KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Daszkiewicz, Krystyna (1924- ). ( w 10 rekordach )


 1. Paluszyńska-Daszkiewicz, Krystyna.
 2. Daszkiewicz-Paluszyńska, Krystyna.
 3. Daszkiewiczowa, Krystyna.
 1. KjK 3
 2. Kp. Zamknięty rozdział / Krystyna Daszkiewicz. - Szczecin, 1998.
 3. Kp. Groźba w polskim prawie karnym / Krystyna Daszkiewicz-Paluszyńska. - Warszawa, 1958.
 4. PB 1061/99.
 5. Zarys systemu prawnego NRD / Krystyna Daszkiewiczowa [et al.]. - Poznań, 1963.
 1. Daszkiewicz, Krystyna (1924- ).
 1. Groźba w polskim prawie karnym / Daszkiewicz, Krystyna
 2. Klimaty bezprawia / Daszkiewicz, Krystyna
 3. Nadzwyczajne złagodzenie kary w polskim kodeksie karnym / Daszkiewicz, Krystyna
 4. Przedawnienie zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości w prawie karnym NRF : o roli i funkcji § 50 ust. 2 k.k. z 1871 r. / Daszkiewicz, Krystyna
 5. Przestępstwa z afektu w polskim prawie karnym / Daszkiewicz, Krystyna
 6. Przestępstwo z premedytacją / Daszkiewicz, Krystyna
 7. Traktat o złej robocie / Daszkiewicz, Krystyna
 8. Traktat o złej robocie / Daszkiewicz, Krystyna
 9. Uprowadzenie i morderstwo ks. Jerzego Popiełuszki / Daszkiewicz, Krystyna
 10. Zbrodnie hitlerowskie w prawie karnym Niemieckiej Republiki Federalnej / Daszkiewicz, Krystyna