KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Łojko, Elżbieta. ( w 5 rekordach )


  1. Doświadczenia i aspiracje samorządowe / Elżbieta Łojko, Wiesław Staśkiewicz, Anna Turska. - Warszawa, 1989.
  2. PB'89 poz. 10059
  1. Łojko, Elżbieta.
  1. Etyka prawnika, etyka nauczyciela zawodu prawniczego /
  2. Role i zadania prawników w zmieniającym się społeczeństwie : raport z badań / Łojko, Elżbieta.
  3. Studenci prawa o studiach i perspektywach zawodowych /
  4. Studenci prawa o swojej przyszłości zawodowej : wyniki ankiety 1996-1997 : praca zbiorowa /
  5. Wartości a sukces zawodowy prawników - granice kompromisu? /