KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Mieczkowska, Małgorzata. ( w 6 rekordach )


  1. Kp. Między koncepcją a praktyką - Polska wobec Łużyc w latach 1945-1990 / Małgorzata Mieczkowska. - Szczecin, 2002.
  1. Mieczkowska, Małgorzata.
  1. Między koncepcją a praktyką : Polska wobec Łużyc w latach 1945-1990 / Mieczkowska, Małgorzata.
  2. Mobilizacja i etniczność : procesy mobilizacji mniejszości narodowych i etnicznych w województwie zachodniopomorskim na tle doświadczeń grup narodowościowych w innych regionach : praca zbiorowa /
  3. Polityczne wymiary etniczności : praca zbiorowa /
  4. Polityka i mniejszości narodowe na pograniczach /
  5. Polska wobec Łużyc w drugiej połowie XX wieku : wybrane problemy / Mieczkowska, Małgorzata.
  6. Stosunki wyznaniowe i etniczne w Polsce : wybrane zagadnienia / Giedrojć, Marzenna.