KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Sojka, Elżbieta. ( w 8 rekordach )


  1. Kp. Szacowanie równowagi finansowej w ubezpieczeniach majątkowych / Regina Klama, Elżbieta Sojka. - Katowice, 1998.
  1. Sojka, Elżbieta.
  1. Elementy statystyki i ekonometrii w analizach szeregów przestrzennych : podręcznik z przykładami i zadaniami / Przybylska-Mazur, Agnieszka.
  2. Migracje ludności i rozwój demograficzny Śląska w okresie transformacji / Sojka, Elżbieta.
  3. Statystyka opisowa dla ekonomistów : przykłady i zadania / Balcerowicz-Szkutnik, Maria.
  4. Statystyka z elementami demografii : przykłady i zadania /
  5. Wnioskowanie statystyczne w przykładach i zadaniach / Balcerowicz-Szkutnik, Maria.
  6. Wnioskowanie statystyczne w przykładach i zadaniach / Balcerowicz-Szkutnik, Maria.
  7. Wpływ procesów globalizacyjnych na kondycję rynku pracy w wybranych państwach UE / Sojka, Elżbieta.
  8. Wybrane modele statystyczne w analizie rynków ekonomicznych i kapitałowych w warunkach konwergencji gospodarczej /