KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Gaertner, Maria. ( w 2 rekordach )


  1. Gaertner, M.
  1. Kp. Scenariusze zajęć metodami stymulującymi aktywność myślową uczniów : (metodyka projektu, metoda tekstu przewodniego, ćwiczenie praktyczne) / pod red. M. Gaertner. - Katowice, 2006.
  2. PB 25991/2006
  3. Zespół Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej, Facebook, 06.10.2017
  1. Gaertner, Maria.
  2. Sokolicz, Antonina (1879-1942).
  1. Prowadzenie działalności gospodarczej : nowoczesne przedsiębiorstwo usługowe : [A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji. 1. Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków] / Gaertner, Maria.
  2. Sprawozdawczość i analiza finansowa / Dyktus, Jadwiga.