KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Markiewicz, Alojzy Janusz. ( w 4 rekordach )


  1. Markiewicz, Janusz.
  2. Markiewicz, A. J.
  1. Kp. Rolnictwo w exlibrisie / oprac. Feliks Wagner. - Poznań, 1976.
  2. Kp. Sobie i przyjaciołom / A. J. Markiewicz. - [Warszawa], 1985.
  3. PB'85 poz. 3148
  1. Markiewicz, Alojzy Janusz.
  1. Dzień po dniu : dziennikarzom polskim ofiarom niemieckiego faszyzmu / Markiewicz, Alojzy Janusz.
  2. Exlibrisy polskie i ryciny z kręgu Merkurego [1904-1974] : ze zbiorów Feliksa Wagnera : grudzień 1974 /
  3. O teatrze i ludziach teatru w exlibrisie polskim : wystawa ze zbiorów Feliksa Wagnera z okazji 100-lecia Teatru Polskiego w Poznaniu : Teatr Polski, Pałac Kultury, wrzesień 1975 /
  4. Sobie i przyjaciołom / Markiewicz, Alojzy Janusz.