KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Czachorowska, Magdalena. ( w 7 rekordach )


 1. Czachorowska, M.
 1. Byd'1993
 2. Wybór tekstów staropolskich. - Bydgoszcz, 1997.
 1. Czachorowska, Magdalena.
 1. Onomastyka polska a nowe kierunki językoznawcze : materiały z XI Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, 15-17 czerwca 1998, Bydgoszcz-Pieczyska /
 2. Słownictwo pism Stefana Żeromskiego. Czachorowska, Magdalena.
 3. Słownik toponimów miejskich Bydgoszczy /
 4. System antroponimiczny w wielkopolskich rotach sądowych / Czachorowska, Magdalena.
 5. Wojna i wojskowość w twórczości oraz adaptacjach powieści Bolesława Prusa / Czachorowska, Magdalena.
 6. Wybór tekstów staropolskich : czasy najdawniejsze do r. 1543 /
 7. Wyobraźnia pisarska Bolesława Prusa i Stefana Żeromskiego na przykładzie słownictwa topograficznego i nazw barw / Czachorowska, Magdalena.