KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kołodziej, Edward (1940- ). ( w 7 rekordach )


 1. Emigracja z ziem polskich i Polonia 1939-1965 / Edward Kołodziej. - Warszawa, 1996.
 2. Władze RP na obczyźnie podczas II wojny światowej. - Londyn, 1994.
 1. Kołodziej, Edward (1940- ).
 2. Kołodziej, Edward (1940- ) bibliografia.
 1. Emigracja z ziem polskich i Polonia 1865-1939 : informator o źródłach przechowywanych w centralnych archiwach państwowych w Polsce / Kołodziej, Edward
 2. Emigracja z ziem polskich i Polonia, 1831-1939 : informator o źródłach przechowywanych w terenowych archiwach państwowych w Polsce / Kołodziej, Edward
 3. Inwentarze akt konsulatów polskich w Niemczech 1918-1939 / Kołodziej, Edward
 4. Komunistyczna Partia Robotnicza Polski w ruchu zawodowym 1918-1923 / Kołodziej, Edward
 5. Konferencje panamerykańskie w świetle raportów polskich placówek dyplomatycznych 1923-1945 /
 6. Polska i inne państwa wobec problemów reparacji i długów zagranicznych w latach 1918-1939 / Kołodziej, Edward
 7. Wychodźstwo zarobkowe z Polski 1918-1939 : studia nad polityką emigracyjną II Rzeczypospolitej / Kołodziej, Edward