KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Guziuk-Tkacz, Marta. ( w 4 rekordach )


 1. Tkacz, Marta Guziuk-.
 2. Tkacz, Marta Ewa Guziuk-.
 3. Popko-Guziuk, Marta.
 4. Guziuk, Marta Popko-.
 5. Guziuk-Tkacz, Marta Ewa.
 6. Guziuk, Marta.
 1. Podstawy metodologiczne prac promocyjnych : (nauki społeczno-pedagogiczne) / Marta Guziuk. - Warszawa, 2005.
 2. OPI online
 3. Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice / Marta Guziuk-Tkacz. - Warszawa, 2011.
 4. Wsparcie społeczne jednym z warunków prawidłowego rozwoju psychospołecznego jednostki / Marta Popko-Guziuk // Obszary zainteresowań pedagogów społecznych : księga poświęcona pamięci Wiesława Andrzeja Ciczkowskiego. - Olsztyn, 2002. - Strony 67-81.
 5. BNPol online
 6. Pedagogika migracji : historia, założenia, cele i tożsamość subdyscypliny / Marta Guziuk-Tkacz // Studia i szkice z zakresu pedagogiki ogólnej, andragogiki oraz historii oświaty o poczuciu bezpieczeństwa, migracji, ludziach dojrzałych i problemach oświaty. - Toruń, 2023. - S. 63-86.
 1. Guziuk-Tkacz, Marta.
 1. Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice / Guziuk, Marta.
 2. Leksykon diagnostyki : psychopedagogika, pedagogika transkulturowa / Guziuk-Tkacz, Marta.
 3. Leksykon pedagogiki międzykulturowej i etnopedagogiki / Guziuk-Tkacz, Marta.
 4. Leksykon terminów metodologicznych : nauki pedagogiczne i pokrewne / Guziuk-Tkacz, Marta.