KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

BNS- Biblioteka Nauk Społecznych


Zawartość półki


 
Zarządzanie kryzysowe
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2005600076682 GW.7668 Bezpieczeństwo epidemiologiczne : postępy metodologii badań /
2   2002600284598 H.28459 Bezpieczeństwo obiektów, osób i imprez masowych w świetle zagrożeń terrorystycznych i przestępczych : wybrane aspekty / Cupryjak, Marek.
3   2002600255987 H.25598 Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa / Serafin, Tomasz
4   2002600320487 H.32048 Bezpieczeństwo w obszarach przygranicznych. T. 2 /
5   2002600320890 H.32089 Bezpieczeństwo w wymiarze krajowym : wybrane obszary / Leszczyński, Marek
6   2005600048214 GW.4821 Bezpieczeństwo zdrowia publicznego w zagrożeniach środowiskowych : postępy metodologii badań /
7   2002600183990 H.18399 Dowodzenie w operacjach antykryzysowych i połączonych / Michniak, Józef Władysław.
8   2005600088364 GW.8836 Firmy ochrony osób i mienia zapleczem Sił Zbrojnych RP / Kryłowicz, Marian.
9   2002600264521 H.26452 Infrastruktura krytyczna w procesie zarządzania w sytuacjach kryzysowych. 1 /
10   2002600362715 H.36271 Logistyka bezpieczeństwa : wybrane zagadnienia / Molendowska, Magdalena
11   2002600274803 H.27480 Łączność w systemach zarządzania kryzysowego i ratownictwa w Polsce - teoria i praktyka / Pilżys, Jan.
12   2002600304845 H.30484 Nadzwyczajne zagrożenia środowiskowe : leksykon administracji bezpieczeństwa / Konieczny, Jerzy
13   2002600218999 H.21899 Nauka o bezpieczeństwie : istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju : studia i materiały. T. 1 /
14   2002600219002 H.21900 Nauka o bezpieczeństwie : istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju : studia i materiały. T. 2 /
15   2002600317203 H.31720 Negocjacje w sytuacjach kryzysowych / Aksamitowski, Andrzej.
16   2002600228868 H.22886 Nieuchronna polisemia, potencjalna synergia : międzynarodowe, narodowe i lokalne aspekty bezpieczeństwa w Polsce i Słowacji /
17   2002600238430 H.23843 Obrona cywilna Rzeczpospolitej Polskiej / Krynojewski, Franciszek R.
18   2002600356097 H.35609 Ochrona ludności : zarządzanie kryzysowe / Zieliński, Krzysztof R.
19   2002600249177 H.24917 Operacje reagowania kryzysowego NATO : istota, uwarunkowania, planowanie / Marszałek, Maciej.
20   2002600215202 H.21520 Organizacja i funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego /
21   2002600215493 H.21549 Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa / Szymonik, Andrzej.
22   2002600296522 H.29652 Ostrzeganie, alarmowanie, powiadamianie ratunkowe / Rysz, Stanisław.
23   2002600215516 H.21551 Planowanie cywilne w zarządzaniu kryzysowym /
24   2002600247234 H.24723 Podstawy zarządzania kryzysowego / Rogozińska-Mitrut, Joanna.
25   2002600315940 H.31594 Policja i inne podmioty państwowe w zagrożeniu terrorystycznym, przestępczym, sił natury i uwarunkowaniach społecznych /
26   2002600329220 H.32922 Problemy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego : materiały. T. 1 /
27   2002600277279 H.27727 Propedeutyka zarządzania kryzysowego / Gołębiewski, Jan.
28   2002600337430 H.33743 Rola i zadania administracji publicznej w zarządzaniu bezpieczeństwem w Polsce /
29   2002600361213 H.36121 Semestr europejski jako narzędzie kształtowania polityki społecznej w Unii Europejskiej : analiza rekomendacji na przykładzie Polski w latach 2011-2020 / Wronowska, Gabriela.
30   2002600303954 H.30395 Siły zbrojne RP w zarządzaniu kryzysowym : aspekt narodowy i międzynarodowy / Sobolewski, Grzegorz.
31   2002600270713 H.27071 Skuteczne zarządzanie kryzysowe / Sienkiewicz-Małyjurek, Katarzyna.
32   2002600272809 H.27280 Służby państwowe, organizacje rządowe i samorządowe wobec zagrożeń współczesności /
33   2002600330127 H.33012 Sprawność terytorialnego systemu zarządzania kryzysowego / Mikołajczyk, Dariusz P.
34   2002600311508 H.31150 System zarządzania kryzysowego : diagnoza i kierunki doskonalenia / Pietrek, Grzegorz.
35   2002600344001 H.34400 System zarządzania kryzysowego w Polsce w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej / Górski, Paweł
36   2002600366669 H.36666 Treningi i ćwiczenia sztabowe z zespołami zarządzania kryzysowego : województwo, powiat, gmina / Nowak, Eugeniusz
37   2002600277873 H.27787 Vademecum planowania w zarządzaniu kryzysowym / Krynojewski, Franciszek R.
38   2002600272717 H.27271 Wielowymiarowy charakter współczesnego bezpieczeństwa /
39   2002600229001 H.22900 Współdziałanie terenowych organów w systemie zarządzania kryzysowego w państwie : terenowa administracja wojskowa we współpracy z administracją rządową i samorządową / Pietrek, Grzegorz.
40   2002600304029 H.30402 Współpraca cywilno-wojskowa w zarządzaniu kryzysowym : seminarium naukowe /
41   2002600253389 H.25338 Wybrane zagadnienia zarządzania kryzysowego /
42   2002600290629 H.29062 Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym / Kąkol, Urszula.
43   2002600270560 H.27056 Zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego w województwie zachodniopomorskim : diagnoza i profilaktyka /
44   2002600233732 H.23373 Zagrożenia kryzysowe / Sobolewski, Grzegorz.
45   2002600279334 H.27933 Zarządzanie i dowodzenie Ochotniczą Strażą Pożarną : wiedza, nowoczesność i tradycja / Berliński, Lechosław
46   2002500314944 F.31494 Zarządzanie kryzysowe : ryzyko - bezpieczeństwo - obronność : dla menedżerów administracji, polityki, wojska, policji, gospodarki i edukacji / TYRAŁA, PAWEŁ
47   2002600215455 H.21545 Zarządzanie kryzysowe : dobre praktyki / Grocki, Romuald.
48   2002600223276 H.22327 Zarządzanie kryzysowe : teoria, praktyka, konteksty, badania /
49   2002600175285 H.17528 Zarządzanie kryzysowe / Pilżys, Jan.
50   2002600277316 H.27731 Zarządzanie kryzysowe na szczeblu samorządowym : teoria i praktyka / Gołębiewski, Jan.
51   2005600038154 GW.3815 Zarządzanie kryzysowe w samorządzie : podstawy organizacyjno-prawne /
52   2002600362340 H.36234 Zarządzanie kryzysowe w społecznościach lokalnych : studium przypadku miasta stołecznego Warszawy / Tocicka, Julia Wioletta.
53   2002600215844 H.21584 Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego /
54   2002600357650 H.35765 Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa publicznego / Kaczmarczyk, Barbara
55   2002600285656 H.28565 Zarządzanie kryzysowe zintegrowane / Rysz, Stanisław.
56   2002600350859 H.35085 Zarządzanie kryzysowe zintegrowane / Rysz, Stanisław.
57   2002600260714 H.26071 Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych : historia, teraźniejszość, przyszłość /
58   2002600292814 H.29281 Zarządzanie w kryzysie : aspekty organizacyjne i psychologiczne / Wojciechowska-Filipek, Sylwia.
59   2002600312383 H.31238 Zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych / Ciekanowski, Zbigniew.
60   2002600296676 H.29667 Zasady bezpieczeństwa : standardy europejskie / Gołębiewski, Jan.
 
Pierwsza pomoc
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
61   2002600319436 H.31943 Kwalifikowana pierwsza pomoc : atlas procedur /
62   2005600077955 GW.7795 Podstawy ratownictwa medycznego dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i innych ratowników Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego : praca zbiorowa /
63   2002600277651 H.27765 Podstawy ratownictwa taktycznego / Czerwiński, Michał
64   2002200183376 Pd.18337 Pomoc w nagłych wypadkach u dzieci / Pytel, Aleksy.
 
Psychologia pozytywna
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
65   2002600276371 H.27637 Ile szczęścia dają nam inni ludzie? : więzi społeczne a dobrostan psychiczny / Growiec, Katarzyna.
66   2002200074131 Pd.7413 Optymizmu można się nauczyć : jak zmienić swoje myślenie i swoje życie / Seligman, Martin E. P.
67   2002600282334 H.28233 Pozytywne interwencje psychologiczne : dobrostan a zachowania intencjonalne / Kaczmarek, Łukasz
68   2002600219408 H.21940 Psychologia pozytywna : nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka /
69   2002600298793 H.29879 Psychologiczny model dobrostanu w pracy : wartość i sens pracy / Czerw, Agnieszka.
70   2002600320715 H.32071 Rezyliencja : jak ukształtować fundament spokoju, siły i szczęścia / Hanson, Rick.
71   2002600286233 H.28623 Szczęśliwy mózg : wykorzystaj odkrycia neuropsychologii, by zmienić swoje życie / Hanson, Rick.
 
Islam
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
72   2002500252017 F.25201 Ahmadijja islam zreformowany / Stawiński, Piotr
73   2002600244769 H.24476 Arabski świat / Khidayer, Emíre
74   2002600311843 H.31184 Archipelag islam : czas Koranu, czas zmiany : rozmowy bez cenzury / Kalwas, Piotr Ibrahim
75   2002600217299 H.21729 Atlas radykalnego islamu /
76   2002600103028 H.10302 Bracia muzułmanie i inni / Zdanowski, Jerzy
77   2002600144311 H.14431 Być muzułmaninem w Indiach / Toczek, Ewa
78   2002600302261 H.30226 Choroba islamu / Meddeb, Abdelwahab
79   2002600276173 H.27617 Co to jest islam? : książka dla dzieci i dorosłych / Ben Jelloun, Tahar
80   2002500111680 F.11168 Cywilizacja islamu : (VII-XIII w.) / Sourdel, Janine
81   2002600331001 H.33100 Dialog i uprzedzenie : islam w III Rzeczpospolitej : szkice / Tokarz, Grzegorz.
82   2002600344889 H.34488 Euroislam contra islamizm : drogi i bezdroża bezpieczeństwa obywateli Unii Europejskiej / Martusewicz-Pawlus, Ewa.
83   2002600296737 H.29673 Europa i islam w średniowieczu : konfrontacja i współżycie / Wiśniewski, Dariusz
84   2002600325970 H.32597 Europa w obliczu islamskiego terroryzmu : dlaczego dochodzi do ataków terrorystycznych i jak im przeciwdziałać / Michalczak, Tomasz.
85   2002500279083 F.27908 Filozofia nauk islamu / Ghulam Ahmad
86   2002600250654 H.25065 Fundamentalizm muzułmański na Bliskim Wschodzie / Grabowski, Wojciech
87   2002600306634 H.30663 Geopolityka fundamentalizmów muzułmańskich / Larroque, Anne-Clémentine.
88   2002500260517 F.26051 Historia Arabów / Hourani, Albert Habib
89   2002600217466 H.21746 Historia powstania islamu jako doktryny społeczno-politycznej / Jamsheer, Hassan Ali
90   2002600358916 H.35891 Huragan w świecie arabskim : Islam, wojny i rewolucje / Achcar, Gilbert
91   2002500205310 F.20531 Idee i wartości islamu / Nasr, Seyyed Hossein
92   2002500127049 F.12704 Ideologia islamu / Krasicki, Ignacy
93   2002600351450 H.35145 Imigranci z Bliskiego Wschodu w polityce Unii Europejskiej / Salem, Dalzar Nashwan
94   2002600151777 H.15177 Irak : religia i polityka / Dziekan, Marek M.
95   2004601485660 ANS.148566 Iran - Irak, islam, wojna i polityka / Bukowski, Wojciech.
96   2002600276951 H.27695 Irańskie drogi do nowoczesności : projekty, idee, manifesty /
97   2002600252252 H.25225 Islam : między herezją a ortodoksją / Wnuk-Lisowska, Elżbieta.
98   2002600275459 H.27545 Islam : przyszłość czy wyzwanie? / Pawson, David
99   2002600313588 H.31358 Islam : anatomia strachu / Siadkowski, Adrian Karol
100   2002500272091 F.27209 Islam / Tworuschka, Monika
101   2005600078105 GW.7810 Islam / Ruthven, Malise
102   2004601430998 ANS.143099 Islam / Bielawski, Józef
103   2002600159636 H.15963 Islam a terroryzm /
104   2002600292456 H.29245 Islam w Europie : nowe kierunki badań : księga ku czci profesor Anny Parzymies /
105   2002600308690 H.30869 Islam w Europie : bogactwo różnorodności czy źródło konfliktów? /
106   2002500039014 F.3901 Islam w feudalnych państwach arabskich i w krajach ościennych : (VII-XV w.) /
107   2004601105759 ANS.110575 Islam, religia państwa i prawa / Bielawski, Józef
108   2002500270820 F.27082 Jedność arabska : geneza idei w tradycji wczesnego islamu / Jamsheer, Hassan Ali
109   2002600283027 H.28302 Kobiety w islamie : [miłość w życiu muzułmanek] / Gandhi, Nighat M.
110   2002600252283 H.25228 Konflikty - kolonializm - fundamentalizm w przestrzeni bliskowschodniej / Kosta, Raul Andrzej
111   2002600004325 H.432 Koran = (Al-Koran). T. 1 /
112   2002600004332 H.433 Koran = (Al-Koran). T. 2 /
113   2002600289548 H.28954 Korzenie nienawiści : moja prawda o islamie / Fallaci, Oriana
114   2002600321682 H.32168 Krucjaty : arabska perspektywa / Cobb, Paul M.
115   2002500014912 F.1491 L'Islam mèdièval : histoire et civilisation / Grunebaum, Gustave E. von
116   2002500267783 F.26778 Mahomet : głos Allaha / Delcambre, Anne-Marie
117   2005600078204 GW.7820 Mahomet / Cook, Michael Allan
118   2004601014211 ANS.101421 Mahomet / Hrbek, Ivan
119   2004600821100 ANS.82110 Mahometanizm : przegląd historyczny / Gibb, Hamilton Alexander Rosskeen
120   2002600274162 H.27416 Mój sąsiad islamista : kalifat u drzwi Europy / Orzechowski, Marek
121   2002600267591 H.26759 Muzułmanie chińscy : historia, religia, tożsamość / Cieciura, Włodzimierz.
122   2002600339700 H.33970 Muzułmanie i islam w Niemczech : perspektywa polityczna, prawna i kulturowa / Świder, Małgorzata.
123   2002600186816 H.18681 Muzułmanie i uchodźcy w polskim społeczeństwie / Kosowicz, Agnieszka.
124   2002600281986 H.28198 Muzułmanie polscy : religia i kultura / Kościelniak, Krzysztof
125   2002600284987 H.28498 Muzułmanie w Europie : dzisiejsze kontrowersje wokół islamu / Göle, Nilüfer
126   2002600187691 H.18769 Na styku chrześcijaństwa i islamu : krucjaty i Cypr w latach 1191-1291 / Burkiewicz, Łukasz.
127   2004601711882 ANS.171188 Narodziny islamu / Gaudefroy-Demombynes, Maurice
128   2002600296201 H.29620 Nie ma Boga oprócz Allaha : powstanie, ewolucja i przyszłość islamu / Aslan, Reza
129   2002600361060 H.36106 Niemcy jako Mekka : cicha islamizacja Europy / Ulfkotte, Udo
130   2002600292005 H.29200 Niepoprawny politycznie przewodnik po islamie i krucjatach / Spencer, Robert
131   2002600251439 H.25143 Od islamu imigrantów do islamu obywateli : muzułmanie w krajach Europy Zachodniej / Pędziwiatr, Konrad.
132   2002600319634 H.31963 Polityczny islam : między religią polityczną a instrumentalizacją religii w polityce / Zasuń, Anna.
133   2002600227939 H.22793 Polityka integracji muzułmanów we Francji i Wielkiej Brytanii / Włoch, Renata.
134   2002600325581 H.32558 Polskie muzułmanki : w poszukiwaniu tożsamości / Ryszewska, Monika.
135   2002600355625 H.35562 Prawdziwe oblicze islamu / Pagès, Guy
136   2002600303510 H.30351 Przedziwna śmierć Europy : imigracja, tożsamość, islam / Murray, Douglas
137   2002600329725 H.32972 Przemiany islamizmów w Egipcie i Tunezji w cieniu Arabskiej Wiosny / Pędziwiatr, Konrad.
138   2002600289746 H.28974 Rozmowy o Islamie / Górak-Sosnowska, Katarzyna
139   2002600188056 H.18805 Szyici i sunnici na Bliskim Wschodzie : odwieczny konflikt czy współpraca ponad podziałami? / Dzisiów-Szuszczykiewicz, Aleksandra
140   2002600066170 H.6617 Świat islamu / Robinson, Francis
141   2004601676396 ANS.167639 Świat islamu / Baranowski, Władysław.
142   2002600135531 H.13553 Święta wojna : ekspansja i upadek fundamentalizmu muzułmańskiego / Kepel, Gilles
143   2002600193913 H.19391 Święty Koran : tekst arabski i tłumaczenie polskie /
144   2002600303183 H.30318 Terror we Francji : geneza francuskiego dżihadu / Kepel, Gilles
145   2002600278498 H.27849 Wprowadzenie do ustroju i prawa państw arabskich / Lipska-Toumi, Marzena
146   2002600193920 H.19392 Życie świętego proroka Muhammada / Ahmad, Mirzā Bashiruddin Mahmūd
 
Psychologia kliniczna
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
147   2002200201032 Pd.20103 ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej : przewodnik dla rodziców i wychowawców /
148   2004601201062 ANS.120106 Człowiek i choroba : psychofizjologiczne problemy przewlekłej choroby, inwalidztwa i rehabilitacji / Jankowski, Kazimierz
149   2002600299813 H.29981 Diagnoza neuropsychologiczna : współczesne wyzwania i perspektywy rozwoju /
150   2002200008921 Pd.892 Elementy psychologii klinicznej : praca zbiorowa /
151   2002600350651 H.35065 Kliniczna psychologia sądowa / Rode, Danuta.
152   2002600152675 H.15267 Medycyna behawioralna podana w sposób śmieszne prosty / Seitz, Frank C.
153   2002600218944 H.21894 Najciekawsze przypadki w psychologii / Rolls, G. W. P.
154   2002600262886 H.26288 Oblicza psychologii klinicznej : pamięci profesora Janusza Kostrzewskiego /
155   2002500090169 F.9016 Psychologia i psychopatologia życia codziennego / Jarosz, Marek
156   2002200054232 Pd.5423 Psychologia kliniczna : wprowadzenie do psychologii sądowo-penitencjarnej / Ciosek, Mieczysław
157   2002200164887 Pd.16488 Psychologia kliniczna / Wallen, Richard W.
158   2002600287421 H.28742 Psychologia kliniczna /
159   2002200005722 Pd.572 Psychologia kliniczna / Kondáš, Ondrej.
160   2002600341093 H.34109 Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży /
161   2002200016551 Pd.1655 Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym / Bogdanowicz, Marta
162   2002600215981 H.21598 Psychologia zaburzeń : [człowiek we współczesnym świecie]. Vol. 1 / Carson, Robert C.
163   2002600215998 H.21599 Psychologia zaburzeń : [człowiek we współczesnym świecie]. Vol. 2 / Carson, Robert C.
164   2002600337201 H.33720 Psychopatologia : studia przypadków / Meyer, Robert G.
165   2002600298830 H.29883 Skuteczność psychoterapii / Engel, Lilianna.
166   2002500253311 F.25331 Społeczna psychologia kliniczna /
167   2002500288160 F.28816 Społeczna psychologia kliniczna /
168   2002200021319 Pd.2131 The clinical psychology handbook /
 
Terroryzm
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
169   2002500313831 F.31383 11 września : przyczyny i konsekwencje w opiniach intelektualistów /
170   2002600184157 H.18415 Akt terrorystyczny i jego sprawca w świetle prawa międzynarodowego i wewnętrznego / Barcik, Jacek.
171   2002600144120 H.14412 Alarm dla ambasad / Balicka, Janina.
172   2004601687576 ANS.168757 Aniołowie śmierci / Ambroziewicz, Jerzy
173   2002600313151 H.31315 Arena samobójców : wybrane aspekty terroryzmu i terroryzmu samobójczego / Lasota, Małgorzata
174   2002600295730 H.29573 Bezpieczeństwo antyterrorystyczne : świadomość społeczna i edukacja /
175   2002600354185 H.35418 Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. T. 1, Terroryzm, strategie zwalczania, edukacja antyterrorystyczna /
176   2002600310754 H.31075 Bezpieczeństwo w czasach terroryzmu : jak przeżyć zamach terrorystyczny / Liedel, Krzysztof
177   2002600180029 H.18002 Broń masowego rażenia orężem terroryzmu / Pawłowski, Jacek
178   2002600276159 H.27615 Broń masowego rażenia w działalności terrorystycznej / Żuber, Marian.
179   2004601262018 ANS.126201 Czarna księga : Chile /
180   2002600298557 H.29855 Czarne flagi : geneza Państwa Islamskiego / Warrick, Joby
181   2002600308270 H.30827 Człowiek z małą bombą : o terroryzmie i terrorystach / Rękawek, Kacper
182   2002600338710 H.33871 Czy zmierzch terroryzmu? : (case studies i wnioski dla Polski) /
183   2002500264102 F.26410 Encyklopedia terroryzmu / Karolczak, Krzysztof
184   2002600139409 H.13940 Encyklopedia terroryzmu /
185   2002600351016 H.35101 Europejska armia Kalifatu : centrum supersieci. T. 1, Centralne węzły supersieci terrorystycznej Państwa Islamskiego w Europie (2014-2018) / Wejkszner, Artur
186   2002600304760 H.30476 Ewolucja terroryzmu : sprawcy, metody, finanse / Tomczak, Maria
187   2002600300779 H.30077 Globalna sieć Al-Kaidy : nowe państwo islamskie? / Wejkszner, Artur
188   2002600352662 H.35266 Historia terroryzmu : od starożytności do Da'isz /
189   2002600279020 H.27902 ISIS : wewnątrz armii terroru / Weiss, Michael Douglas.
190   2002600279006 H.27900 ISIS Państwo Islamskie : [brutalne początki armii terrorystów] / Hall, Benjamin.
191   2002600239727 H.23972 Ja, terrorysta / Salas, Antonio.
192   2002600313298 H.31329 Jerzy Dziewulski o terrorystach w Polsce / Dziewulski, Jerzy
193   2002600277231 H.27723 Kalifat terroru : kulisy działania Państwa Islamskiego / Laurent, Samuel.
194   2002600195054 H.19505 Kamikadze made in Europe : czy Zachodowi uda się pokonać islamskich terrorystów? / Allam, Magdi
195   2002500128596 F.12859 Kronika terroru : ruchy anarchistyczne w RFN 1968-1980 / Nowakowski, Jerzy
196   2002600218982 H.21898 Naturalnie wolno strzelać : biografia Ulrike Meinhof : rzecz o terrorze, seksie i polityce / Uhl-Herkoperec, Danuta.
197   2002600306894 H.30689 Nurt radykalny wśród społeczności muzułmańskich w wybranych państwach Unii Europejskiej / Rusinek, Anna
198   2002600223337 H.22333 Oblicza terroryzmu /
199   2002600154389 H.15438 Oblicza współczesnego terroryzmu /
200   2002600248897 H.24889 Od Boga do terroru : rola religii w ideologii dżihadyzmu na przykładzie organizacji Al-Kaida / Kosmynka, Stanisław.
201   2002600215318 H.21531 Oswoić strach : rozmowa o dekadzie terroryzmu / Liedel, Krzysztof
202   2002600282112 H.28211 Państwo Islamskie : geneza nowego kalifatu / Hanne, Olivier
203   2002600285717 H.28571 Państwo islamskie : narodziny nowego kalifatu? / Wejkszner, Artur
204   2002600331575 H.33157 Po kalifacie : nowa wojna w Syrii / Pieniążek, Paweł
205   2002600355342 H.35534 Podziemie : największy zamach w Tokio / Murakami, Haruki
206   2002500183892 F.18389 Pokażcie mi brzuch terrorystki / Warszewski, Roman
207   2002500312216 F.31221 Problemy współczesnego świata : terroryzm i konflikty zbrojne a fundamentalizm islamski / Kaczmarek, Julian
208   2002500164570 F.16457 Przemoc i polityka : z dziejów terroryzmu skrajnej lewicy w RFN i Berlinie Zachodnim / Tomczak, Maria
209   2002600176442 H.17644 Psychologia terroryzmu / Horgan, John
210   2002600344209 H.34420 Rosja we krwi : terroryzm dwóch dekad / Semmler, Paweł
211   2002600311805 H.31180 Samotne wilki kalifatu? : Państwo Islamskie i indywidualny terroryzm dżihadystyczny w Europie Zachodniej / Wejkszner, Artur
212   2002500225325 F.22532 Sieć terroru : prawda o międzynarodowym terroryzmie / Sterling, Claire.
213   2004601350029 ANS.135002 Strategia terroryzmu / Bernard, Andrzej
214   2002600359029 H.35902 Ścieżki radykalizacji i działalność dżihadystycznych organizacji terrorystycznych : podręcznik dla studentów socjologii, politologii i bezpieczeństwa / Wojtasik, Karolina.
215   2004601735925 ANS.173592 Śmierć w Tokio : z dziejów terroryzmu politycznego / Bernaś, Franciszek
216   2002600251194 H.25119 Terror w Polsce - analiza wybranych przypadków / Liedel, Krzysztof
217   2002600362746 H.36274 Terror/Terroryzm : studium przypadku / Wiśniewski, Remigiusz.
218   2002600153962 H.15396 Terroryzm : globalne wyzwanie /
219   2002500250099 F.25009 Terroryzm : aspekty prawno-międzynarodowe, kryminalistyczne i policyjne : materiały sympozjum zorganizowanego przez Wydział Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 29-30.XI.1991 r. /
220   2002500310069 F.31006 Terroryzm : od Asasynów do Osamy bin Ladena / BARNAS, ROBERT M.
221   2002600194255 H.19425 Terroryzm : aktorzy, statyści, widownie / Bolechów, Bartosz
222   2002600186151 H.18615 Terroryzm a broń masowego rażenia : diagnoza, poglądy, wnioski /
223   2002500175910 F.17591 Terroryzm a państwo : studium poświęcone historycznym, socjologicznym i agonologicznym aspektom terroryzmu / Szmidt, Longin Tadeusz.
224   2002500310144 F.31014 Terroryzm i konflikty zbrojne a fundamentalizm islamski / Kaczmarek, Julian
225   2002500313510 F.31351 Terroryzm islamski / Duda, Dominik.
226   2002600250203 H.25020 Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa cywilizacji zachodniej w XXI wieku / Kosta, Raul Andrzej
227   2002600214335 H.21433 Terroryzm międzynarodowy / Aleksandrowicz, Tomasz Romuald.
228   2002600304654 H.30465 Terroryzm na początku XXI wieku : pojęcie, istota i przyczyny zjawiska / Wojciechowski, Sebastian
229   2002500137062 F.13706 Terroryzm polityczny /
230   2002600301004 H.30100 Terroryzm samobójczy : fakty, geneza, analiza / Zimny, Maciej.
231   2002600285120 H.28512 Terroryzm w Afryce : geneza oraz przebieg konfliktu w Mali w latach 2012-2014 / Danielewicz, Krzysztof.
232   2002600117797 H.11779 Terroryzm w Europie Zachodniej w imię narodu i lepszej sprawy / Grotowicz, Wiktor
233   2002500184158 F.18415 Terroryzm w RFN i w Berlinie Zachodnim : źródła, strategia i konsekwencje działalności terrorystycznych ugrupowań skrajnej lewicy / Tomczak, Maria
234   2002500311639 F.31163 Terroryzm w świecie podwubiegunowym : przewartościowania i kontynuacje / Bolechów, Bartosz
235   2002600273998 H.27399 Terroryzm wczoraj i dziś : księga pamiątkowa na 10-lecie Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas /
236   2002600185727 H.18572 The mind of the terrorist : the psychology of terrorism from the IRA to al-Qaeda / Post, Jerrold M.
237   2002600302506 H.30250 Umysł terrorysty : były snajper Arafata ujawnia motywy islamskich ekstermistów i podpowiada, jak przeciwdziałać terroryzmowi / Saada, Tass
238   2002600352457 H.35245 Uprowadzona przez Boko Haram : przerażająca historia dziewczynki porwanej przez islamskich terrorystów / Assiatou.
239   2002600285168 H.28516 W imię Allaha : jak Zachód stworzył, sponsorował i rozpętał piekło islamskiego terroru / Estulin, Daniel
240   2005600086322 GW.8632 Wojna z terroryzmem w XXI wieku /
241   2002600255635 H.25563 Współczesne zagrożenia terroryzmem /
242   2002600315957 H.31595 Współczesny terroryzm : wymiary działania i skutki /
243   2005600086315 GW.8631 Wybrane problemy walki z terroryzmem międzynarodowym /
244   2002600353652 H.35365 Wyniosłe wieże : Al-Kaida i atak na Amerykę / Wright, Lawrence
245   2002500216668 F.21666 Zaginieni bez wieści / Bernaś, Franciszek
246   2002600215431 H.21543 Zamach w Norwegii : nowy wymiar zagrożenia terroryzmem w Europie /
247   2002500107805 F.10780 Zawód: terrorysta / Hartwig, Hanna
248   2002600289272 H.28927 Zrozumieć współczesny terroryzm : wybrane aspekty fenomenu / Wojciechowski, Sebastian
 
Piractwo morskie
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
249   2002500186527 F.18652 Czarne żagle czterdziestu mórz / Kaltenbergh, Lew
250   2002600204367 H.20436 Gdańska flota kaperska w okresie wojny trzynastoletniej 1454-1466 / Biskup, Marian
251   2004600417419 ANS.41741 Piractwo na morzach chińskich : próba analizy prawnej / Gelberg, Ludwik
252   2002600296836 H.29683 Przeciwdziałanie i zwalczanie piractwa morskiego : wybrane problemy / Olender, Daria.
253   2002600194316 H.19431 Przemoc na oceanach : współczesne piractwo i terroryzm morski / Kubiak, Krzysztof
254   2002600055747 H.5574 Starożytni piraci Morza Śródziemnego / Łoposzko, Tadeusz
255   2002600272700 H.27270 Zwalczanie piractwa, terroryzmu i przestępczości zorganizowanej : aspekty historyczne, prawne i praktyczne /
 
Bezpieczeństwo
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
256   2002600353294 H.35329 Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania / Panek, Bogdan.
257   2002600353331 H.35333 Globalne problemy lokalne perspektywy : studia nad bezpieczeństwem /
258   2002600353355 H.35335 Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego : wymiar pozamilitarny. Cz. 2 /
259   2002600360155 H.36015 Reagowanie na zamachy : dobre praktyki i rekomendacje / Stelmach, Jarosław.
260   2002600288275 H.28827 Reagowanie na zamachy terrorystyczne : wybrane zagadnienia /
261   2002600155690 H.15569 Strategiczne aspekty walki z terroryzmem. Cz. 1, Organizacje bezpieczeństwa międzynarodowego / Frańczak, Olga.
262   2002600155706 H.15570 Strategiczne aspekty walki z terroryzmem. Cz. 2, Narodowe podejście do walki z terroryzmem / Jatczak, Dorota.
263   2002600273868 H.27386 Systemy antyterrorystyczne państw Unii Europejskiej / Bąk, Tomasz
264   2002600253839 H.25383 Teoretyczne i praktyczne aspekty walki z terroryzmem i przestępczością : studia i materiały /
265   2002600338987 H.33898 Terroryzm : działania antyterrorystyczne / Zubrzycki, Waldemar.
266   2002600318224 H.31822 Terroryzm a polityka bezpieczeństwa państw Europy Zachodniej na przełomie XX i XXI wieku / Szkurłat, Izabela.
267   2002600362975 H.36297 Terroryzm i antyterroryzm w opiniach ekspertów w XX rocznicę zamachów na WTC i Pentagon /
268   2002600279143 H.27914 Terroryzm w ujęciu analiz strategicznych / Nowakowska-Krystman, Aneta.
269   2002600215387 H.21538 Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego /
270   2002600304999 H.30499 Wielowymiarowe ujęcie bezpieczeństwa społecznego : prawo, przestępczość, terroryzm /
271   2002600278535 H.27853 Współczesne wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa /
272   2002600173328 H.17332 Wybrane aspekty bezpieczeństwa. T. 2 /
273   2002600346067 H.34606 Wybrane aspekty funkcjonowania państwa w XXI wieku /
274   2002600272724 H.27272 Wybrane zagadnienia współczesnego bezpieczeństwa społecznego /
275   2002600179962 H.17996 Zagrożenia asymetryczne / Gawliczek, Piotr.
276   2005600086100 GW.8610 Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego / Madej, Marek.
277   2002600273677 H.27367 Zwalczanie zagrożeń współczesnego świata /
 
Wywiad wojskowy
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
278   2002600222606 H.22260 Attachat paryski 1921-1926 : działalność attachatu wojskowego RP w Paryżu w latach 1921-1926 / Zając, Patrycja.
279   2002600010609 H.1060 Bezimienni : z dziejów wywiadu Armii Krajowej / Lisiewicz, Paweł Maria.
280   2002600039938 H.3993 Bohater czy zdrajca : fakty i dokumenty : sprawa pułkownika Kuklińskiego /
281   2002500259849 F.25984 CIA od środka / Kessler, Ronald
282   2002600233589 H.23358 Długie ramię Moskwy : wywiad wojskowy Polski Ludowej 1943-1991 : (wprowadzenie do syntezy) / Cenckiewicz, Sławomir
283   2004601155808 ANS.115580 Działalność Abwehry na terenie Polski : 1933-1939 / Gondek, Leszek
284   2002600254201 H.25420 Generałowie Abwehry zeznają / Mader, Julius
285   2002600254607 H.25460 SAS i inne jednostki specjalne : podręcznik wywiadowcy wojsk elitarnych / Stilwell, Alexander.
 
Konflikt izraelsko-arabski
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
286   2002600248521 H.24852 Apartheid izraelski : przewodnik dla początkujących / White, Ben
287   2002600231561 H.23156 Arab strzela, Żyd się cieszy / Smoleński, Paweł
288   2002500227985 F.22798 Arabowie i Żydzi /
289   2002600364375 H.36437 Arafat w oczach przyjaciół i wrogów / Wallach, Janet.
290   2002500313848 F.31384 Bliski Wschód w ogniu : oblicza konfliktu 1956-2003 / Corm, Georges
291   2002500279526 F.27952 Bliskowschodni proces pokojowy : idee - inicjatywy - dyplomacja / Świeca, Jerzy
292   2002500246801 F.24680 Dzieci Abrahama : młode pokolenie Izraela / Sichrovsky, Peter
293   2002600258957 H.25895 Izrael 2020 skazany na potęgę? / Bryc, Agnieszka.
294   2004600951739 ANS.95173 Juifs et Arabes : 3000 ans d'histoire / Alem, Jean-Pierre
295   2002600365273 H.36527 Konflikt palestyńsko-izraelski / Cohn-Sherbok, Dan
296   2002500213124 F.21312 Kryzys na Bliskim Wschodzie 1967-1971 : zbiór dokumentów /
297   2002600262978 H.26297 Moja ziemia obiecana : triumf i tragedia Izraela / Shavit, Ari
298   2002600173885 H.17388 Regionalne i globalne oddziaływania międzynarodowe w kryzysie bliskowschodnim (1947-1992) / Świeca, Jerzy
299   2002600277286 H.27728 Spotkajmy się w Strefie Gazy : prawdziwe opowieści o życiu w największym na świecie "więzieniu na wolnym powietrzu" / Waugh, Louisa.
300   2002600304258 H.30425 Syn Hamasu : [kulisy terroru, intryga tajnych służb i tajemnica niezwykłego człowieka] / Yousef, Mosab Hassan
301   2002600362999 H.36299 Uwarunkowania polityki USA wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego w okresie intifad (1987-2005) / Huczko, Maciej.
302   2002600288312 H.28831 Walki powietrzne podczas wojen izraelsko-arabskich / Marszałkiewicz, Jakub.
303   2004600958486 ANS.95848 Złudny pokój : rzecz o konflikcie syjonistyczno-arabskim / Davis, John H.
 
Powieść
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
304   2002600320623 H.32062 # To o nas / Piotr C.
305   2002600364382 H.36438 2020 : bitwa o Polskę / Kuza, Jakub.
306   2006200005867 HM.586 Biblia diabła / Herman, Leszek
307   2002600326823 H.32682 Bieguni / Tokarczuk, Olga
308   2002600285892 H.28589 Brud / Piotr C.
309   2006200008226 HM.822 Córka nazisty / Czornyj, Maksymilian
310   2002600363446 H.36344 Demonomachia czyli Walka przeciw demonom albo przerażająca historia dybuków, pod koniec wieku elektryczności umysły żydowskie w Galicyi w miasteczku Podgórze pod Krakowem dręczących, w urzędowych księgach odnotowana / Krajewski, Marek
311   2002600362005 H.36200 Dublin / Rutherfurd, Edward
312   2002500183144 F.18314 Fiasko / Turczyński, Andrzej
313   2002200182348 Pd.18234 Fraktalia / Wenta, Aleksandra
314   2002600362036 H.36203 Irlandia / Rutherfurd, Edward
315   2006200007625 HM.762 Krzyż Pański / Herman, Leszek
316   2002600283034 H.28303 Księgi Jakubowe albo Wielka podróż przez siedem granic, pięć języków i trzy duże religie, nie licząc tych małych : opowiadana przez zmarłych, a przez autorkę dopełniona metodą koniektury, z wielu rozmaitych ksiąg zaczerpnięta, a także wspomożona imaginacją, która to jest największym naturalnym darem człowieka : mądrym dla memoryału, kompatriotom dla refleksji, laikom Tokarczuk, Olga
317   2006200008080 HM.808 Latarnia umarłych / Herman, Leszek
318   2002600361374 H.36137 Londyn / Rutherfurd, Edward
319   2002600330257 H.33025 Nieprawdopodobna przyjaźń / David, Anthony
320   2002600361459 H.36145 Nowy Jork : powieść / Rutherfurd, Edward
321   2002600337102 H.33710 Okno : pierwsza część tryptyku / Durski, Jacek
322   2006200011370 HM.1137 Ostatni z bogów / Burger, Wojciech.
323   2002600360551 H.36055 Paryż / Rutherfurd, Edward
324   2002500215531 F.21553 Piaski płoną / Schulmeister, Julian.
325   2002600307532 H.30753 Pod rozkazami Łupaszki : trylogia: U boku "Łupaszki", Żołnierze "Łupaszki", Więzień Kołymy : wspomnienia dowódcy 3. szwadronu i jego miłości życia, sanitariuszki z 5. Brygady Wileńskiej AK mjr. Szendzielarza "Łupaszki" i z zesłania na Kołymę / Smalewski, Jan Stanisław
326   2002600282136 H.28213 Pokolenie IKEA : kobiety / Piotr C.
327   2002600282129 H.28212 Pokolenie IKEA / Piotr C.
328   2002200079631 Pd.7963 Przygody Tomka Sawyera / Twain, Mark
329   2002600360605 H.36060 Rosja / Rutherfurd, Edward
330   2002600129981 H.12998 Rozdroża. [Cz. 1-3] / Gołubiew, Antoni
331   2002600129998 H.12999 Rozdroża. [Cz. 4-7] / Gołubiew, Antoni
332   2002500219829 F.21982 Rzeka podziemna, podziemne ptaki / Konwicki, Tadeusz
333   2002600332435 H.33243 Rzeźnik / Czornyj, Maksymilian
334   2002500268766 F.26876 Sataniści / Elwood, Roger
335   2006200006598 HM.659 Sedinum : wiadomość z podziemi / Herman, Leszek
336   2006200006802 HM.680 Sieci widma / Herman, Leszek
337   2002600328070 H.32807 Skok w dorosłość / Noras, Grzegorz
338   2004600959124 ANS.95912 Spalona ziemia / Jarnicki, Władysław.
339   2006200011356 HM.1135 Szamani życia / Burger, Wojciech.
340   2006200011363 HM.1136 Ślady na śniegu / Burger, Wojciech.
341   2004601204193 ANS.120419 Śmierć po amerykańsku / Frank, Gerold.
342   2002600306085 H.30608 Śmiertelni : historia oparta na faktach / Greniuch, Tomasz
343   2002600085294 H.8529 Wojna i sezon : powieść / Pawlikowski, Michał Kryspin
344   2004600140690 ANS.14069 Wybrańcy bogów : powieść o życiu Ewarysta Galois / Infeld, Leopold
345   2006200007984 HM.798 Zbawiciel / Herman, Leszek
 
Psychometria
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
346   2002200098533 Pd.9853 Analiza psychometryczna / Long, Max Freedom
347   2002200116046 Pd.11604 Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice / Ferguson, George Andrew
348   2002600150763 H.15076 Critique of the psycho-physical identity theory : a refutation of scienctific materialism and an establisment of mind-matter dualism by means of philosophy and scientific method / Polten, Eric P.
349   2002600266631 H.26663 Między mózgiem i świadomością : próba rozwiązania problemu psychofizycznego / Chmielecki, Andrzej.
350   2002200155304 Pd.15530 Podręcznik diagnostyki psychologicznej / Meili, Richard
351   2002600234326 H.23432 Psychometria - podstawowe zagadnienia /
352   2004600086042 ANS.8604 Punktowanie jako metoda badania zmęczenia umysłowego / Dąbrowski, Piotr Zygmunt
353   2004601271690 ANS.127169 Wprowadzenie do psychologii matematycznej / Coombs, Clyde H.
354   2002200090209 Pd.9020 Z zagadnień diagnostyki psychologicznej /
 
Metodologia badań psychologicznych
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
355   2002200016292 Pd.1629 Elementy metodologii badań psychologicznych / Brzeziński, Jerzy
356   2002200053617 Pd.5361 Elementy metodologii badań psychologicznych / Brzeziński, Jerzy
357   2004601331981 ANS.133198 Elementy metodologii badań psychologicznych / Brzeziński, Jerzy
358   2002600137450 H.13745 Metodologia badań psychologicznych : wybór tekstów /
359   2002200104777 Pd.10477 Metodologia badań psychologicznych / Brzeziński, Jerzy
360   2002600137443 H.13744 Metodologia badań psychologicznych / BRZEZIŃSKI, JERZY
361   2002200135085 Pd.13508 Metodologia badań psychologicznych. BRZEZIŃSKI JERZY
362   2002200119337 Pd.11933 Metody badań zagadnień psychologicznych w pedagogice pracy / Czarnecki, Kazimierz
363   2002600171188 H.17118 Współczesne metody badań psychologicznych / Skorny, Zbigniew
 
Perswazja
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
364   2002600154686 H.15468 Argumentacja, perswazja, manipulacja : [wykłady z teorii komunikacji] / Tokarz, Marek.
365   2002500198919 F.19891 Argumentacje polityczne : język i techniki / Klementewicz, Tadeusz
366   2002600285298 H.28529 Chciwość : jak nas oszukują wielkie firmy / Reszka, Paweł
367   2004601574692 ANS.157469 Czytelnik ubezwłasnowolniony : perswazja w masowej kulturze literackiej PRL / Barańczak, Stanisław
368   2002600176312 H.17631 Dowody, argumenty i perswazja w procesie politycznym / Majone, Giandomenico.
369   2004601548273 ANS.154827 Gwałt i perswazja : antologia publicystyki z lat 1981-1983 /
370   2002600291886 H.29188 Haker umysłów / Batko, Andrzej.
371   2002500287439 F.28743 Jak skutecznie przekonywać : ... wszędzie i każdego dnia / Spence, Gerry.
372   2002600255499 H.25549 Język polityków i jego patologie /
373   2002600278368 H.27836 Mała w!elka zmiana : jak skuteczniej wywierać wpływ / Cialdini, Robert B.
374   2002500264935 F.26493 Manipulować - ale jak? : osiem praw postępowani z ludźmi / Kirschner, Josef
375   2004600628686 ANS.62868 Persuasion : how opinions and attitudes are changed / Abelson, Herbert Irving
376   2005600091760 GW.9176 Perswazja : sztuka pozytywnego wpływania na ludzi / Borg, James.
377   2002600277156 H.27715 Perswazja i manipulacja w pracy z uczniem / Przygońska, Ewa.
378   2002600288213 H.28821 Pre-swazja : jak w pełni wykorzystać techniki wpływu społecznego / Cialdini, Robert B.
379   2002500040249 F.4024 Słowo i emocje w propagandzie / Kwiatkowski, Stanisław
380   2002600217732 H.21773 Socjotechnika : sztuka zdobywania władzy nad umysłami / Hadnagy, Christopher.
381   2002600254676 H.25467 Sześć poziomów wpływu społecznego : nauka, praktyka i psychologia Roberta Cialdiniego /
382   2002600352983 H.35298 Sztuka komunikacji : jak budować zaufanie i skupiać na sobie uwagę słuchaczy / Barker, Alan
383   2002600302483 H.30248 Tak! 60 sekretów nauki perswazji : sztuka przekonywania i wywierania wpływu / Goldstein, Noah J.
384   2002600303220 H.30322 Ukryta perswazja : psychologiczne taktyki wywierania wpływu / Hogan, Kevin.
385   2002500010914 F.1091 Umiejętność przekonywania i dyskusji / Pszczołowski, Tadeusz
386   2002500185902 F.18590 Umiejętność przekonywania i dyskusji / Pszczołowski, Tadeusz
387   2002600167693 H.16769 Umiejętność przekonywania i dyskusji / Pszczołowski, Tadeusz
388   2002500314395 F.31439 Wiek propagandy : używanie i nadużywanie perswazji na co dzień / Pratkanis, Anthony R.
389   2002600311195 H.31119 Wiek propagandy : używanie i nadużywanie perswazji na co dzień / Pratkanis, Anthony R.
390   2002600363743 H.36374 Wyprane mózgi : jak przez kontrolę umysłów niszczy się naszą cywilizację i zniewala ludzi / Klinsky, Chris.
391   2002500253243 F.25324 Wywieranie wpływu na ludzi : teoria i praktyka / Cialdini, Robert B.
392   2002500270967 F.27096 Wywieranie wpływu na ludzi : teoria i praktyka / Cialdini, Robert B.
393   2002600321262 H.32126 Zaklinanie umysłu : perswazja w mgnieniu oka / Dutton, Kevin.
 
Uzależnienie od internetu
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
394   2002600320395 H.32039 Antisocial media : jak Facebook oddala nas od siebie i zagraża demokracji / Vaidhyanathan, Siva.
395   2002600295815 H.29581 Cyberchoroby : jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie / Spitzer, Manfred
396   2002600351399 H.35139 Cyberzaburzenia, cyberuzależnienia / Jędrzejko, Mariusz.
397   2002600301462 H.30146 Cyfrowe dzieci : zjawisko, uwarunkowania, kluczowe problemy /
398   2002600340348 H.34034 Cyfrowy minimalizm : jak zachować skupienie w hałaśliwym świecie / Newport, Cal
399   2002600362876 H.36287 Dostrzeganie zagrożeń drogą do zmiany /
400   2002600317272 H.31727 Dzieci ekranu : jak uzależnienie od ekranu przejmuje kontrolę nad naszymi dziećmi - i jak wyrwać je z transu / Kardaras, Nicholas
401   2002600255338 H.25533 Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych : aspekty teoretyczne i empiryczne / Andrzejewska, Anna
402   2002600353676 H.35367 Epidemia smartfonów : czy jest zagrożeniem dla zdrowia, edukacji i społeczeństwa? / Spitzer, Manfred
403   2002600330189 H.33018 Internet i gry internetowe : osobisty rozwój czy ryzyko patologii zachowania? / Izdebski, Paweł
404   2002600354468 H.35446 Jak rozpoznać i pokonać uzależnienie od smartfona : praktyczne wskazówki i ćwiczenia / Burke, Hilda.
405   2002600215264 H.21526 Jak walczyć z uzależnieniami? / Augustynek, Andrzej.
406   2002600296102 H.29610 Komputerowy ćpun / Piersa, Krzysztof
407   2002600264637 H.26463 Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości : przyczyny, skutki, zapobieganie w rodzinach i w szkołach / Kozak, Stanisław.
408   2002600318002 H.31800 Pedagogika i profilaktyka społeczna : nowe wyzwania, konteksty, problemy /
409   2002600351597 H.35159 Uczeń a współczesne zagrożenia / Drożdż, Michał
410   2002600322689 H.32268 Uzależnienia 2.0 : dlaczego tak trudno się oprzeć nowym technologiom / Alter, Adam.
411   2002600289234 H.28923 Uzależnienia komputerowe : diagnoza, rozpowszechnienie, terapia / Augustynek, Andrzej.
412   2002600320036 H.32003 Uzależnienia medialne : uwarunkowania, leczenie, profilaktyka / Ogonowska, Agnieszka.
413   2005600044575 GW.4457 Uzależnienie od komputera i internetu u dzieci i młodzieży / Chocholska, Paulina.
414   2002600239604 H.23960 Wirtualna osobowość naszych czasów : mroczna strona e-osobowości / Aboujaoude, Elias
415   2002600332411 H.33241 Z nosem w ekranie : szklana pułapka czy szansa na rozwój twojego dziecka? / Kamenetz, Anya
416   2002600294580 H.29458 Zaburzenia uprawiania hazardu i inne tak zwane nałogi behawioralne / Gola, Mateusz
 
Historia Rosji
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
417   2002600158134 H.15813 Borys Godunow / Czerska, Danuta
418   2002600190318 H.19031 Cicha kontrrewolucja w Rosji / Stępniewski, Tomasz
419   2002600281689 H.28168 Crème de la Kreml : 172 opowieści o Rosji / Radziwinowicz, Wacław
420   2004601305029 ANS.130502 Dzieje Rosji : 1801-1917 / Bazylow, Ludwik
421   2002600076988 H.7698 Dzieje Rosji do roku 1861 / Ochmański, Jerzy
422   2002600069478 H.6947 Dzieje Rosji od najdawniejszych do najnowszych czasów / Koneczny, Feliks
423   2002600136132 H.13613 Historia Rosji / Bazylow, Ludwik
424   2004600767194 ANS.76719 Historia Rosji XIX i XX wieku : (do roku 1917) / Bazylow, Ludwik
425   2002500168417 F.16841 Historia Rosji. T. 1 / Bazylow, Ludwik
426   2004601531688 ANS.153168 Historia Rosji. T. 2 / Bazylow, Ludwik
427   2002600271925 H.27192 Imperium wódki : alkohol, władza i polityka w Rosji carskiej / Schrad, Mark Lawrence.
428   2002600077183 H.7718 Iwan IV Groźny / Serczyk, Władysław Andrzej
429   2002600248415 H.24841 Józef Stalin oraz sowiecka geopolityka i geostrategia lat 1924-1953 / Grygajtis, Krzysztof
430   2002600136118 H.13611 Katarzyna II / Serczyk, Władysław Andrzej
431   2002600105855 H.10585 Katarzyna II carowa Rosji / Serczyk, Władysław Andrzej
432   2002500266762 F.26676 Mit Rosji : studia z dziejów i filozofii rosyjskich elit. T. 1 / Andrusiewicz, Andrzej
433   2002500266779 F.26677 Mit Rosji : studia z dziejów i filozofii rosyjskich elit. T. 2 / Andrusiewicz, Andrzej
434   2002600064213 H.6421 Od Rusi do Rosji : szkice z historii etnicznej / Gumilev, Lev Nikolaevič
435   2002600022749 H.2274 Pamiętnik Mikołaja II. T. 1 / Mikołaj
436   2002600022756 H.2275 Pamiętnik Mikołaja II. T. 2 / Mikołaj
437   2002600020004 H.2000 Paweł I czyli Śmierć tyrana / Èjdel'man, Natan Âkovlevič
438   2002600201366 H.20136 Piotr I Wielki / Serczyk, Władysław Andrzej
439   2004600083591 ANS.8359 Piotr Wielki a unici i unja kościelna 1700-1711 / Deruga, Aleksy
440   2002600031765 H.3176 Poczet władców Rosji : (Romanowowie) / Serczyk, Władysław Andrzej
441   2002600290407 H.29040 Putinizm : powolny rozwój radykalnego reżimu prawicowego w Rosji / Herpen, Marcel H. van
442   2002600009689 H.968 Rok 1917 w Rosji / Wilk, Marian
443   2002500097762 F.9776 Ruch dekabrystowski w dziejach intelektualnych Rosji / Henzel, Janusz
444   2002600203391 H.20339 Russko-anglijskie otnošeniâ pri Petre I / Nikiforov, Leonid Alekseevič.
445   2002500250785 F.25078 Semiotyka dziejów Rosji /
446   2002600311362 H.31136 System partyjny Rosji : tradycja i współczesność / Potulski, Jakub
447   2002600252405 H.25240 Udział Rosji w hekatombie Warszawy 1944 / Dzikiewicz, Lech
 
Filozofia starożytna
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
448   2002500293706 F.29370 Antologia filozofii antycznej : od Talesa do Plotyna /
449   2002600189244 H.18924 Antologia tekstów do studiowania filozofii antycznej /
450   2002600149774 H.14977 Arystoteles / Leśniak, Kazimierz
451   2002600246237 H.24623 Centrum - peryferia - granice /
452   2002500264232 F.26423 Dialogi / Seneca, Lucius Annaeus
453   2002500219935 F.21993 Dialogi / Seneca, Lucius Annaeus
454   2002500293737 F.29373 Dialogi. T. 2 / Plato
455   2004600629942 ANS.62994 Diatryby ; Encheiridion z dodaniem Fragmentów oraz Gnomologium Epiktetowego / Epictetus
456   2002500303993 F.30399 Dzieje europejskiej filozofii klasycznej / Swieżawski, Stefan
457   2002500301913 F.30191 Enneady. T. 1-3 / Plotinus
458   2002600148791 H.14879 Enneady. T. 1 / Plotinus
459   2002600148807 H.14880 Enneady. T. 2 / Plotinus
460   2002600162773 H.16277 Etyka Demokryta i hedonizm Arystypa / Krokiewicz, Adam
461   2004600486071 ANS.48607 Etyka nikomachejska / Aristoteles
462   2002500242056 F.24205 Filozofia jako ćwiczenie duchowe / Hadot, Pierre
463   2002500221518 F.22151 Filozofia starożytna Grecji i Rzymu /
464   2004600866651 ANS.86665 Filozofia starożytna Grecji i Rzymu /
465   2002500004180 F.418 Filozofia starożytna Grecji i Rzymu /
466   2002500178973 F.17897 Filozofia starożytna i średniowieczna / Fuller, Benjamin Apthorp Gould
467   2004600719704 ANS.71970 Filozofia starożytna i średniowieczna / Fuller, Benjamin Apthorp Gould
468   2002500201077 F.20107 Filozofia starożytna wiek V-IV p.n.e. Cz. 2, Demokryt, Sokrates, Platon, Artstoteles /
469   2002500216934 F.21693 Filozofia w retoryce Gorgiasza z Leontinoj / Tuszyńska, Krystyna.
470   2002500195932 F.19593 Geschichte der alten Philosophie / von Hans Meyer. Meyer, Hans
471   2002600062714 H.6271 Główne problemy filozofii starożytnej / Gigon, Olof
472   2002500245897 F.24589 Główne stanowiska myśli filozoficznej starożytności : filozofia archaiczna : szkoła jońska, eleaci i pitagorejczycy : wybór teksów / Gajda-Krynicka, Janina
473   2002500311578 F.31157 Historia filozofii starożytnej. T. 5, Słownik, indeksy i bibliografia / Reale, Giovanni
474   2002500159538 F.15953 Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna / Tatarkiewicz, Władysław
475   2002600098324 H.9832 Historia filozofii. Filozofia starożytna i średniowieczna /
476   2002500071229 F.7122 Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna / Tatarkiewicz, Władysław
477   2002500283530 F.28353 Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna / Tatarkiewicz, Władysław
478   2002500300244 F.30024 Historia filozofii. T.1, Filozofia starożytna i średniowieczna. TATARKIEWICZ WŁADYSŁAW
479   2002500305003 F.30500 Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna / Tatarkiewicz, Władysław
480   2002600167488 H.16748 Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna / Tatarkiewicz, Władysław
481   2002500000656 F.65 Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna /
482   2002600323020 H.32302 Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna / Tatarkiewicz, Władysław
483   2002500016831 F.1683 Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna / Tatarkiewicz, Władysław
484   2002500131626 F.13162 Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna / Tatarkiewicz, Władysław
485   2004600636360 ANS.63636 Historia filozofii. Filozofia starożytna i średniowieczna /
486   2002500195154 F.19515 Historja filozofji. T. 1 / Klimke, Friedrich August
487   2002500032923 F.3292 Historya filozofii. T. 1, Filozofia starożytna / Dzieduszycki, Wojciech
488   2004600614894 ANS.61489 L'antiquité et le Moyen Age. 1, Introduction, Période Hellénique / Bréhier, Émile
489   2002500003596 F.359 Logika / Gassendi, Pierre
490   2002500020111 F.2011 Lukrecjusz / Leśniak, Kazimierz
491   2002500003282 F.328 Materialiści greccy w epoce przedsokratejskiej / Leśniak, Kazimierz
492   2002600280132 H.28013 Medycyna i filozofia w starożytności / Bednarczyk, Andrzej
493   2002500277430 F.27743 Metamorfozy pojęcia filozofii / Domański, Juliusz
494   2002500040416 F.4041 Moralia : wybór / Plutarchus
495   2002500257050 F.25705 Narodziny filozofii / Colli, Giorgio
496   2002500287811 F.28781 Narodziny filozofii / Colli, Giorgio
497   2004601345988 ANS.134598 Nous l'avons tous tué ou Ce Juif de Socrate!... / Clavel, Maurice
498   2002600224952 H.22495 Obrona Sokratesa / Plato
499   2002600163275 H.16327 Od epoki kamiennej do chrześcijaństwa / Albright, William Foxwell
500   2002600156864 H.15686 Omphalos czyli Pępek świata : płeć jako problem filozofii politycznej Greków / Gładziuk, Nina.
501   2002500001134 F.113 Pierwsi filozofowie / Thomson, George Derwent
502   2002500005118 F.511 Pisma sokratyczne / Xenophon
503   2002600266884 H.26688 Platon / Leśniak, Kazimierz
504   2002500003831 F.383 Platona Eutyfron ; Obrona Sokratesa ; Kriton / Plato
505   2002500003893 F.389 Platona Fajdros / Plato
506   2002500001127 F.112 Platona obrona Sokratesa / Plato
507   2002500281376 F.28137 Podróż po historii filozofii : starożytność / Kwiatek, Andrzej.
508   2002600359678 H.35967 Poznać jak się rzeczy mają /
509   2002600350910 H.35091 Prawdziwe początki filozofii / Danek, Zbigniew
510   2002500196496 F.19649 Rozwój pojęć o państwie w starożytnej Grecji / Kornatowski, Wiktor
511   2002600264132 H.26413 Sceptycyzm grecki : wybrane zagadnienia / Joachimowicz, Leon
512   2002200162586 Pd.16258 Sokrates / Krońska, Irena
513   2002500185377 F.18537 Św. Augustyn / Kasia, Andrzej
514   2002600293866 H.29386 Teoria Arystotelesa na temat źródła ludzkiego ducha : wraz z dodatkiem List otwarty do Pana Profesora Doktora Eduarda Zellera na okoliczność jego pisma na temat teorii Arystotelesa o wieczności ducha / Brentano, Franz Clemens
515   2004600175210 ANS.17521 Trost der Philosophie / Boethius, Anicius Manlius Torquatus Severinus
516   2004601470802 ANS.147080 U źródeł filozofii : Egipt, Babilon, Indie, Chiny, Grecja / Jedynak, Stanisław
517   2004601414196 ANS.141419 Wschód i Zachód : dziedzictwo idei w filozofii starożytnej i średniowiecznej / Čaloân, Vazgen Karpovič
518   2004600703802 ANS.70380 Wybrane zagadnienia z historii filozofii starożytnej i średniowiecznej : (skrypt) / Borgosz, Józef
519   2002500022894 F.2289 Wykłady z historii filozofii starożytnej : Grecja i Rzym / Kroński, Tadeusz Juliusz
520   2002600161431 H.16143 Z problematyki teorii zła. Cz. 1 /
521   2004601501759 ANS.150175 Żywoty i poglądy słynnych filozofów / Diogenes Laertius.
522   2002500162286 F.16228 Żywoty i poglądy słynnych filozofów / Diogenes Laertius.
 
Filozofia średniowieczna
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
523   2002600138235 H.13823 Duch filozofii średniowiecznej / Gilson, Étienne
524   2002500276808 F.27680 Dzieje filozofii starożytności chrześcijańskiej i średniowiecza / Sparty, Andrzej.
525   2002600124191 H.12419 Estetyka średniowieczna / Tatarkiewicz, Władysław
526   2002500074985 F.7498 Filozofia i myśl społeczna XIII-XV wieku /
527   2002600064756 H.6475 Filozofia i teologia w Średniowieczu / Evans, Gillian Rosemary
528   2002600153115 H.15311 Filozofia osoby ludzkiej w okresie średniowiecza / Wroński, Stanisław
529   2004600719698 ANS.71969 Filozofia starożytna i średniowieczna / Fuller, Benjamin Apthorp Gould
530   2002500314425 F.31442 Filozofia średniowiecza / Heinzmann, Richard
531   2002500004296 F.429 Filozofia średniowieczna jako ideologia / Kuksewicz, Zdzisław
532   2002600280224 H.28022 Filozoficzne aspekty średniowiecznej mistyki /
533   2002500001035 F.103 Filozofja średniowieczna / Heinrich, Władysław
534   2002500085202 F.8520 Historia filozofii średniowiecznej /
535   2002500120439 F.12043 Historia filozofii średniowiecznej /
536   2002600004264 H.426 Historia filozofii średniowiecznej Europy zachodniej / Legowicz, Jan
537   2002500119105 F.11910 Historia filozofii średniowiecznej Europy zachodniej / Legowicz, Jan
538   2002500159569 F.15956 Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna / Tatarkiewicz, Władysław
539   2002500304587 F.30458 Historia filozofii. T. 2, Od Augustyna do Szkota / Copleston, Frederick
540   2004600636377 ANS.63637 Historia filozofii. Filozofia starożytna i średniowieczna /
541   2002600043225 H.4322 Jak rozumieć filozofię średniowieczną / Seńko, Władysław
542   2004600637985 ANS.63798 La philosophie au moyen age : des origines patristiques a la fin du XIVe siècle / Gilson, Étienne
543   2002600052586 H.5258 Mente et litteris : o kulturze i społeczeństwie wieków średnich /
544   2002500150375 F.15037 Ockham / Palacz, Ryszard
545   2002500003107 F.310 Państwo doskonałe ; Polityka / Farabi
546   2002500001592 F.159 Rozprawy / Abélard, Pierre
547   2002500298367 F.29836 Studia z myśli późnego średniowiecza / Swieżawski, Stefan
548   2002600280217 H.28021 Sztuka i piękno w średniowieczu / Eco, Umberto
549   2002500286487 F.28648 Średniowiecze w poszukiwaniu równowagi między arystotelizmem a platonizmem : studia i artykuły / Kurdziałek, Marian
550   2002500258118 F.25811 Średniowieczna filozofia żydowska / Ochmann, Jerzy.
551   2002600073901 H.7390 Świat średniowiecznej wyobraźni / Le Goff, Jacques
552   2004600664486 ANS.66448 Tomasz z Akwinu / Borgosz, Józef
553   2002500021606 F.2160 Wykłady o filozofii średniowiecznej / Kołakowski, Leszek
554   2002600055860 H.5586 Z badań nad średniowieczem / Wielgus, Stanisław
555   2002500205792 F.20579 Zarys dziejów filozofii w Polsce : wieki XIII-XVII / Domański, Juliusz
556   2002500099339 F.9933 Zarys filozofii średniowiecznej : filozofia łacińskiego obszaru kulturowego / Kuksewicz, Zdzisław
557   2002500135358 F.13535 Zarys filozofii średniowiecznej : filozofia bizantyjska, krajów zakaukaskich, słowiańska, arabska i żydowska / Kuksewicz, Zdzisław
558   2002500009109 F.910 Zarys filozofii średniowiecznej / Kuksewicz, Zdzisław
559   2002600158820 H.15882 Zarys filozofii średniowiecznej. 2, Filozofia łacińskiego obszaru kulturowego / Kuksewicz, Zdzisław
560   2002600167037 H.16703 Zarys filozofii średniowiecznej. 1, Filozofia bizantyjska, krajów zakaukaskich, słowiańska, arabska i żydowska / Kuksewicz, Zdzisław
561   2002600147527 H.14752 Zarys historii filozofii średniowiecznej / Heinrich, Władysław
 
Filozofia nowożytna i współczesna
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
562   2002500177594 F.17759 Antologia tekstów z historii filozofii nowożytnej /
563   2002600148494 H.14849 Brytyjska filozofia analityczna / Hempoliński, Michał
564   2002500194416 F.19441 Cassirer / Buczyńska-Garewicz, Hanna
565   2002500185667 F.18566 Claude Bernard / Skarga, Barbara
566   2002500212493 F.21249 Comte / Skarga, Barbara
567   2002600149743 H.14974 Dilthey / Kuderowicz, Zbigniew
568   2002500025048 F.2504 Durkheim / Szacki, Jerzy
569   2002600149507 H.14950 Engels / Amsterdamski, Stefan
570   2002500007860 F.786 Feuerbach / Panasiuk, Ryszard
571   2002500194409 F.19440 Fichte / Kuderowicz, Zbigniew
572   2002500061138 F.6113 Filozofia i myśl społeczna w latach 1831-1864 /
573   2002500126738 F.12673 Filozofia i myśl społeczna w latach 1865-1895. Cz. 1 /
574   2002500126745 F.12674 Filozofia i myśl społeczna w latach 1865-1895. Cz. 2 /
575   2002500101360 F.10136 Filozofia i myśl społeczna XVII wieku. Cz. 1 /
576   2004600662840 ANS.66284 Filozofia i socjologia XX wieku /
577   2002600149606 H.14960 Filozofia i socjologia XX wieku. Cz. 2 /
578   2002500213148 F.21314 Filozofia i socjologia XX wieku. Cz. 1 /
579   2004600853507 ANS.85350 Filozofia polska /
580   2002600149781 H.14978 Franciszek Bacon / Leśniak, Kazimierz
581   2002500001530 F.153 Fryderyk Schiller / Siemek, Marek Jan
582   2002500237847 F.23784 Główne nurty w nowożytnej filozofii francuskiej : (od XVI do XX wieku) / Drozdowicz, Zbigniew
583   2002500016534 F.1653 Gromady Ludu Polskiego / Sikora, Adam
584   2002600149729 H.14972 Hegel / Kroński, Tadeusz Juliusz
585   2002500185261 F.18526 Hegel / Kroński, Tadeusz Juliusz
586   2002500010808 F.1080 Hume / Jedynak, Stanisław
587   2004601096330 ANS.109633 James / Buczyńska-Garewicz, Hanna
588   2002500214435 F.21443 Kant / Kroński, Tadeusz Juliusz
589   2002500000564 F.56 Kołłątaj / Macheta, Stanisław.
590   2002600149569 H.14956 Koło Wiedeńskie : początek neopozytywizmu / Buczyńska-Garewicz, Hanna
591   2002500207994 F.20799 Konwencjonalizm w nowożytnej filozofii francuskiej / Drozdowicz, Zbigniew
592   2002500212332 F.21233 Krzywicki / Kowalik, Tadeusz
593   2002600149644 H.14964 Leibniz / Gordon, Mieczysław.
594   2004600745482 ANS.74548 Lew Tołstoj / Asmus, Valentin Ferdinandovič
595   2002500212608 F.21260 Machiavelli / Maneli, Mieczysław
596   2002500228210 F.22821 Między myślą a rzeczywistością czyli Problem podmiotu i przedmiotu w filozofii nowożytnej / Szabała, Henryk
597   2002500039823 F.3982 Narodziny nowożytnej filozofii człowieka / Suchodolski, Bogdan
598   2002500100790 F.10079 Od wiedzy do nauki : u źródeł nowożytnej filozofii przyrody / Palacz, Ryszard
599   2002500010891 F.1089 Pascal / Płużański, Tadeusz
600   2004600810401 ANS.81040 Peirce / Buczyńska-Garewicz, Hanna
601   2002600264187 H.26418 Petrażycki / Leszczyna, Henryk
602   2002500015865 F.1586 Polskie spory o Hegla : 1830-1860 /
603   2002500286630 F.28663 Rozprawy z historii filozofii nowożytnej i współczesnej : [materiały VI Polskiego Zjazdu Filozoficznego : Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej, Toruń 5-9 września 1995] /
604   2002500001011 F.101 Rozwój nowożytnej filozofii człowieka / Suchodolski, Bogdan
605   2002500194430 F.19443 Schopenhauer / Garewicz, Jan
606   2002500212660 F.21266 Socynianizm polski / Ogonowski, Zbigniew
607   2002500211052 F.21105 Spencer / Kasprzyk, Leszek
608   2002500212738 F.21273 Świętochowski / Rudzki, Jerzy.
609   2002500001073 F.107 Taine / Krzemień-Ojak, Sław
610   2002600149859 H.14985 Teilhard de Chardin / Płużański, Tadeusz
611   2002500002155 F.215 Vico / Krzemień-Ojak, Sław
612   2002600262367 H.26236 Wielkie daty filozofii nowożytnej i współczesnej / Folscheid, Dominique.
 
Psychopatologia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
613   2002200072687 Pd.7268 Anoreksja, bulimia, otyłość : przewodnik dla rodziców / Jablow, Martha Moraghan.
614   2002600324676 H.32467 Autodestruktywność dzieci i młodzieży / Ziółkowska, Beata
615   2002600250678 H.25067 Borderline : jak żyć z osobą o skrajnych emocjach / Mason, Paul T.
616   2002600366058 H.36605 Cechy psychopatyczne, samoocena i impulsywność a typy agresji u nieletnich / Nowakowski, Krzysztof
617   2002200175432 Pd.17543 Choroby psychiczne i pielęgniarstwo psychiatryczne / Jaroszewski, Zdzisław
618   2004600620604 ANS.62060 Co sądzić o freudyzmie i psychoanalizie / Jedlicki, Witold
619   2002200090780 Pd.9078 Companion to psychiatric studies /
620   2002200026482 Pd.2648 Depression : psychophysische und soziale dimension : therapie / BATTEGAY RAYMOND
621   2002200094092 Pd.9409 Down i zespół wątpliwości : studium z socjologii cierpienia / Zakrzewska-Manterys, Elżbieta.
622   2002600281719 H.28171 DSM-5® bez tajemnic : praktyczny przewodnik dla klinicystów / Morrison, James R.
623   2002600319450 H.31945 Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia / Kutscher, Martin L.
624   2002200148443 Pd.14844 Dziecko autystyczne : dziennik terapeuty / Grodzka-Gużkowska, Magdalena
625   2002600295341 H.29534 Elementy psychiatrii i psychologii medycznej w praktyce ogólnolekarskiej / Leder, Stefan
626   2002600268390 H.26839 Gdy rozum śpi a w mięśniach rodzi się obłęd : o życiu i chorobie Wacława Niżyńskiego / Nasierowski, Tadeusz
627   2002200029742 Pd.2974 Geniusz i obłąkanie / Lombroso, Cesare
628   2002200016896 Pd.1689 Handbook of mental retardation /
629   2002500085875 F.8587 Histeria : metodologia, teoria, psychopatologia / Jakubik, Andrzej
630   2002500089156 F.8915 Inne istnienie : zasady psychopatologii fenomenologicznej / Berg, Jan Hendrik van den
631   2002600291947 H.29194 Kino i choroby psychiczne : filmy, które pomagają zrozumieć zaburzenia psychiczne / Wedding, Danny
632   2002200054461 Pd.5446 Lekarz psychiatra i jego pacjent / Jarosz, Marek
633   2002200063579 Pd.6357 Melancholia / Kępiński, Antoni
634   2002600271543 H.27154 Mentalizacja w kontekście przywiązania : zdolność do rozumienia siebie i innych u osób z osobowością borderline / Marszał, Monika.
635   2002600252146 H.25214 Na krawędzi wolności : szaleństwo jako wybór w filozofii Henryka Struvego / Marcinów, Mira
636   2002200035859 Pd.3585 Nerwice : psychopatologia i psychoterapia / Aleksandrowicz, Jerzy W.
637   2002500009239 F.923 Nerwice : przesądy a nauka / Fonberg, Elżbieta
638   2002200125864 Pd.12586 Nie tylko o jąkaniu : o sukcesach i niepowodzeniach terapeutycznych / Bochniarz, Antoni
639   2002600219477 H.21947 O chłopcu wychowywanym jak pies : i inne historie z notatnika dziecięcego psychiatry / Perry, Bruce Duncan
640   2002500040195 F.4019 Od psychiatrii biologicznej do humanistycznej / Jankowski, Kazimierz
641   2004601169751 ANS.116975 Od psychiatrii biologicznej do humanistycznej / Jankowski, Kazimierz
642   2002600291275 H.29127 Od zaburzeń zachowania do zaburzeń osobowości / Seredyńska, Anna.
643   2002200090810 Pd.9081 Organic psychiatry : the psychological consequences of cerebral disorder / Lishman, William Alwyn.
644   2002500117743 F.11774 Osobowość dzieci i młodzieży : rozwój i patologia / Chłopkiewicz, Maria
645   2002600090441 H.9044 Paranoja polityczna : psychopatologia nienawiści / Robins, Robert S.
646   2002600288190 H.28819 Pedofilia : psychoanaliza i świat pedofila / Schinaia, Cosimo
647   2002200001762 Pd.176 Podstawy patopsychologii klinicznej / Zejgarnik, Blûma Vul'fovna
648   2002200002387 Pd.238 Podstawy psychiatrii : podręcznik dla studentów /
649   2002500075142 F.7514 Podstawy psychiatrii : podręcznik dla studentów /
650   2002600253594 H.25359 Psychiatria / Haslam, Michael Trevor.
651   2002200035842 Pd.3584 Psychiatria kliniczna. T. 2, części V-VI / Bilikiewicz, Tadeusz
652   2002200077019 Pd.7701 Psychiatria praktyczna dla lekarza rodzinnego /
653   2002200171113 Pd.17111 Psychiatria społeczna / Falicki, Zdzisław
654   2002200109789 Pd.10978 Psychiatria wieku dziecięcego : wykłady kliniczne. T. 1 / Suhareva, Grunâ Efimovna.
655   2002200034876 Pd.3487 Psychiatria. T. 2 /
656   2002600298519 H.29851 Psychologia zaburzeń : DSM - 5 / Butcher, James Neal
657   2002200007276 Pd.727 Psychopatia : istota, przyczyny i sposoby resocjalizacji antysocjalności / Pospiszyl, Kazimierz
658   2002200162340 Pd.16234 Psychopatia : istota, przyczyny i sposoby resocjalizacji antysocjalności / POSPISZYL, KAZIMIERZ
659   2002500303344 F.30334 Psychopatia / Pospiszyl, Kazimierz
660   2002500041796 F.4179 Psychopatie / Kępiński, Antoni
661   2002600296959 H.29695 Psychopatologia / Seligman, Martin E. P.
662   2002600296966 H.29696 Psychopatologia człowieka dorosłego / Augustynek, Andrzej.
663   2002200083003 Pd.8300 Psychopatologia nerwic /
664   2002500006955 F.695 Psychopatologia nerwic / Kępiński, Antoni
665   2002200186315 Pd.18631 Psychopatologia okresu dorastania : wybrane zagadnienia /
666   2002500065082 F.6508 Rytm życia / Kępiński, Antoni
667   2004601173444 ANS.117344 Socjologia chorób psychicznych / Bastide, Roger
668   2002500247709 F.24770 Szaleństwo / Jaccard, Roland
669   2002200180375 Pd.18037 Świat urojony / Syřišťova, Eva
670   2002200090797 Pd.9079 The meaning of illness : selected psychoanalytic writings / Groddeck, Georg
671   2002500294178 F.29417 Trening umiejętności społecznych w rehabilitacji zaburzeń psychicznych /
672   2002500242247 F.24224 Urojeniowa wizja świata / Chlewiński, Zdzisław
673   2002600360544 H.36054 W umyśle mordercy : tajemnice mózgów psychopatów / Haycock, Dean A.
674   2002200086745 Pd.8674 Wolni od obsesji / Tallis, Frank
675   2004600767156 ANS.76715 Współczesne poglądy na choroby psychiczne / Jaroszyński, Jan
676   2002500246917 F.24691 Z psychopatologii życia seksualnego / Kępiński, Antoni
677   2002600298533 H.29853 Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji : techniki terapeutyczne dla profesjonalistów i rodziców / Kendall, Philip C.
 
Psychologia emocji
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
678   2002200062480 Pd.6248 ABC twoich emocji / Maultsby, Maxie C.
679   2002600270935 H.27093 Alfabet miłości / Wojciszke, Bogdan
680   2002600284734 H.28473 Anatomia miłości i zdrady / Dunbar, Robin Ian MacDonald
681   2002600325437 H.32543 Czując : rozmowy o emocjach / Jucewicz, Agnieszka
682   2002600217046 H.21704 Dynamika emocji : teoria i praktyka /
683   2002600295358 H.29535 Eksperymentalna psychologia emocji / Reykowski, Janusz
684   2002500012925 F.1292 Eksperymentalna psychologia emocji / Reykowski, Janusz
685   2002500310731 F.31073 Emocje i motywacja /
686   2002600250272 H.25027 Emocje ujawnione : odkryj, co ludzie chcą przed Tobą zataić, i dowiedz się czegoś więcej o sobie / Ekman, Paul
687   2002600345596 H.34559 Kod emocji : jak uwolnić zablokowane emocje i cieszyć się zdrowiem, szczęściem oraz miłością / Nelson, Bradley
688   2002600317319 H.31731 Metody badania emocji i motywacji /
689   2002500290088 F.29008 Natura emocji : podstawowe zagadnienia /
690   2002500298251 F.29825 Od zawiści do zemsty : społeczna psychologia kłopotliwych emocji / ZALESKI ZBIGNIEW
691   2002500270202 F.27020 Okiełznać gniew : strategie opanowywania trudnych emocji / Lindenfield, Gael.
692   2002200016834 Pd.1683 Studia z psychologii emocji, motywacji i osobowości /
693   2002500056868 F.5686 Studia z psychologii emocji, motywacji i osobowości /
694   2002600263975 H.26397 Świadome i nieświadome przetwarzanie emocji w mózgu : modelowanie w ramach teorii detekcji sygnałów / Szczepanowski, Remigiusz Aleksander.
 
Animacja kultury
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
695   2002200158312 Pd.15831 Aktywizacja i uspołecznianie uczniów w szkole podstawowej / Kamiński, Aleksander
696   2004600924726 ANS.92472 Aktywność kulturalna włókniarzy : praca zbiorowa /
697   2002600364641 H.36464 Animacja kulturalna : w poszukiwaniu obszarów współczesnego wychowania / Matyjewicz, Marek
698   2002600317142 H.31714 Animacja kultury w perspektywie pedagogicznej : studia i szkice / Kubinowski, Dariusz
699   2002600324652 H.32465 Animacja społeczno-kulturalna : współczesne wyzwania : młodzież i seniorzy jako odbiorcy kultury / Cichosz, Mariusz
700   2002500284865 F.28486 Badania uczestnictwa w kulturze artystycznej w polskiej socjologii kultury : analiza metodologiczno-teoretyczna / Grad, Jan.
701   2004601105803 ANS.110580 Czas przeszły nie zmarnowany : 1945-1970 : wspomnienia działaczy kulturalnych /
702   2002200039352 Pd.3935 Dom kultury jako środowisko twórcze : projekty i strategie ich osiągnięcia : materiały z sesji naukowo-metodycznej, Antonin, 11-13 listopada 1987 r. /
703   2004601427851 ANS.142785 Drogi aktywizacji kulturalnej ludzi pracy / Aleksander, Tadeusz
704   2002200181112 Pd.18111 Działalność kulturalna w kształceniu dorosłych / Ludwiczak, Stanisław.
705   2002600069676 H.6967 Działalność oświatowa ruchu ludowego : praca zbiorowa /
706   2002200039376 Pd.3937 Edukacyjna funkcja domu kultury : diagnoza, projekty, perspektywy : materiały z sesji naukowo-metodycznej, Antonin, 12-14 listopada 1986 r. /
707   2002500105450 F.10545 Funkcja społeczna i organizacja domów kultury / Wiecki, Wacław.
708   2004601585605 ANS.158560 Kierowanie w kulturze : perspektywa sukcesu / Czarniawska, Barbara
709   2004601221633 ANS.122163 Kultura środowisk wielkoprzemysłowych / Gładysz, Antoni
710   2002600322085 H.32208 Lokalne oddziaływanie kultury : szkic do portretu twórców i edukatorów kultury w województwie zachodniopomorskim / Kowalewski, Maciej
711   2002200039390 Pd.3939 Metodyka pracy kulturalno-oświatowej w programach i praktyce studiów pedagogicznych : materiały z krajowej konferencji wykładowców metodyki, Jadwisin, 27-30 maja 1985 r. /
712   2002200098649 Pd.9864 Od upowszechniania kultury do animacji kulturalnej / Kargul, Józef
713   2002500281772 F.28177 Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce : zmiany modelu : skrypt dla studentów kulturoznawstwa / Grad, Jan.
714   2002200037228 Pd.3722 Organizacja pracy kulturalno-oświatowej : zakład pracy, dom kultury, klub, świetlica / Olszewski, Henryk.
715   2002200026284 Pd.2628 Podstawy działalności kulturalno-oświatowej /
716   2002600246336 H.24633 Praktyki społeczne uczestnictwa w kulturze /
717   2002600098515 H.9851 Problemy animacji kultury na Pomorzu : materiały z I Pomorskiego Forum Animatorów Kultury, które odbyło się w dniach 19-20 listopada 1999 r. w Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym w Starbieninie /
718   2004601661927 ANS.166192 Problemy i perspektywy samorządności kulturalnej / Jankowski, Dzierżymir
719   2004601388961 ANS.138896 Projektowanie działalności kulturalno-oświatowej / Jankowski, Dzierżymir
720   2002500280904 F.28090 Przemiany uczestnictwa młodzieży w kulturze w latach 1978-1993 / Muzyka, Wojciech.
721   2002200045353 Pd.4535 Rozwój instytucji kulturalno-oświatowych w środowiskach robotniczych : ewolucja zasięgu pedagogiki społecznej / Horbowski, Adam.
722   2004601436426 ANS.143642 Społeczny ruch kulturalno-oświatowy na Warmii i Mazurach w latach 1945-1970 / Bierkowski, Tadeusz
723   2002600237884 H.23788 Upowszechnianie, animacja, komercjalizacja kultury : podręcznik akademicki / Kargul, Józef
724   2004601590678 ANS.159067 Wspólnota komunikowania / Czerwiński, Marcin
725   2002200106467 Pd.10646 Wstęp do metodyki działalności kulturalno-oświatowej : skrypt /
726   2002500206607 F.20660 Zakład pracy jako środowisko społeczno-kulturalne : materiały z konferencji naukowej, Łucznica, 8.11.06.1988 r. /
 
Pedagogika specjalna
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
727   2002600289296 H.28929 ABC pedagoga specjalnego : razem łatwiej : nowe doświadczenia / Tomkiewicz-Bętkowska, Aleksandra.
728   2002600216032 H.21603 Autyzm : wyjaśnienie tajemnicy / Frith, Uta
729   2002200062220 Pd.6222 Badania efektywności kształcenia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim /
730   2002200041621 Pd.4162 Camping for special children / Shea, Thomas M.
731   2002600293194 H.29319 Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej /
732   2002600316756 H.31675 Czynniki efektywnego nauczania matematyki w klasach początkowych szkoły specjalnej / Wyczesany, Janina
733   2002200103916 Pd.10391 Doskonalenie pedagogów specjalnych w Polsce i NRD : materiały z I Seminarium Dwustronnego Polska-NRD, 14-17.06.1988 /
734   2002600300755 H.30075 Dydaktyka specjalna : od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych /
735   2002600300731 H.30073 Dydaktyka specjalna : od wzorca do interpretacji / Głodkowska, Joanna.
736   2002200183635 Pd.18363 Dzieci specjalnej troski : psychologiczne podstawy rehabilitacji dzieci opóźnionych umysłowo / Gałkowski, Tadeusz
737   2002600237969 H.23796 Dziecko z autyzmem : wyzwalanie potencjału rozwojowego / Olechnowicz, Hanna
738   2002500229446 F.22944 Dzieje szkolnictwa i pedagogiki specjalnej /
739   2002600278320 H.27832 Edukacja bazalna : nauczanie i terapia dzieci z głęboką niepełnosprawnością /
740   2002600309956 H.30995 Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych - ciągłość i zmiany /
741   2002600267492 H.26749 Edukacja w obliczu przemian społecznych /
742   2002600303572 H.30357 Edukacyjno-terapeutyczna podróż w lepszą stronę /
743   2002200048163 Pd.4816 Efektywność metod i form kształcenia specjalnego : materiały z konferencji zorganizowanej w ramach resortowego programu badań podstawowych nr III. 32 w dniu 19 stycznia 1987 r. /
744   2002200177658 Pd.17765 Ethische Grundlagen und Qualifikationen beruflichen Handelns von Heilpädagogen in Europa : Glossar = Etické základy a kvalifikace odborné činnosti léčebných pedagogů v Evropě : terminologický slovniček = Podstawy etyczne i wyznaczniki profesjonalnego działania ortopedagogów w Europie : glosariusz = Etické základy a kvalifikiácie profesijného konania liečebných pedagógov v Európe : slovnik
745   2002600222088 H.22208 Facets of the disability /
746   2004601548501 ANS.154850 Funkcja pedagogiki specjalnej w systemie oświatowo-wychowawczym /
747   2002200182355 Pd.18235 Heilpädagogik in Praxis, Forschung und Ausbildung : Aktuelle Beiträge zum Profil einer Handlungswissenschaft
748   2002600177937 H.17793 Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych : sens i granice zmiany edukacyjnej / Szumski, Grzegorz.
749   2002200086530 Pd.8653 Jeżeli dziecko źle czyta i pisze / Sawa, Barbara
750   2002200029285 Pd.2928 Jeżeli dziecko źle czyta i pisze / Sawa, Barbara
751   2002600238409 H.23840 Kariera szkolna uczniów z ADHD / Paszkiewicz, Aneta
752   2002200023283 Pd.2328 Klasy specjalne w szkole podstawowej / Łaś, Helena.
753   2002200038447 Pd.3844 Kleines Wörterbuch zur Defektologie : Russisch - Deutsch /
754   2002200080132 Pd.8013 Korekcja procesu uogólniania u uczniów klas 1-3 szkoły specjalnej w procesie nauczania / Tkaczyk, Grażyna
755   2002600338239 H.33823 Korekta i kompensacja rozwoju osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi /
756   2002200155816 Pd.15581 Kształcenie literacko-kulturowe w szkole specjalnej : dialog na lekcjach języka polskiego z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim / Wlazło, Marcin.
757   2002200089395 Pd.8939 Kształcenie specjalne w nowej sytuacji prawnej i ekonomicznej : materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 18-19 listopada 1994 roku /
758   2002200008594 Pd.859 Maria Grzegorzewska - pedagog w służbie dzieci niepełnosprawnych : praca zbiorowa /
759   2002200006170 Pd.617 Materiały sesji naukowej poświęconej 60-leciu WSPS (październik 1982) /
760   2002600316619 H.31661 Metody pedagogiki specjalnej /
761   2002200081078 Pd.8107 Nauczanie języka polskiego w klasach 5-8 szkoły podstawowej specjalnej : poradnik metodyczny / Frydrychowska, Leokadia
762   2002200051248 Pd.5124 Nauczanie w klasach 4-8 szkoły specjalnej : praca zbiorowa /
763   2002200083195 Pd.8319 Niektóre metody i techniki pracy pedagoga specjalnego /
764   2002500284889 F.28488 Nieletni sprawni inaczej i ich ortopedagogika : diagnoza i socjalizacja reedukacyjna przez ergoterapię / Makowski, Aleksander
765   2002600292999 H.29299 Niepełnosprawni w społeczeństwie : podstawy ortopedagogiki / Speck, Otto.
766   2002600216261 H.21626 Niepełnosprawność - w zwierciadle dorosłości /
767   2002600292982 H.29298 Niepełnosprawność : wybrane problemy psychologiczne i ortopedagogiczne /
768   2002600316299 H.31629 Niepełnosprawność w spirali naukowych rozważań /
769   2002600293330 H.29333 Niepełnosprawność, rodzina, dorastanie / Wojciechowski, Franciszek
770   2002600316565 H.31656 Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej : przewodnik metodyczny : praca zbiorowa /
771   2002600233107 H.23310 O dzieciach lękliwych, smutnych i niespokojnych : duchowe podstawy praktyki wychowawczej / Köhler, Henning
772   2002600194149 H.19414 Ortopedagogika w krajach języka niemieckiego i w Polsce : studium historyczno-społeczne / Szarkowicz, Dorota.
773   2002600274230 H.27423 Osoby z niepełnosprawnością intelektualną : podręcznik dla celów wychowawczych i edukacyjnych / Speck, Otto.
774   2002200018005 Pd.1800 Pedagogika rewalidacyjna /
775   2002600322870 H.32287 Pedagogika specjalna - aktualne osiągnięcia i wyzwania /
776   2002200183314 Pd.18331 Pedagogika specjalna - koncepcje i rzeczywistość /
777   2002200016872 Pd.1687 Pedagogika specjalna : zarys / Sękowska, Zofia
778   2002200016346 Pd.1634 Pedagogika specjalna : zarys / Lipkowski, Otton
779   2002200025676 Pd.2567 Pedagogika specjalna : zarys / Lipkowski, Otton
780   2002200017961 Pd.1796 Pedagogika specjalna : (zarys) / Lipkowski, Otton
781   2002200106825 Pd.10682 Pedagogika specjalna : praca zbiorowa /
782   2002200048187 Pd.4818 Pedagogika specjalna : uwarunkowania i tendencje rozwoju : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w 65 rocznicę dział alności Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie /
783   2002600277132 H.27713 Pedagogika specjalna : od tradycji do współczesności / Chrzanowska, Iwona.
784   2002600281535 H.28153 Pedagogika specjalna : podręcznik akademicki. 1 / Smith, Deborah Deutsch
785   2002600281542 H.28154 Pedagogika specjalna : podręcznik akademicki. 2 / Smith, Deborah Deutsch
786   2002600293149 H.29314 Pedagogika specjalna : podręcznik akademicki. 2 / Smith, Deborah Deutsch
787   2002600323358 H.32335 Pedagogika specjalna : praca zbiorowa /
788   2002600360292 H.36029 Pedagogika specjalna : zarys tematyki / Krupa, Bożena
789   2002600247005 H.24700 Pedagogika specjalna w służbie osób niepełnosprawnych : księga jubileuszowa /
790   2002500221792 F.22179 Pedagogika specjalna. Podstawowe problemy teorii i praktyki / Doroszewska, Janina
791   2002500221808 F.22180 Pedagogika specjalna. Podstawowe problemy teorii i praktyki rewalidacji poszczególnych odchyleń od normy / Doroszewska, Janina
792   2002600302735 H.30273 Poradnictwo w oddziaływaniach ortopedagogicznych : wybrane problemy / Wojciechowski, Franciszek
793   2002600260691 H.26069 Potrzeby edukacyjne ucznia w pedagogicznej perspektywie /
794   2002600323112 H.32311 Poznańska pedagogika specjalna : tradycje - osiągnięcia - perspektywy rozwoju /
795   2002200116756 Pd.11675 Problem podmiotowości człowieka w pedagogice specjalnej : praca zbiorowa /
796   2002600316503 H.31650 Proces rehabilitacji w kontekście edukacyjnym / Sowa, Józef
797   2002600299028 H.29902 Profilaktyka w grupach ryzyka. Cz. 1, Diagnoza /
798   2002200030403 Pd.3040 Resocjalizacja / Lipkowski, Otton
799   2002500126257 F.12625 Resocjalizacja / Lipkowski, Otton
800   2002600212072 H.21207 Rozwój i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych : konteksty edukacyjne i prawne /
801   2002200083461 Pd.8346 Rozwój polskiej myśli pedagogicznej o edukacji dzieci i młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu w latach 1918 - 1993 / Gamulczak, Franciszek
802   2002600316770 H.31677 Rozwój wychowania i kształcenia dzieci upośledzonych umysłowo : zarys historyczny / Balcerek, Marian
803   2002600251897 H.25189 Słownik pedagogiki specjalnej / Kupisiewicz, Małgorzata.
804   2002600245872 H.24587 Socjopedagogiczne aspekty rehabilitacji osób niepełnosprawnych /
805   2002600245179 H.24517 Socjopedagogiczne problemy edukacji integracyjnej dzieci z obciążeniami biologicznymi i środowiskowymi / Chodkowska, Maria.
806   2002600309970 H.30997 Special education : learning, education and rehabilitation /
807   2002200201650 Pd.20165 Special pedagogy in researches and scientific analysis /
808   2002600245933 H.24593 Special pedagogy within theoretical and practical dimension /
809   2002600222408 H.22240 Specjal pedagogy towards new challenges /
810   2002600351993 H.35199 Specjalne potrzeby edukacyjne : identyfikacja, obszary dostosowania i oddziaływania edukacyjno-terapeutyczne /
811   2002600222279 H.22227 Społeczno-pedagogiczne konteksty niepełnosprawności /
812   2002200030939 Pd.3093 Surdopedagogika : zarys problematyki / Hoffmann, Bogdan.
813   2002200001953 Pd.195 Surdopedagogika polska : zarys historyczny / Nurowski, Eugeniusz.
814   2002600323334 H.32333 Tendencje rozwoju pedagogiki specjalnej : osiągnięcia naukowe i praktyka (z perspektywy 50-lecia pracy pedagogicznej z osobami z niepełnosprawnością) / Dykcik, Władysław Kazimierz.
815   2002200112635 Pd.11263 Teoria i praktyka rehabilitacji w dorobku naukowym profesora Aleksandra Hulka / Marek-Ruka, Marianna.
816   2002200177665 Pd.17766 Terapia spotkania w Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych Zakładu Pedagogiki Specjalnej Instytutu Pedagogiki UMK /
817   2002200055390 Pd.5539 Tradition und Trends der polnischen Sonderpädagogik : Beitrag zur europäischen Geschichte der Heilpädagogik /
818   2002600353782 H.35378 Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w refleksji i działaniu nauczyciela : wybrane zagadnienia /
819   2002600222422 H.22242 Uszkodzenie, niepełnosprawność, upośledzenie : aspekty teoretyczne i praktyczne w pedagogice XXI wieku /
820   2002600225621 H.22562 W kręgu niepełnosprawności - teoretyczne i praktyczne aspekty poszukiwań w pedagogice specjalnej /
821   2002600246473 H.24647 Wanda Szuman : pedagog i andragog specjalny : szkice do portretu /
822   2002600351634 H.35163 Wielokulturowość w praktyce surdopedagogicznej w Polsce w latach 1918-1939 / Pękowska, Marzena.
823   2002600293132 H.29313 Wielość obszarów we współczesnej pedagogice specjalnej /
824   2002600293781 H.29378 Wielowymiarowość edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością /
825   2002600365334 H.36533 Wizerunki kobiecości i męskości w podręcznikach edukacji wczesnoszkolnej / Sokołowski-Zgid, Maciej.
826   2002200033329 Pd.3332 Współczesne problemy pedagogiki specjalnej : materiały z sesji organizowanych w latach 1983-1985 /
827   2002200039567 Pd.3956 Współczesne tendencje i innowacyjne rozwiązania w pedagogice specjalnej : Międzynarodowa Konferencja w Gdańsku, 10-13 czerwiec 1986 : wybór materiałów /
828   2002600323181 H.32318 Współpraca szkoły z rodziną w zaspokajaniu potrzeb rozwojowych dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym : działania stosowane i postulowane / Smykowska, Dorota.
 
Praca socjalna
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
829   2002600299004 H.29900 ABC przeciwdziałania przemocy w rodzinie : diagnoza, interwencja, pomoc / Michalska, Katarzyna
830   2002500274224 F.27422 Aksjologia pracy socjalnej - wybrane zagadnienia : pracownik socjalny wobec problemów i kwestii społecznych / Rybczyńska-Abdel Kawy, Dorota
831   2002600222002 H.22200 Aktywna polityka społeczna i profesjonalna praca socjalna w województwie kujawsko-pomorskim : raport z badań / Biernat, Tomasz
832   2004600819367 ANS.81936 An introduction to the study of social administration /
833   2002600294504 H.29450 Asystentura rodziny : rekomendacje metodyczne i organizacyjne / Krasiejko, Izabela.
834   2002600293880 H.29388 Badania w pomocy społecznej : zastosowanie, metody i narzędzia / Skowrońska, Agnieszka.
835   2002600271130 H.27113 Bezdomność : modele pracy socjalnej : wsparcie psychologiczne / Pawlik, Beata.
836   2002600276135 H.27613 Bezpieczeństwo socjalne współczesnego państwa / Jagusiak, Bogusław.
837   2002600280699 H.28069 Bezrobocie - między diagnozą a działaniem /
838   2002600324461 H.32446 Bezrobocie, bezrobotny, praca socjalna / Flaszyńska, Ewa
839   2002600342939 H.34293 Charyzmatyczni działacze społeczni / Górecki, Mirosław.
840   2002600187271 H.18727 Ciągłość i zmiana w pomocy społecznej i pracy socjalnej : księga jubileuszowa z okazji XV - lecia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie /
841   2002600346050 H.34605 Człowiek w pułapce problemów : psychospołeczne problemy jednostki oraz instytucjonalne i pozainstytucjonalne sposoby ich rozwiązywania /
842   2002600224563 H.22456 Czy podejście aktywizujące ma szansę? : pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce 20 lat po reformie systemu pomocy społecznej : raport /
843   2002500278277 F.27827 Edukacja do pracy socjalnej : praca zbiorowa /
844   2002500289105 F.28910 Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej / Krzyszkowski, Jerzy.
845   2002600233039 H.23303 Ewaluacja w pracy socjalnej : badania, kształcenie, praktyka /
846   2002500204788 F.20478 Funkcja socjalna zakładu pracy / Czajka, Stanisław
847   2002200154611 Pd.15461 Funkcje pedagogiki społecznej : praca socjalna i kulturalna / Kamiński, Aleksander
848   2002500102213 F.10221 Funkcje pedagogiki społecznej : praca socjalna i kulturalna / Kamiński, Aleksander
849   2002600265429 H.26542 Granice symboliczne : studium praktyk kulturowych na przykładzie działań zawodowych pracowników socjalnych / Niesporek, Andrzej.
850   2002600259725 H.25972 Kobiety w pracy socjalnej /
851   2002600344186 H.34418 Kryzys psychiczny : odzyskiwanie zdrowia, wsparcie społeczne, praca socjalna / Bronowski, Paweł.
852   2002500083871 F.8387 Metoda pracy grupowej / Pudełko, Tadeusz.
853   2002600314134 H.31413 Między pomocą społeczną, wsparciem a pieczą zastępczą : założenia i rzeczywistość wybranych instytucji / Krajewska, Beata.
854   2002600340751 H.34075 Niepełnosprawność, wyzwania, praca socjalna / Kijak, Remigiusz
855   2002500277591 F.27759 Partnerzy w służbie publicznej : zakres i teoria stosunków rządu z organizacjami nonprofit / Salamon, Lester M.
856   2002500269763 F.26976 Pedagogika społeczna i praca socjalna : przegląd stanowisk i komentarze /
857   2002500290286 F.29028 Pedagogika społeczna i praca socjalna : przegląd stanowisk i komentarze /
858   2002600259053 H.25905 Politologia, polityka społeczna, praca socjalna : praca zbiorowa /
859   2002600248088 H.24808 Polityka społeczna, praca socjalna i wolontariat / Kwapiszewska-Antas, Miła.
860   2005600067451 GW.6745 Pomoc społeczna i praca socjalna wobec problemów współczesności : (wybrane zagadnienia z teorii i praktyki) /
861   2002500278284 F.27828 Praca socjalna : zawód, który dodaje sił. 1 / DuBois, Brenda
862   2002500278291 F.27829 Praca socjalna : zawód, który dodaje sił. 2 / DuBois, Brenda
863   2002500294062 F.29406 Praca socjalna : zawód, który dodaje sił. 1 / DuBois, Brenda
864   2002500294079 F.29407 Praca socjalna : zawód, który dodaje sił. 2 / DuBois, Brenda
865   2002600228813 H.22881 Praca socjalna : teorie i metody : podręcznik akademicki /
866   2002600339182 H.33918 Praca socjalna : 30 wykładów /
867   2002600259589 H.25958 Praca socjalna / Czarnecki, Paweł
868   2002500308912 F.30891 Praca socjalna i pomoc społeczna : aspekty teoretyczne - kształcenie - aplikacja : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Socjologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie w dniach 21-22 listopada 1998 roku /
869   2002500267196 F.26719 Praca socjalna jako działanie wychowawcze / Mikołajewicz, Wojciech
870   2002500294215 F.29421 Praca socjalna jako działanie wychowawcze / Mikołajewicz, Wojciech
871   2002600260820 H.26082 Praca socjalna jako edukacja ku zmianie : od edukacji do polityki /
872   2002500290163 F.29016 Praca socjalna służbą człowiekowi : materiały z konferencji naukowej 7 listopada 1997 /
873   2002600152750 H.15275 Praca socjalna w Europie : inspiracje teoretyczne i standardy kształcenia / Kantowicz, Ewa.
874   2002600361978 H.36197 Praca socjalna w organizacjach pozarządowych : z problemów działania i kształcenia /
875   2002600284345 H.28434 Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny : przykład podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach / Krasiejko, Izabela.
876   2002600343738 H.34373 Praca socjalna w środowisku lokalnym / Boryczko, Marcin.
877   2002500290248 F.29024 Praca socjalna w środowisku zamieszkania / Wódz, Kazimiera.
878   2002600250128 H.25012 Praca socjalna z osobami chorującymi psychicznie : studium socjologiczne / Kaszyński, Hubert.
879   2002600362906 H.36290 Praca socjalna z osobami w kryzysie bezdomności opuszczającymi jednostki penitencjarne uzależnionymi /
880   2002600292692 H.29269 Praca socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną : wybrane problemy /
881   2002600282341 H.28234 Praca socjalna z rodziną problemową : perspektywa metodyczna / Kanios, Anna.
882   2002600350774 H.35077 Praca socjalna z więźniami i ich rodzinami / Felczak, Joanna.
883   2002500265482 F.26548 Praca socjalna, pomoc społeczna /
884   2002600187424 H.18742 Praca socjalna, profilaktyka społeczna, resocjalizacja : poszukiwanie nowych rozwiązań /
885   2002600260882 H.26088 Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce : między służbą społeczną a urzędem /
886   2002200180986 Pd.18098 Pracownik socjalny w pomocy społecznej / Oleszczyńska, Aleksandra.
887   2004601260656 ANS.126065 Pracownik socjalny w zakładzie pracy / Gasińska, Maria.
888   2002600324393 H.32439 Programy i strategie polityki społecznej dla grup ryzyka : przesłanki, cele, narzędzia, praca socjalna / Woźniak, Zbigniew
889   2002600244905 H.24490 Raport z fazy diagnozy : kondycja i dobre praktyki pomocy ludziom bezdomnym w sześciu obszarach: streetworking, praca socjalna, mieszkalnictwo i pomoc doraźna, partnerstwa lokalne, zdrowie, zatrudnienie i edukacja /
890   2002600307037 H.30703 Rekonstrukcja działań pracowników socjalnych z osobami zaburzonymi psychicznie / Jarkiewicz, Anna.
891   2002600330011 H.33001 Rodzina z dziećmi, rodzina dysfunkcyjna : pedagogika, praca socjalna, terapia / Krasiejko, Izabela.
892   2002600285458 H.28545 Superwizja pracy socjalnej dla praktyków / Domaradzki, Piotr
893   2002200067232 Pd.6723 Telefon zaufania w profilaktyce patologii społecznej : materiały Sympozjum, 19-21 września 1985 roku /
894   2002600248477 H.24847 W stronę aktywnych służb społecznych /
895   2002600261858 H.26185 Warto było się spotkać : 10 lat doświadczeń polsko-niemieckich studiów na kierunku praca socjalna w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim i w Hochschule Lausitz = 10 Jahre deutsch-polnische Begegnung Erfahrungen und Ergebnisse aus dem gemeinsamen Studienang
896   2002600299318 H.29931 Zasoby rodziny : wychowanie, poradnictwo, praca socjalna /
 
Chrześcijaństwo
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
897   2002500281352 F.28135 ABC chrześcijanina /
898   2004600933643 ANS.93364 Abyście przez wiarę życie mieli / Barreau, Jean-Claude
899   2002600029168 H.2916 Anglia, Szkocja, Irlandia : teksty źródłowe do historii Kościoła i patrystyki I-IX w. / Bober, Andrzej
900   2002600276111 H.27611 Bezcieleśni : o duszach zmarłych i ich obecności wśród żywych / Tommaselli, Agostino
901   2002500251157 F.25115 Biblia a kultura Europy : 2000 lat chrześcijaństwa. 2 /
902   2004601611205 ANS.161120 Bizancjum a prymat Rzymu / Dvornik, František
903   2002600084518 H.8451 Bogarodzica w kulturze polskiej XVI wieku / Kopeć, Jerzy Józef
904   2002600184904 H.18490 Bogdan Jański : założyciel Zmartwychwstańców 1807-1840 / Micewski, Bolesław.
905   2004601154399 ANS.115439 Być chrześcijaninem / Carter, Edward J.
906   2004601668056 ANS.166805 Chrystianizacja Litwy /
907   2002600077596 H.7759 Chrzest Polski / Dowiat, Jerzy
908   2002600028543 H.2854 Chrzest Polski / Dowiat, Jerzy
909   2004601600919 ANS.160091 Chrześcijańska interpretacja dziejów w pismach Cypriana Norwida / Dunajski, Antoni
910   2002500206287 F.20628 Chrześcijaństwo / Wierusz-Kowalski, Jan
911   2004601716733 ANS.171673 Chrześcijaństwo a kultura polska : V Kongres Teologów Polskich, Lublin 14-16.IX.1983 /
912   2002600090281 H.9028 Chrześcijaństwo antyczne / Zieliński, Tadeusz
913   2002600151319 H.15131 Chrześcijaństwo i katechizm / Witkiewicz, Stanisław
914   2004600614832 ANS.61483 Chrześcijaństwo i kultura antyczna / Cochrane, Charles Norris
915   2002500002292 F.229 Chrześcijaństwo i pojęcie postępu / Mounier, Emmanuel
916   2002500270547 F.27054 Chrześcijaństwo i przemoc / Drewermann, Eugen
917   2002600337720 H.33772 Chrześcijaństwo w dziejach Polski i Polaków 966-2016 /
918   2002600291749 H.29174 Co się stało w 966 roku? / Urbańczyk, Przemysław
919   2004601683899 ANS.168389 Dialog świętego Augustyna ze światem pogańskim w świetle jego korespondencji / Eckmann, Augustyn
920   2004600974219 ANS.97421 Dlaczego wierzymy? : 41 tez teologii fundamentalnej /
921   2004600762250 ANS.76225 Dogmatyka katolicka : synteza / Granat, Wincenty
922   2004601637465 ANS.163746 Droga / Josemaría Escrivá de Balaguer
923   2004600915564 ANS.91556 Drogi Ludu Bożego / Bekkers, Willem Marinus
924   2004601345346 ANS.134534 Duchowość chrześcijańska / Górski, Karol
925   2002600063766 H.6376 Duchowość średniowiecza / Vauchez, André
926   2002600061670 H.6167 Dzieje chrześcijaństwa w zarysie / Olszewski, Daniel
927   2002600056010 H.5601 Encyklopedia katolicka : wykaz skrótów /
928   2002600167358 H.16735 Encyklopedia katolicka. T. 1, Alfa i Omega-Baptyści /
929   2002600167365 H.16736 Encyklopedia katolicka. T. 2, Bar - Centuriones /
930   2002600167372 H.16737 Encyklopedia katolicka. T. 3, Cenzor - Dobszewicz /
931   2002600055990 H.5599 Encyklopedia katolicka. T. 1- /
932   2002600077572 H.7757 Encyklopedia katolicka. T. 1- /
933   2002600099536 H.9953 Encyklopedia katolicka. T. 1- /
934   2002600116745 H.11674 Encyklopedia katolicka. T. 1- /
935   2002600135234 H.13523 Encyklopedia katolicka. T. 1- /
936   2002600189640 H.18964 Encyklopedia katolicka. T. 1- /
937   2002600196884 H.19688 Encyklopedia katolicka. T. 1- /
938   2002600214779 H.21477 Encyklopedia katolicka. T. 1- /
939   2002600216834 H.21683 Encyklopedia katolicka. T. 1- /
940   2002600244196 H.24419 Encyklopedia katolicka. T. 1- /
941   2002600188926 H.18892 Etyczny problem samobójstwa / Ślipko, Tadeusz
942   2002600147312 H.14731 Formowanie się chrześcijaństwa / Dawson, Christopher
943   2002500001813 F.181 Formowanie się chrześcijaństwa / Dawson, Christopher
944   2002500024003 F.2400 Historia Kościoła w Polsce. Cz. 1, Do roku 1506 /
945   2002600013389 H.1338 Historia Kościoła. 2, 600-1500 / Knowles, David
946   2002500179895 F.17989 Historia Kościoła. 1, Od początków do roku 600 / Daniélou, Jean
947   2002600181682 H.18168 Joannici : Joannici na ziemiach polskich / Wrzesiński, Szymon
 
Historia Polski/ Dynastia Piastów
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
948   2004600736718 ANS.73671 Bolesław Chrobry : zarys dziejów politycznych i wojskowych / Grabski, Andrzej Feliks
949   2002600052326 H.5232 Bolesław III Krzywousty : w 900 rocznicę urodzin /
950   2002600052111 H.5211 Bolesław III Krzywousty / Maleczyński, Karol
951   2002500085455 F.8545 Bolesław Krzywousty / Pietras, Zdzisław S.
952   2004600248358 ANS.24835 Bolesław Szczodry : zarys dziejów panowania. Cz. 1 / Grudziński, Tadeusz
953   2002600004295 H.429 Bolesław Śmiały - Szczodry i biskup Stanisław : dzieje konfliktu / Grudziński, Tadeusz
954   2004601545623 ANS.154562 Bolesław Śmiały-Szczodry i biskup Stanisław : dzieje konfliktu / Grudziński, Tadeusz
955   2002600012146 H.1214 Cedynia, Niemcza, Głogów, Krzyszków / Olejnik, Karol
956   2002600168805 H.16880 Chrzest Polski / Dowiat, Jerzy
957   2002600176817 H.17681 Dynastia Piastów w Polsce / Barański, Marek
958   2002600062264 H.6226 Działalność fundacyjna Kazimierza Sprawiedliwego / Dobosz, Józef
959   2002600181088 H.18108 Działania militarne w Prusach Wschodnich /
960   2002600045359 H.4535 Dziedzic Królestwa Polskiego książę głogowski Henryk (1274-1309) / Jurek, Tomasz
961   2002600072997 H.7299 Henryk Brodaty i jego czasy / Zientara, Benedykt
962   2002600090199 H.9019 Heraldyka Piastów Śląskich : 1146-1707 / Kaganiec, Małgorzata
963   2002600046820 H.4682 Ikonografia pieczęci Piastów / Piech, Zenon
964   2002600156031 H.15603 Kartki z dziejów piastowskiego Śląska : materiały regionalne dla szkół dolnośląskich / Szafrański, Franciszek
965   2002600188322 H.18832 Kazimierz Odnowiciel : szkic / Pietras, Zdzisław S.
966   2002600045717 H.4571 Kazimierz Wielki : 1310-1370 / Olejnik, Karol
967   2002600054962 H.5496 Kazimierz Wielki : kobiety a polityka / Śliwiński, Józef
968   2004600748568 ANS.74856 Kazimierz Wielki : twórca Korony Królestwa Polskiego / Dąbrowski, Jan
969   2002600186175 H.18617 Kaźko Szczeciński (1345-1377) na tle polityki pomorskiej Kazimierza Wielkiego / Pieradzka, Krystyna
970   2002600160083 H.16008 Kiedy Mieszko Plątonogi panował w Krakowie? / Rymar, Edward
971   2002600251408 H.25140 Kobiety w dynastii Piastów : rola społeczna piastowskich żon i córek do połowy XII wieku : studium porównawcze / Pac, Grzegorz
972   2002600246145 H.24614 Korona i infuła : od monarchii do poliarchii / Labuda, Gerard
973   2002600014768 H.1476 Kronika polska / Gallus Anonymus
974   2002600089544 H.8954 Kronika polska / Gallus Anonymus
975   2002600029717 H.2971 Kronika polska / Wincenty Kadłubek
976   2004600101271 ANS.10127 Kronika polska / Gallus Anonymus
977   2002600259244 H.25924 Król bez korony : Władysław I Herman książę polski / Krawiec, Adam.
978   2004601543094 ANS.154309 Książęta piastowscy Wielkopolski / Boras, Zygmunt
979   2002600025498 H.2549 Księga henrykowska /
980   2002600018780 H.1878 Łokietkowe czasy / Samsonowicz, Henryk
981   2002600066583 H.6658 Mieszko II : król Polski w czasach przełomu 1025-1034 / Labuda, Gerard
982   2002600335276 H.33527 Mieszko Stary i jego wiek oraz Uwagi o pierwotnym ustroju społecznym Polski Piastowskiej / Smolka, Stanisław
983   2002600199083 H.19908 Misja pruska świętego Wojciecha / Mielczarski, Stanisław
984   2002600042075 H.4207 Myśli o dawnej Polsce / Jasienica, Paweł
985   2002600272939 H.27293 Obce rycerstwo na Pomorzu Zachodnim do początku XIV wieku / Guzikowski, Krzysztof.
986   2002600275015 H.27501 Obce rycerstwo na Pomorzu Zachodnim do początku XIV wieku / Guzikowski, Krzysztof.
987   2002600058878 H.5887 Okres piastowski / Sobolewski, J. Z.
988   2002600244479 H.24447 Onus Athlanteum : studia nad Kroniką biskupa Wincentego /
989   2002600177432 H.17743 Piastowski nurt Odry / Myślenicki, Wojciech.
990   2002600021193 H.2119 Pierwsze państwo polskie / Labuda, Gerard
991   2002600233558 H.23355 Pierwsze wieki monarchii piastowskiej / Labuda, Gerard
992   2002600198543 H.19854 Port średniowiecznego Szczecina / Wachowiak, Bogdan
993   2002600012139 H.1213 Przerwany hejnał / Jasiński, Tomasz
994   2004601111682 ANS.111168 Rodowód Piastów śląskich. Piastowie wrocławscy i legnicko-brzescy / Jasiński, Kazimierz
995   2002600139119 H.13911 Rodowód pierwszych Piastów / Jasiński, Kazimierz
996   2002600008125 H.812 Synowie Krzywoustego : opowieść o początkach rozbicia dzielnicowego w Polsce / Snoch, Bogdan
997   2002600006961 H.696 Szlachta polska i jej państwo / Maciszewski, Jarema
998   2002600196839 H.19683 Św. Jadwiga Królowa a chrystianizacja Litwy /
999   2002600011637 H.1163 Testament Krzywoustego / Jureczko, Andrzej.
1000   2002600030393 H.3039 Trzej kronikarze / Jasienica, Paweł
 
Historia Polski. Dynastia Jagiellonów.
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1001   2002600199380 H.19938 Anna Jagiellonka / Bogucka, Maria
1002   2002600157854 H.15785 Buńczuk i koncerz : z dziejów wojen polsko-tureckich / Pajewski, Janusz
1003   2002600200567 H.20056 Chłopi polscy w walce z najazdem szwedzkim 1655-1656 / Kersten, Adam
1004   2002600306146 H.30614 Córki Wawelu : opowieść o jagiellońskich królewnach / Brzezińska, Anna
1005   2002600010197 H.1019 Dogonić Europę / Wyczański, Andrzej
1006   2002600200215 H.20021 Dzieje narodu polskiego : wykład popularny na podstawie ostatnich badań naukowych. Cz. 2 / Smoleński, Władysław
1007   2002600063865 H.6386 Dzieje Polski nowożytnej. T. 1-2 / Konopczyński, Władysław
1008   2002600004677 H.467 Dzieje Polski nowożytnej. T. 1 / Konopczyński, Władysław
1009   2004600006323 ANS.632 Dzieje unii jagiellońskiej. T. 2, W XVI wieku / Halecki, Oskar
1010   2004600012409 ANS.1240 Dzieje w Koronie Polskiej / Górnicki, Łukasz
1011   2002600058885 H.5888 Epoka Jagiellonów / Sobolewski, J. Z.
1012   2002600020448 H.2044 Genealogia Jagiellonów / Wdowiszewski, Zygmunt
1013   2002600194620 H.19462 Inowrocław, Krzyżacy, a zjednoczenie Królestwa Polskiego / Koc, Stanisław
1014   2002600068334 H.6833 Jagiellonowie - leksykon biograficzny / Duczmal, Małgorzata
1015   2004600781725 ANS.78172 Ostatnia z rodu / Jasienica, Paweł
1016   2002600134282 H.13428 Panowanie Zygmunta Starego (1506-1548) / Pociecha, Władysław Kazimierz Augustyn
1017   2002600188346 H.18834 Polska Jagiellonów. T. 1 / Jasienica, Paweł
1018   2002500241066 F.24106 Słowo o Grunwaldzie : Długosz, Staroświecka pieśń, Jan z Wiślicy, Niemcewicz, Słowacki, Sienkiewicz /
1019   2002600022275 H.2227 Władysław II Jagiełło / Krzyżaniakowa, Jadwiga.
1020   2002600198437 H.19843 Władztwo Polski w Prusiech Zakonnych i Książęcych (1454-1657) : wybór źródeł /
1021   2002600158639 H.15863 Wojna trzynastoletnia i powrót Polski nad Bałtyk w XV wieku / Biskup, Marian
1022   2002600344438 H.34443 Zawisza Czarny w historii i legendzie / Klubówna, Anna
1023   2002600016489 H.1648 Zygmunt August : żywot ostatniego z Jagiellonów / Gołębiowski, Eugeniusz
1024   2002500101445 F.10144 Zygmunt Stary (1506-1548) / Wojciechowski, Zygmunt
1025   2002600233565 H.23356 Zygmunt Stary i Bona Sforza / Besala, Jerzy
 
Cywilizacja
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1026   2002600353317 H.35331 Cywilizacje w aspekcie filozofii prawa / Skorupka, Alfred
 
Diagnoza pedagogiczna
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1027   2002600353324 H.35332 Diagnozowanie rozwoju małego dziecka. Cz. 2 / Wójtowicz-Szefler, Małgorzata.
1028   2002600353348 H.35334 Nauczycielska diagnoza pedagogiczna w przedszkolu i w szkole / Chojak, Małgorzata
 
Państwo i prawo
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1029   2002600353386 H.35338 Wybrane systemy prawnej i instytucjonalnej ochrony praw i interesów państwa / Sitek, Bronisław
 
Samorozwój
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1030   2002600353539 H.35353 6 filarów poczucia własnej wartości / Branden, Nathaniel
1031   2002600353393 H.35339 Budowanie pewności siebie : podejście skoncentrowane na współczuciu / Welford, Mary.
1032   2002600366126 H.36612 Choroba egzaminacyjna / Tarachowicz, Algierd
1033   2002600363316 H.36331 Czułość : poradnik pozytywnego egoizmu / Mort, Sophie.
1034   2002600329251 H.32925 Duchowa prostota : jak mieć więcej, mając mniej / Carver, Courtney.
1035   2002600363392 H.36339 Duchy koni przemówiły : o miłości, obecności i harmonii w chaotycznym świecie / Pike, Kathy.
1036   2002600350422 H.35042 Idź na całość: pokonaj własne ograniczenia i zainspiruj do tego innych / Glazer, Robert.
1037   2002600353713 H.35371 Introwertyzm to zaleta / Laney, Marti Olsen.
1038   2002600366003 H.36600 Jak ukoić swoje wewnętrzne dziecko / Calvo, Ariane
1039   2002600363460 H.36346 Jak zmieniać : jak stąd, gdzie jesteś, dostać się tam, gdzie chcesz się znaleźć, czyli Co nauka mówi o zmianach / Milkman, Katherine L.
1040   2002500041208 F.4120 Kierowanie własnym rozwojem / Pietrasiński, Zbigniew
1041   2002600366409 H.36640 Manifest codziennego bohatera : myśl pozytywnie, działaj skutecznie, zmieniaj świat na lepsze / Sharma, Robin S.
1042   2002600360926 H.36092 Miej wyje**ne, będzie ci dane : o trudnej sztuce odpuszczania / Czyż, Katarzyna
1043   2002600366072 H.36607 Mindfulness dla kobiet : zatrzymaj się i poczuj smak życia / Welch, Caroline.
1044   2002600335719 H.33571 Mówili, że jestem zbyt wrażliwa : dla tych, co za dużo myślą i za bardzo się przejmują / Bosco, Federica
1045   2002600353591 H.35359 Na zdrowy rozum : dlaczego podejmujemy nieracjonalne decyzje / Brafman, Ori.
1046   2002600339717 H.33971 Potęga niedoskonałości : ciesz się tym, co masz / Navarro, Tomás
1047   2002600304395 H.30439 Pozytywna psychologia porażki : jak z cytryn zrobić lemoniadę / Fortuna, Paweł
1048   2002600349655 H.34965 Siła koncentracji : jak w analogowo-cyfrowym świecie wieść bardziej satysfakcjonujące i produktywne życie / Solis, Brian
 
Psychoterapia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1049   2002600353416 H.35341 Psychoterapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży : przewodnik praktyka /
1050   2002600353423 H.35342 Uzależniony mózg : jak wyjść z nałogu, wykorzystując techniki terapii poznawczo-behawioralnej, uważności i dialogu motywującego / Glasner-Edwards, Suzette.
 
Neuropsychologia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1051   2002600353461 H.35346 Neuropsychologia tożsamości / Pąchalska, Maria
 
Psychologia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1052   2002600353508 H.35350 Efekt Lucyfera : dlaczego dobrzy ludzie czynią zło? / Zimbardo, Philip G.
1053   2002600353614 H.35361 Psychologia pamięci : badania, teorie, zastosowania / Jagodzińska, Maria
1054   2002600353478 H.35347 Szybki Kurs dla Każdego : psychologia / Porter, Alan.
1055   2002600353638 H.35363 W co oni grają : manipulacje w codziennym życiu / Dehner, Renate.
 
Nauki polityczne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1056   2002600353645 H.35364 Między stabilnością a zmianą / Kłusak, Miron
1057   2002600353362 H.35336 Religia i polityka : dylematy współobecności / Mazur, Jan
 
Zdalna edukacja
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1058   2002600368519 H.36851 Bezpieczeństwo, wirtualność, profilaktyka w pedagogice początku XXI wieku / Skubisz, Jolanta.
1059   2002600300205 H.30020 E-learning w dydaktyce szkoły wyższej : założenia, doświadczenia, rekomendacje / Madej, Małgorzata.
1060   2002600280576 H.28057 E-learning w kształceniu służb społecznych / Kuruliszwili, Sergo.
1061   2002600293927 H.29392 Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? : poradnik / Wedeł-Domaradzka, Agnieszka.
1062   2002600353454 H.35345 Jak uczyć (się) zdalnie? /
1063   2002600313922 H.31392 Nowe media, technologie i trendy w edukacji : w kierunku mobilności i kształcenia hybrydowego / Frania, Monika.
1064   2002600343189 H.34318 Q edukacji cyfrowej / Plebańska, Marlena.
1065   2002600366430 H.36643 Studium efektywnego nauczania zdalnego w szkołach podstawowych : model nauki zdalnej dla niemieckich i polskich szkół podstawowych w pasie przygranicznym w miejscowościach Gartz, Casekow, Tantow, Kołbaskowo, Przecław i Będargowo w obliczu zagrożenia pandemicznego COVID-19 = Studium des efektiven Fernunterrichts in den
1066   2002600362845 H.36284 Zdalna edukacja - epizod czy trwały ślad? /
 
Filozofia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1067   2002600353560 H.35356 Do końca czasu : umysł, materia i nasze poszukiwania sensu w zmieniającym się wszechświecie / Greene, Brian
1068   2002600353584 H.35358 Instytucjonalne pozbawienie wolności jako element biopolityki : kształtowanie podmiotowości antynomijnej w warunkach odosobnienia społecznego / Staroszczyk, Michał.
 
Gerontologia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1069   2002600353607 H.35360 Potrzeby edukacyjne seniorów a Uniwersytet Trzeciego Wieku /
 
Środki masowego przekazu
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1070   2002200083065 Pd.8306 American mass media : industries and issues / Atwan, Robert
1071   2004601114751 ANS.111475 Anatomia telewizji w USA / Fuksiewicz, Jacek
1072   2002600211662 H.21166 Apokaliptycy i dostosowani : komunikacja masowa a teorie kultury masowej / Eco, Umberto
1073   2002500116241 F.11624 Badanie masowego komunikowania / Mikułowski-Pomorski, Jerzy
1074   2002600354178 H.35417 Bellingcat : ujawniamy prawdę w czasach postprawdy / Higgins, Eliot
1075   2002600353621 H.35362 Rwący nurt mediów : mediocen - nowa fala mediatyzacji życia społecznego : pisma z lat 2012-2020 / Goban-Klas, Tomasz