KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Zielińska-Głębocka, Anna (1949- ). ( w 11 rekordach )


 1. Głębocka, Anna Zielińska-.
 2. Zielińska, Anna
 1. Kp. Polska - EWG / Anna Zielińska-Głębocka. - Gdańsk, 1993.
 2. Handel zagraniczny a rozwój gospodarczy Finlandii po II wojnie światowej / Anna Zielińska. - Sopot, 1976.
 3. OPI online
 4. BNPol online
 5. Współczesna gospodarka światowa : przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne / Anna Zielińska-Głębocka. - Warszawa, 2012.
 1. Zielińska-Głębocka, Anna (1949- ).
 1. Dostosowania strukturalne gospodarek do globalizacji / Zielińska-Głębocka, Anna
 2. Ewolucja integracji gospodarczej w Unii Europejskiej : wyzwania dla Polski /
 3. Handel krajów uprzemysłowionych w świetle teorii handlu międzynarodowego / Zielińska-Głębocka, Anna
 4. Integracja europejska : od jednolitego rynku do unii walutowej / Gawlikowska-Hueckel, Krystyna
 5. Konkurencyjność międzynarodowa i regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Węgier, Czech i Słowacji /
 6. Lokalizacja przemysłu a konkurencyjność polskich regionów : (w kontekście integracji europejskiej) /
 7. Międzynarodowe stosunki gospodarcze : teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego / Rynarzewski, Tomasz
 8. Międzynarodowe stosunki gospodarcze : teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego / Rynarzewski, Tomasz
 9. Polska - EWG : wybrane aspekty dostosowań w świetle Rynku 1992 i Umowy o Stowarzyszeniu / Gawlikowska-Hueckel, Krystyna
 10. Rozszerzenie Unii Europejskiej na wschód - konsekwencje dla dobrobytu i zatrudnienia w Europie : opinia o raporcie Fundacji Friedricha Eberta "Die Osterweiterung der Europäischen Union. Konsequenzen für Wohlstand und Beschäftigung in Europa" /
 11. Współczesna gospodarka światowa : przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne / Zielińska-Głębocka, Anna