KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Bogucka, Maria (1929-2020). ( w 38 rekordach )


 1. Bogucka, M.
 1. Ludzie, kontakty, kultura XVI-XVIII w. / pod red. Jerzego Koweckiego i Janusza Tazbira. - Warszawa, cop. 1997.
 2. Walki społeczne w Gdańsku w XVI wieku / M. Bogucka. - Warszawa, 1962.
 3. NEP. - 1997
 4. Współcześni uczeni polscy
 1. Bogucka, Maria (1929-2020).
 2. Bogucka, Maria (1929-2020). (pol.) Ziemia i czasy Kopernika
 3. Bogucka, Maria (1929-2020). (pol.) Dawna Polska
 4. Bogucka, Maria (1929-2020). (pol.) Życie codzienne w Gdańsku
 1. Anna Jagiellonka / Bogucka, Maria
 2. Anna Jagiellonka / Bogucka, Maria
 3. Bona Sforza / Bogucka, Maria
 4. Bona Sforza / BOGUCKA, MARIA
 5. Dawna Polska : narodziny, rozkwit, upadek / Bogucka, Maria
 6. Dawna Polska : narodziny, rozkwit, upadek / Bogucka, Maria
 7. Dawna Polska : narodziny, rozkwit, upadek / Bogucka, Maria
 8. Dzieje kultury polskiej do 1918 roku / Bogucka, Maria
 9. Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej / Bogucka, Maria
 10. Dzieje Polski do 1795 r. / Bogucka, Maria
 11. Gdańscy ludzie morza w XVI-XVIII w. / Bogucka, Maria
 12. Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV-XVII wieku / Bogucka, Maria
 13. Gdańskie rzemiosło tekstylne od XVI do połowy XVII wieku / Bogucka, Maria
 14. Gorsza płeć : kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI / Bogucka, Maria
 15. Handel zagraniczny Gdańska w pierwszej połowie XVII wieku / Bogucka, Maria
 16. Historia Holandii / Balicki, Jan
 17. Historia Holandii / Balicki, Jan
 18. Hołd Pruski / Bogucka, Maria
 19. Kategorie i funkcje społeczne kultury w perspektywie historycznej / Bogucka, Maria
 20. Kazimierz Jagiellończyk / Bogucka, Maria
 21. Kazimierz Jagiellończyk / Bogucka, Maria
 22. Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy / Bogucka, Maria
 23. Kultura polska a kultura europejska : prace ofiarowane Januszowi Tazbirowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin /
 24. Maria Stuart / Bogucka, Maria
 25. Morskie imperium Holandii 1600-1800 / Boxer, Charles Ralph
 26. Nicholas Copernicus : the country and times / Bogucka, Maria
 27. Staropolskie obyczaje w XVI-XVII wieku / Bogucka, Maria
 28. Szkice gdańskie (XV-XVII w.) / Bogucka, Maria
 29. Szkice gdańskie (XV-XVII w.) / Bogucka, Maria
 30. Tryumfy i porażki : studia z dziejów kultury polskiej XVI-XVIII w. /
 31. Warszawa w latach 1526-1795 /
 32. Władcy Polski : historia na nowo opowiedziana / Maciorowski, Mirosław
 33. Zarys historii włókiennictwa na ziemiach polskich do końca XVIII wieku /
 34. Ziemia i czasy Kopernika / Bogucka, Maria
 35. Żelazny książę i żebracy : z dziejów rewolucji w Niderlandach / Bogucka, Maria
 36. Życie : opowiadania / Grossman, Vasilij Semenovič
 37. Życie codzienne w Gdańsku : wiek XVI-XVII / Bogucka, Maria
 38. Żyć w dawnym Gdańsku : wiek XVI-XVII / Bogucka, Maria