KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Grzybowska, Katarzyna ( w 5 rekordach )


  1. Zarządzanie produkcją i logistyka : koncepcje, metody i rozwiazania praktyczne / red. Marek Fertsch, Katarzyna Grzybowska, Agnieszka Stachowiak. - Poznań, 2006.
  2. PP' 2005/2006
  1. Grzybowska, Katarzyna (logistyka).
  2. Grzybowska, Katarzyna (ekonomia).
  3. Grzybowska, Katarzyna (kultura).
  1. Gospodarka zapasami i magazynem : [podręcznik]. Grzybowska, Katarzyna
  2. Gospodarka zapasami i magazynem. Grzybowska, Katarzyna.
  3. Gospodarka zapasami i magazynem. Grzybowska, Katarzyna.
  4. Gospodarka zapasami i magazynem. Grzybowska, Katarzyna.
  5. Podstawy logistyki : podręcznik dla uczniów technikum i szkoły policealnej / Grzybowska, Katarzyna.