KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Jagoda, Zenon (1931-1981). ( w 6 rekordach )


  1. BZCz'1983 poz. 28965
  2. Kp. Więźniowie Oświęcimia / Zenon Jagoda, Stanisław Kłodziński, Jan Masłowski. - Kraków ; Wrocław, cop. 1984.
  3. Kp. Bibliografia metodyki nauczania języka polskiego 1945-1969 / pod red. Władysława Szyszkowskiego. - Warszawa, 1974.
  1. Jagoda, Zenon (1931-1981).
  1. Bibliografia metodyki nauczania języka polskiego : (1918-1939) / Jagoda, Zenon
  2. Bibliografia metodyki nauczania języka polskiego : 1945-1969 /
  3. Dydaktyka dydaktyki literatury i języka polskiego : z zagadnień teorii i praktyki : materiały konferencji pświęconej programowi, treściom i metodom kształcenia dydaktycznego studentów polonistyki : Uniwersytet Jagielloński 2-3 kwietnia 1976 r. /
  4. O literaturze i życiu literackim wolnego miasta Krakowa 1816-1846 / Jagoda, Zenon
  5. Oświęcim nieznany / Jagoda, Zenon
  6. Więźniowie Oświęcimia / Jagoda, Zenon