KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Dobrzycki, Edmund. ( w 7 rekordach )


  1. Kp. Światowe rybołóstwo morskie / Edmund Dobrzycki. - Szczecin, 1980.
  1. Dobrzycki, Edmund.
  1. Gospodarka morska w 40-leciu PRL.
  2. Gospodarka morska w 40-leciu PRL.
  3. Morska funkcja Szczecina w organizmie gospodarczym Polski Ludowej : 1945-1960 / Dobrzycki, Edmund.
  4. Polska Żegluga Morska : studium historyczno-gospodarcze na tle floty krajowej i tendencji występujących w żegludze światowej / Dobrzycki, Edmund.
  5. Pomorze Szczecińskie 1945-1965 : praca zbiorowa /
  6. Światowe rybołówstwo morskie : zarys głównych problemów i tendencji rozwoju / Dobrzycki, Edmund.
  7. Z dawnych i nowych dziejów Polski nad Bałtykiem : referaty z sesji naukowej zorganizowanej przez Szczecińskie Towarzystwo Naukowe w dniu 7 grudnia 1968 roku, w pięćdziesiątą rocznicę odzyskania niepodległości /