KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Słowikowski, Tadeusz (1907-1993). ( w 4 rekordach )


  1. INP'89/90
  2. Okoń
  3. Słownik pedagogów polskich / pod red. Wandy Bobrowskiej-Nowak i Danuty Dryndy. - Katowice, 1998.
  1. Słowikowski, Tadeusz (1907-1993).
  1. Kierowanie pracą domową ucznia w nauczaniu historii / Augustynek, Kazimierz.
  2. Kierowanie pracą domową ucznia w nauczaniu historii / Augustynek, Kazimierz.
  3. Metodyka nauczania historii / Słowikowski, Tadeusz
  4. Poglądy na nauczanie historii w Polsce w wieku XVIII oraz dydaktyczna koncepcja Joachima Lelewela / Słowikowski, Tadeusz