KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Klemensiewicz, Zenon (1891-1969). ( w 52 rekordach )


 1. Klemensiewicz, Z.
 1. Przewodnik po zespołach i zbiorach archiwum PAN. - Wrocław [etc.], 1978.
 2. PB
 1. Klemensiewicz, Zenon (1891-1969).
 2. Klemensiewicz, Zenon (1891-1969) bibliografia.
 1. Czynniki sprawcze w rozwoju polszczyzny doby Odrodzenia / Klemensiewicz, Zenon
 2. Dydaktyka nauki o języku ojczystym : zasady i zagadnienia / Klemensiewicz, Zenon
 3. Gramatyka historyczna języka polskiego / Klemensiewicz, Zenon
 4. Gramatyka historyczna języka polskiego / Klemensiewicz, Zenon
 5. Gramatyka historyczna języka polskiego / Klemensiewicz, Zenon
 6. Gramatyka współczesnej polszczyzny kulturalnej w zarysie / Klemensiewicz, Zenon
 7. Historia języka polskiego / Klemensiewicz, Zenon
 8. Historia języka polskiego / Klemensiewicz, Zenon
 9. Historia języka polskiego / Klemensiewicz, Zenon
 10. Historia języka polskiego / Klemensiewicz, Zenon
 11. Historia języka polskiego. Klemensiewicz, Zenon
 12. Historia języka polskiego. Klemensiewicz, Zenon
 13. Historia języka polskiego. Klemensiewicz, Zenon
 14. Historia języka polskiego. Klemensiewicz, Zenon
 15. Historia języka polskiego. Klemensiewicz, Zenon
 16. Historia języka polskiego. Klemensiewicz, Zenon
 17. Jak żyła polszczyzna do końca XV wieku / Klemensiewicz, Zenon
 18. Jak żyła polszczyzna od w. XVI do schyłku w. XVIII / Klemensiewicz, Zenon
 19. Język polski : ćwiczenia i pogadanki gramatyczne dla I klasy gimnazjalnej / Klemensiewicz, Zenon
 20. Język Polski : wydawnictwo Komisji Języka Polskiego Akademii Umiejętności w Krakowie.
 21. Językoznawstwo polskie wobec naukowych zadań Roku Mickiewiczowskiego / Klemensiewicz, Zenon
 22. O języku Adama Mickiewicza : studia /
 23. O różnych odmianach współczesnej polszczyzny : próba charakterystyki odmian współczesnej polszczyzny z uwzględnieniem przypuszczalnych warunków ich początkowego rozwoju / Klemensiewicz, Zenon
 24. Odrodzenie w Polsce : materiały sesji naukowej PAN 25-30 października 1953 roku.
 25. Opieka rodziny nad mową dziecka / Klemensiewicz, Zenon
 26. Pisownia polska : przepisy - słownik : opracowana na podstawie wydania XI według uchwał Komitetu Językoznawczego z 20 stycznia 1956 i 24 marca 1962, zatwierdzonych przez Sekretariat Naukowy Polskiej Akademii Nauk 30 października 1962 : Wydanie XIII /
 27. Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego / Klemensiewicz, Zenon
 28. Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego / Klemensiewicz, Zenon
 29. Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego / Klemensiewicz, Zenon
 30. Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego / Klemensiewicz, Zenon
 31. Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego / Klemensiewicz, Zenon
 32. Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego / Klemensiewicz, Zenon
 33. Pogadanki o języku / Klemensiewicz, Zenon
 34. Prawidła poprawnej wymowy polskiej / Klemensiewicz, Zenon
 35. Prawidła poprawnej wymowy polskiej / Klemensiewicz, Zenon
 36. Prawidła poprawnej wymowy polskiej / Klemensiewicz, Zenon
 37. Prawidła poprawnej wymowy polskiej / Klemensiewicz, Zenon
 38. Prawidła poprawnej wymowy polskiej / Klemensiewicz, Zenon
 39. Rys dziejów języka polskiego / Klemensiewicz, Zenon
 40. Składnia opisowa współczesnej polszczyzny kulturalnej / Klemensiewicz, Zenon
 41. Składnia, stylistyka, pedagogika językowa : wybór prac / Klemensiewicz, Zenon
 42. Słownik etymologiczny języka polskiego / Brückner, Aleksander
 43. Studia syntaktyczne. Klemensiewicz, Zenon
 44. W kręgu języka literackiego i artystycznego / Klemensiewicz, Zenon
 45. W służbie nauce i szkole : księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Doktorowi Zenonowi Klemensiewiczowi /
 46. Wybrane zagadnienia metodyczne z zakresu nauczania gramatyki / Klemensiewicz, Zenon
 47. Zapomniane konstrukcje składni staropolskiej : wybór przykładów / Klemensiewicz, Zenon
 48. Zapomniane konstrukcje składni średniopolskiej (XVI wiek) : wybór przykładów /
 49. Zarys składni polskiej / Klemensiewicz, Zenon
 50. Zarys składni polskiej / Klemensiewicz, Zenon
 51. Zarys składni polskiej / Klemensiewicz, Zenon
 52. Ze studiów nad językiem i stylem / Klemensiewicz, Zenon