KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Baran, Krzysztof W. ( w 53 rekordach )


 1. Baran, Krzysztof Wojciech.
 2. Baran, Krzysztof
 3. Baran, K.
 1. Kp. Ugodowe likwidowanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy. - Kraków, 1992.
 2. Prawo pracy : źródła, bibliografia / wybór i oprac. Ewa Baran, Krzysztof W. Baran. - Bydgoszcz ; Kraków, 2001
 3. Postępowanie popożarowe / red. nauk. Marzena Półka [et al.]. - Warszawa, 2016.
 4. Materiały VII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr (Zakładów) Prawa Pracy, Kraków, 18-20 czerwca 1984 r. / [oprac. K. Baran et al.]. - Kraków, 1987.
 1. Baran, Krzysztof W.
 1. Akademickie prawo pracy : komentarz do art. 107-158 oraz 196-201a i 226 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym / Baran, Krzysztof W.
 2. Akademickie prawo zatrudnienia : komentarz /
 3. Część ogólna prawa pracy /
 4. Dokumenty w zatrudnieniu na podstawie pragmatyk służbowych : wzory i komentarze / Cegiełko, Paweł.
 5. Kodeks pracy : komentarz : projekty nowelizacji kodeksu pracy z komentarzem.
 6. Kodeks pracy : komentarz : projekty nowelizacji kodeksu pracy z komentarzem.
 7. Kodeks pracy : komentarz /
 8. Kodeks pracy : komentarz /
 9. Kodeks pracy : komentarz /
 10. Kodeks pracy : komentarz /
 11. Kodeks pracy : komentarz / Baran, Krzysztof W.
 12. Kodeks pracy : komentarz / Baran, Krzysztof W.
 13. Kodeks pracy 2009 : komentarz /
 14. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy /
 15. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy z kazusami / Baran, Krzysztof W.
 16. Prawo pracy /
 17. Prawo pracy /
 18. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Antonów, Kamil.
 19. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych /
 20. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych /
 21. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych /
 22. Prawo pracy RP w obliczu przemian /
 23. Prawo pracy w świetle procesów integracji europejskiej : księga jubileuszowa Profesor Marii Matey-Tyrowicz /
 24. Prawo urzędnicze : komentarz /
 25. Procesowe prawo pracy : wzory pism / Baran, Krzysztof W.
 26. Procesowe prawo pracy / Baran, Krzysztof W.
 27. Różnorodność w jedności : studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Muszalskiemu /
 28. Sądowy wymiar sprawiedliwości w sprawach z zakresu prawa pracy / Baran, Krzysztof W.
 29. Status prawny działaczy związkowych i innych przedstawicieli zatrudnionych / Baran, Krzysztof W.
 30. System prawa pracy.
 31. System prawa pracy. Antonów, Kamil.
 32. System prawa pracy. Baran, Krzysztof W.
 33. System prawa pracy. Baran, Krzysztof W.
 34. System prawa pracy. Baran, Krzysztof W.
 35. System prawa pracy.
 36. System prawa pracy.
 37. System prawa pracy.
 38. System prawa pracy. Baran, Krzysztof W.
 39. System prawa pracy.
 40. System prawa pracy.
 41. System prawa pracy.
 42. Tarcza antykryzysowa 1.0 - 3.0 : szczególne rozwiązania w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych : komentarz /
 43. Tarcza antykryzysowa 1.0 - 4.0, ustawa o dodatku solidarnościowym i inne regulacje : szczególne rozwiązania w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych związane z COVID-19 : komentarz /
 44. Ugodowe likwidowanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy / Baran, Krzysztof W.
 45. Ustawa o pracownikach samorządowych : komentarz / Baran, Krzysztof W.
 46. Ustawa o służbie cywilnej : komentarz /
 47. Wolności związkowe i ich gwarancje w systemie ustawodawstwa polskiego / Baran, Krzysztof W.
 48. Zbiorowe prawo pracy : komentarz / Baran, Krzysztof W.
 49. Zbiorowe prawo pracy : komentarz / Baran, Krzysztof W.
 50. Zbiorowe prawo pracy : zarys wykładu z kazusami / Baran, Krzysztof W.
 51. Zbiorowe prawo pracy / Baran, Krzysztof W.
 52. Zbiorowe prawo zatrudnienia : komentarz /
 53. Związki zawodowe w firmie / Baran, Krzysztof W.