KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Zagórski, Krzysztof (1941- ). ( w 8 rekordach )


 1. Zagórscy, Janina i Krzysztof.
 2. Zagorski, Krzysztof.
 3. Zagórski, K.
 1. Kp. Teoria klasy próżniaczej / Thorstein Veblen. - Warszawa, 1971.
 2. Kp. Nowa rzeczywistość : oceny i opinie 1989-1999 / pod red. Krzysztofa Zagórskiego i Michała Strzeszewskiego. - Warszawa, 2000.
 3. INP'1997/1998
 4. Australian regional developments. Readings in regional experiences, policies and prospects / ed. by Benjamin Higgins, Krzysztof Zagorski. - Canberra, cop. 1989.
 5. LCA online
 6. Postawy ekonomiczne w czasach niepewności : ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014 / Krzysztof Zagórski, Andrzej K. Koźmiński, Witold Morawski, Katarzyna Piotrowska, Gavin Rae, Marta Strumińska-Kutra. - Warszawa, 2015.
 7. Kp. Koncepcja agrobiznesu / J. H. Davis, R. A. Goldberg. - Warszawa, 1967.
 1. Zagórski, Krzysztof (1941- ).
 1. Doktryna Polaków : klasyczna filozofia polityczna w dyskursie potocznym / Rau, Zbigniew
 2. Postawy ekonomiczne w czasach niepewności : ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014 / Zagórski, Krzysztof
 3. Robotnicy na tle przemian struktury społecznej w Polsce / Beskid, Lidia.
 4. Robotnicy wczoraj i dziś / Bielicki, Wacław
 5. Rozwój, struktura i ruchliwość społeczna / Zagórski, Krzysztof
 6. Szanse zdobywania wykształcenia w Polsce : polityka społeczna a determinanty strukturalne i kulturowe : raport z badań / Adamski, Władysław Wacław
 7. Teoria klasy próżniaczej / Veblen, Thorstein
 8. Zróżnicowania warunków życia : polskie rodziny i społeczności lokalne / Zagórski, Krzysztof