KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Strutyński, Janusz (1932- ). ( w 9 rekordach )


 1. Od Autora.
 2. PB
 1. Strutyński, Janusz (1932- ).
 1. Elementy gramatyki historycznej języka polskiego / Strutyński, Janusz
 2. Gramatyka opisowa języka polskiego : konspekty wykładów dla studentów nauczania początkowego i pedagogiki Kolegium Nauczycielskiego im. prof. Stanisława Pigonia w Krośnie / Strutyński, Janusz
 3. Gramatyka polska : wprowadzenie, fonetyka, fonologia, morfologia, składnia / Strutyński, Janusz
 4. Gramatyka polska : wprowadzenie, fonetyka, fonologia, morfologia, składnia / Strutyński, Janusz
 5. Mała gramatyka języka polskiego : konspekty wykładów dla studentów edukacji wczesnoszkolnej wyższych szkół zawodowych i kolegiów nauczycielskich / Strutyński, Janusz
 6. Podstawowe wiadomości z gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego / Strutyński, Janusz
 7. Podstawowe wiadomości z gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego / Strutyński, Janusz
 8. Polskie nazwy ptaków krajowych / Strutyński, Janusz
 9. Urbozoonimia polska / Strutyński, Janusz