KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Drozdowski, Zbigniew (1930-2004). ( w 66 rekordach )


 1. Drozdowski, Zbigniew Kazimierz.
 1. KjK 2
 2. INP'90
 3. Gazeta Wyborcza Stołeczna, 23.09.2004
 1. Drozdowski, Zbigniew (1930-2004).
 2. Drozdowski, Zbigniew (1930-2004) tytuły.
 1. Antropologia a kultura fizyczna / Drozdowski, Zbigniew
 2. Antropologia a rehabilitacja ruchowa / Drozdowski, Zbigniew
 3. Antropologia a rekreacja fizyczna / Drozdowski, Zbigniew
 4. Antropologia dla studiujących turystykę / Drozdowski, Zbigniew
 5. Antropologia fizjologiczna w wychowaniu fizycznym i sporcie : wybrane zagadnienia / Drozdowski, Zbigniew
 6. Antropologia sportowa : morfologiczne podstawy wychowania fizycznego i sportu / Drozdowski, Zbigniew
 7. Antropologia sportowa : morfologiczne podstawy wychowania fizycznego i sportu / Drozdowski, Zbigniew
 8. Antropologia sportowa : morfologiczne podstawy wychowania fizycznego i sportu / Drozdowski, Zbigniew
 9. Antropologia w zakresie studiów wychowania fizycznego / Ćwirko-Godycki, Michał
 10. Antropologia w zakresie studiów wychowania fizycznego / Ćwirko-Godycki, Michał
 11. Antropometria w wychowaniu fizycznym / Drozdowski, Zbigniew
 12. Antropometria w wychowaniu fizycznym / Drozdowski, Zbigniew
 13. Antropometria w wychowaniu fizycznym / Drozdowski, Zbigniew
 14. Czas wolny i rekreacja różnych środowisk społecznych w Polsce : materiały II Konferencji Naukowej, Poznań 21-22 listopada 1975 r. /
 15. Czas wolny i rekreacja różnych środowisk społecznych w Polsce : materiały III Konferencji Naukowej, Poznań 23 i 24 listopada 1977 r. /
 16. Efektywność lekcji wychowania fizycznego : materiały XV Konferencji naukowo-metodycznej dla nauczycieli wf, Poznań, dnia 22 kwietnia 1978 r. /
 17. Efektywność rehabilitacji ruchowej upośledzonych umysłowo : materiały Konferencji Naukowej, Poznań, 14-15 kwietnia 1980 r. /
 18. Efektywność treningu i walki sportowej w koszykówce : [konferencja], Poznań, 12 grudnia 1977 /
 19. Epidemiologia palenia papierosów, stosowania używek oraz toksykomanii (lekomanii) wśród młodzieży i sportowców : I Sympozjum, Poznań, 25 września 1976 r.) /
 20. IV Międzyuczelniana Konferencja Naukowa, Filia w Gorzowie Wielkopolskim, dnia 31 marca 1977 r. / Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu ; [red. komitet wyd.: Zbigniew Drozdowski et al.].
 21. IV Sympozjum Chronobiologii : (Poznań-Dymaczewo, dnia 3-5 grudnia 1976 r.) /
 22. Kartki do historii antropologii polskiej / Drozdowski, Zbigniew
 23. Kultura fizyczna w Związku Radzieckim : materiały z sesji popularno-naukowej zorganizowanej dla uczczenia 60 Rocznicy Wielkiego Października, Poznań, dnia 5 listopada 1977 r. / [red. kom. wydaw.: Zbigniew Drozdowski et al.].
 24. Kultura fizyczna współczesnego społeczeństwa : (materiały Wiosennej Sesji Zgromadzenia Ogólnego członków Oddziału PAN, Poznań, 23 kwietnia 1980 r.) /
 25. Materiały do ćwiczeń z antropologii /
 26. Metody badawcze w wychowaniu fizycznym i sporcie : I Konferencja, Poznań, [12-13 listopada 1976 r.] /
 27. Modelowanie matematyczne w naukach o kulturze fizycznej : I Sesja Naukowa, Poznań, 21-22 maja 1979 r. / [red. kom. wydaw.: Zbigniew Drozdowski et al.].
 28. Polonijna kultura fizyczna : I Krajowa Konferencja Naukowa : (Lubniewice 16-17 grudnia 1978 r.) /
 29. Polonijna kultura fizyczna : II Krajowa Konferencja Naukowa (Rogi, 25-26 października 1982) /
 30. Polonijna kultura fizyczna : III Krajowa Konferencja Naukowa, Rogi, 3-4 czerwca 1985 r. /
 31. Polonijna kultura fizyczna : IV Krajowa Konferencja Naukowa, Rogi, 8-9 stycznia 1988 r. /
 32. Pomiar sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej / Drozdowski, Sławomir.
 33. Praca zawodowa jej morfologiczne i motoryczne uwarunkowania i skutki a rekreacja : materiały dokumentacyjne /
 34. Problemy regionalizacji turystycznej : (materiały seminarium naukowego), Poznań, 10 kwietnia 1981 r. /
 35. Problemy selekcji i terningu młodych biegaczy na średnie i długie dystanse : I Konferencja Naukowo-Metodyczna, Poznań, 15-16 listopada 1975 r.) /
 36. Przemiany stosunków społecznych i kulturowych w środowiskach odwiedzanych przez turystów w Wielkopolsce : materiały konferencji, Poznań, dnia 14 grudnia grudnia 1988 /
 37. Rola kadr w realizacji polityki turystycznej państwa : materiały Ogólnopolskiej Konferencji Kołobrzeg 2-3 marca 1979 r. /
 38. Rola rytmów biologicznych w wychowaniu fizycznym i sporcie : VIII Sympozjum, Poznań, dnia 22 maja 1979 r. /
 39. Rozwój fizyczny dzieci Ziemi Lubuskiej (1947-1950) / Drozdowski, Zbigniew
 40. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna młodzieży akademickiej Poznania : II Środowiskowa Konferencja, Poznań, 5 grudnia 1975 r.) /
 41. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna młodzieży akademickiej Poznania : III Środowiskowa Konferencja, (Poznań, 24 listopada 1976 r.) /
 42. Rytm biologiczny w wychowaniu fizycznym i w sporcie / Drozdowski, Zbigniew
 43. Sport - rekreacja - turystyka w spółdzielczości pracy: materiały I Seminarium Poznań, dnia 27 kwietnia 1978 r. /
 44. Studium do modelu środowiskowej uczelni wychowania fizycznego / Drozdowski, Zbigniew
 45. Tendencje rozwoju sportu : (materiały konwersatorium) /
 46. Typ formuły palców ręki i stopy / Arska-Kotlińska, Małgorzata.
 47. VII Seminarium "Teoria wyniku sportowego".
 48. Wkład poznańskiej AWF w rozwój teoretycznych podstaw kultury fizycznej /
 49. Wskazówki antropometryczne dla trenerów / Drozdowski, Zbigniew
 50. Wskazówki do ćwiczeń antropometrycznych w zakresie studiów wychowania fizycznego / Drozdowski, Zbigniew
 51. Wskazówki do ćwiczeń antropometrycznych w zakresie studiów wychowania fizycznego / Drozdowski, Zbigniew
 52. Wskazówki do ćwiczeń biometrycznych w zakresie studiów wychowania fizycznego / Drozdowski, Zbigniew
 53. Wskazówki do ćwiczeń biometrycznych w zakresie studiów wychowania fizycznego / Drozdowski, Zbigniew
 54. Wskazówki do ćwiczeń biometrycznych w zakresie studiów wychowania fizycznego / Drozdowski, Zbigniew
 55. Wskazówki do ćwiczeń biometrycznych w zakresie studiów wychowania fizycznego / Drozdowski, Zbigniew
 56. Wskazówki do ćwiczeń biometrycznych w zakresie studiów wychowania fizycznego / Drozdowski, Zbigniew
 57. Wstęp do teorii wyniku sportowego / Drozdowski, Zbigniew
 58. Wybrane zagadnienia metodologii badań naukowych w zakresie kultury fizycznej DROZDOWSKI, ZBIGNIEW
 59. Wybrane zagadnienia metodologii badań naukowych w zakresie studiów wychowania fizycznego / Drozdowski, Zbigniew
 60. Wychowanie młodzieży studiującej w warunkach szkoły wyższej : (na przykładzie Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu) : materiały konferencji, Poznań, 2 czerwca 1986 roku /
 61. Wykłady antropologii '89 / Drozdowski, Zbigniew
 62. Wykłady antropologii dla studiujących turystykę : (wybrane zagadnienia) / Drozdowski, Zbigniew
 63. X Seminarium "Teoria wyniku sportowego", Poznań, dnia 13 grudnia 1976 r. /
 64. XIV Studencka Sesja Naukowa Medalistów im. J. Śniadeckiego, Poznań, 18 kwietnia 1978 r. /
 65. Z badań morfologicznych uwarunkowań aktywności człowieka : materiały konferencji naukowej- Poznań, 5 i 19 września 1989 r. /
 66. Zadania i potrzeby wychowawczej działalności organizacji studenckich uczelni wychowania fizycznego : materiały Konferencji, Poznań, 16 grudnia 1987 r. /