KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Sojka, Elżbieta. ( w 10 rekordach )


 1. Kp. Szacowanie równowagi finansowej w ubezpieczeniach majątkowych / Regina Klama, Elżbieta Sojka. - Katowice, 1998.
 1. Sojka, Elżbieta.
 1. Elementy statystyki i ekonometrii w analizach szeregów przestrzennych : podręcznik z przykładami i zadaniami / Przybylska-Mazur, Agnieszka.
 2. Elementy statystyki i ekonometrii w analizach szeregów przestrzennych : podręcznik z przykładami i zadaniami / Sojka, Elżbieta.
 3. Migracje ludności i rozwój demograficzny Śląska w okresie transformacji / Sojka, Elżbieta.
 4. Statystyka opisowa dla ekonomistów : przykłady i zadania / Balcerowicz-Szkutnik, Maria.
 5. Statystyka z elementami demografii : przykłady i zadania /
 6. Wnioskowanie statystyczne w przykładach i zadaniach / Balcerowicz-Szkutnik, Maria.
 7. Wnioskowanie statystyczne w przykładach i zadaniach / Balcerowicz-Szkutnik, Maria.
 8. Wpływ procesów globalizacyjnych na kondycję rynku pracy w wybranych państwach UE / Sojka, Elżbieta.
 9. Współczesne problemy ekonomiczno-społeczne : metody i modele w rozwoju regionów /
 10. Wybrane modele statystyczne w analizie rynków ekonomicznych i kapitałowych w warunkach konwergencji gospodarczej /