KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Śliwerski, Bogusław (1954- ). ( w 77 rekordach )


 1. Śliwerski, Bogusław Marian.
 2. Śliwierski, Bogusław.
 1. Edukacja alternatywna / red. Bogusław Śliwerski. - Kraków, 1992.
 2. Europa jako temat jakościowych badań pedagogicznych / red. Elżbieta Dubas, Hartmut M. Griese. - Toruń, 1998.
 3. INP'2003
 4. Kp. Metody badań w padagogice / Heinz-Hermann Krüger ; wstęp i oprac. Bogusław Śliwierski [!]. - Gdańsk, 2007.
 1. Śliwerski, Bogusław (1954- ).
 2. Śliwerski, Bogusław (1954- ). (pol.) Samowychowanie
 1. (Kontr-)rewolucja oświatowa : studium z polityki prawicowych reform edukacyjnych / Śliwerski, Bogusław
 2. Alternatywy w edukacji /
 3. Być nauczycielem : [trudności wychowawcze w czasie zmian społeczno-kulturowych] / Speck, Otto.
 4. Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu / Śliwerski, Bogusław
 5. Edukacja (w) polityce : polityka (w) edukacji : inspiracje do badań polityki oświatowej / Śliwerski, Bogusław
 6. Edukacja alternatywna : dylematy teorii i praktyki /
 7. Edukacja alternatywna : nowe teorie, modele badań i reformy : praca naukowa /
 8. Edukacja autorska / Śliwerski, Bogusław
 9. Edukacja i sfera publiczna : idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej / Giroux, Henry A.
 10. Edukacja pod prąd / Śliwerski, Bogusław
 11. Edukacja w wolności / Śliwerska, Wiesława
 12. Edukacja w wolności / Śliwerska, Wiesława
 13. Edukacja w wolności /
 14. Filozofia dla pedagogów / Gutek, Gerald Lee.
 15. Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji / Gutek, Gerald Lee.
 16. Harcerstwo źródłem pedagogicznej pasji / Śliwerski, Bogusław
 17. Harcerstwo źródłem pedagogicznej pasji / Śliwerski, Bogusław
 18. Idee pedagogiki filozoficznej /
 19. Irlandia : Zielona Wyspa międzykulturowej oraz egalitarnej edukacji i opieki / Murzyn, Andrzej
 20. Istota, sens i uwarunkowania (wy)kształcenia / Maliszewski, Krzysztof.
 21. Jak zmieniać szkołę? : studia z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej / ŚLIWERSKI, BOGUSŁAW
 22. Klinika szkolnej demokracji / Śliwerski, Bogusław
 23. Komunikacja codzienna w pedagogice / Retter, Hein.
 24. Kontestacje pedagogiczne /
 25. Kształcenie człowieka : 27 kamyczków jednej mozaiki : impulsy do kształtowania modelu edukacji zgodnie z zasadami sformułowanymi przez Johanna Heinricha Pestalozziego / Brühlmeier, Arthur
 26. Ku życiu wartościowemu : idee, koncepcje, praktyki.
 27. Kultura rywalizacji i współpracy w szkole / Śliwerski, Bogusław
 28. Mam czas dla dziecka : pedagogika waldorfska dla najmłodszych : propozycja alternatywnej kultury wychowania w domu, przedszkolu i w żłobku / Kowalewska, Barbara
 29. Meblowanie szkolnej demokracji / Śliwerski, Bogusław
 30. Metody badań w pedagogice / Krüger, Heinz-Hermann.
 31. Myśleć jak pedagog / Śliwerski, Bogusław
 32. O pedagogice Profesora Bogdana Suchodolskiego : w 110. rocznicę urodzin /
 33. Pedagogia harcerskiego wychowania / Śliwerski, Bogusław
 34. Pedagogika : podręcznik akademicki /
 35. Pedagogika : podręcznik akademicki /
 36. Pedagogika : podręcznik akademicki.
 37. Pedagogika : podręcznik akademicki.
 38. Pedagogika : podręcznik akademicki.
 39. Pedagogika alternatywna : dylematy teorii /
 40. Pedagogika alternatywna : dylematy teorii i praktyki.
 41. Pedagogika dziecka : studium pajdocentryzmu / Śliwerski, Bogusław
 42. Pedagogika ogólna : podstawowe prawidłowości / Śliwerski, Bogusław
 43. Pedagogika porównawcza : podstawy międzynarodowych badań oświatowych : podręcznik akademicki / Průcha, Jan
 44. Pedagogika porównawcza : podstawy międzynarodowych badań oświatowych : podręcznik akademicki / Průcha, Jan
 45. Pedagogika serca : wychowanie emocjonalne w XXI wieku /
 46. Pedagogika serca : wychowanie emocjonalne w XXI wieku /
 47. Pedagogika.
 48. Pedagogika.
 49. Pedagogika.
 50. Pedagogika.
 51. Pedagogika.
 52. Po szkole : rozmowy o edukacji (2015-2020) /
 53. Praktyka edukacyjna w warunkach zmiany kulturowej : (w poszukiwaniu logiki zmian) / Hejnicka-Bezwińska, Teresa
 54. Problemy współczesnej edukacji : dekonstrukcja polityki oświatowej III RP / Śliwerski, Bogusław
 55. Przekraczanie granic wychowania od "pedagogiki dziecka" do antypedagogiki / Śliwerski, Bogusław
 56. Racjonalność procesu kształcenia. Nowakowska-Siuta, Renata
 57. Rada szkoły, Rada Oświatowa : przewodnik dla samorządowych władz oświatowych, dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów / Śliwerski, Bogusław
 58. Spotkania w instruktorskim kręgu / Śliwerski, Bogusław
 59. Stalinizm w ZHP / Śliwerski, Bogusław
 60. Szkoła na wirażu zmian politycznych : bez cenzury / Śliwerski, Bogusław
 61. Sztuka porozumiewania się / Śliwerski, Bogusław
 62. Teoretyczne podstawy edukacji alternatywnej /
 63. Uwolnić szkołę od systemu klasowo-lekcyjnego / Śliwerski, Bogusław
 64. Wprowadzenie do teorii krytykoznawstwa : krytyka naukowa (nie tylko) w pedagogice / Śliwerski, Bogusław
 65. Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu / Krüger, Heinz-Hermann.
 66. Współczesna myśl pedagogiczna : znaczenia, klasyfikacje, badania / Śliwerski, Bogusław
 67. Współczesna myśl pedagogiczna : znaczenia, klasyfikacje, badania / Śliwerski, Bogusław
 68. Współczesne teorie i nurty wychowania / Śliwerski, Bogusław
 69. Współczesne teorie i nurty wychowania / Śliwerski, Bogusław
 70. Współczesne teorie i nurty wychowania / Śliwerski, Bogusław
 71. Współczesne teorie i nurty wychowania / Śliwerski, Bogusław
 72. Współczesne teorie i nurty wychowania / Śliwerski, Bogusław
 73. Współczesne teorie i nurty wychowania / Śliwerski, Bogusław
 74. Wybór tekstów Profesora Bogdana Nawroczyńskiego / Nawroczyński, Bogdan
 75. Wyspy oporu edukacyjnego / Śliwerski, Bogusław
 76. Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki / Szkudlarek, Tomasz
 77. Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki / Śliwerski, Bogusław
 78. Zamiast edukacji : warunki do uczenia się przez działanie / Holt, John Caldwell