Adam.
 2. Podgorecki, Adam.
 3. Podgórecki, A.
 1. INP'93
 2. Roczniki Uniw. Warszawskiego R. 10. 1971
 3. Gazeta Wyborcza, 22/23.08.1998
 4. Totalitarian and post-totalitarian law / ed. by Adam Podgorecki and Vittorio Olgiati. - Aldershot, UK, 1996.
 5. Kp. Očerk sociologii prava / Adam Podgureckij. - Moskva, 1974.
 6. Stan badań nad przestępczością gospodarczą PRL w latach 1960-1965 : materiał informacyjny / oprac. A. Podgórecki i L. Kubicki. - Warszawa, 1967.
 7. pl.wikipedia.org, 30.06.2010
 1. Podgórecki, Adam (1925-1998).
 2. Podgórecki, Adam (1925-1998) krytyka i interpretacja konferencje.
 1. Charakterystyka nauk praktycznych / Podgórecki, Adam
 2. Mega-sociology / Podgórecki, Adam
 3. Moralność prawa / Fuller, Lon Luvois
 4. Patologia życia społecznego / Podgórecki, Adam
 5. Poglądy społeczeństwa polskiego na moralność i prawo : (wybrane problemy) /
 6. Prestiż prawa / Podgórecki, Adam
 7. Socjologia prawa / Podgórecki, Adam
 8. Socjotechnika : funkcjonalność i dysfunkcjonalność instytucji /
 9. Socjotechnika : jak oddziaływać skutecznie ? /
 10. Socjotechnika : praktyczne zastosowania socjologii /
 11. Socjotechnika : style działania /
 12. Społeczeństwo polskie / Podgórecki, Adam
 13. Stosowanie nauk społecznych w praktyce : praca zbiorowa /
 14. Zagadnienia patologii społecznej : praca zbiorowa /
 15. Zarys socjologii prawa / Podgórecki, Adam
 16. Zasady socjotechniki / Podgórecki, Adam