KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Jastrzębski, Włodzimierz (1939- ). ( w 12 rekordach )


 1. INP'90
 2. HNPSW'1989
 1. Jastrzębski, Włodzimierz (1939- ).
 2. Jastrzębski, Włodzimierz (1939- ). W dalekim, obcym kraju
 1. Dywersja czy masakra? : cywilna obrona Bydgoszczy we wrześniu 1939 r. / Jastrzębski, Włodzimierz
 2. Dzieje Pakości /
 3. Historia kultury fizycznej Jastrzębski, Włodzimierz
 4. Hitlerowskie wysiedlenia z ziem polskich wcielonych do Rzeszy 1939-1945 / Jastrzębski, Włodzimierz
 5. Księga pamiątkowa 25-lecia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy : praca zbiorowa /
 6. Kujawsko-pomorskie rodowody wybitnych uczonych /
 7. Okupacja hitlerowska na Pomorzu Gdańskim w latach 1939-1945 / Jastrzębski, Włodzimierz
 8. Pierwsze miesiące okupacji hitlerowskiej w Bydgoszczy w świetle źródeł niemieckich /
 9. Polityka narodowościowa w okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie (1939-1945) / Jastrzębski, Włodzimierz
 10. Przymus germanizacyjny na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945 : materiały z konferencji /
 11. Rozważania i badania z perspektywy 90. rocznicy powrotu Pomorza i Kujaw Północnych do macierzy /
 12. Wojsko a społeczeństwo na Kujawach i Pomorzu /