KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

HUM- Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych


Zawartość półki


 
Zarządzanie kryzysowe
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2005600076682 GW.7668 Bezpieczeństwo epidemiologiczne : postępy metodologii badań /
2   2002600284598 H.28459 Bezpieczeństwo obiektów, osób i imprez masowych w świetle zagrożeń terrorystycznych i przestępczych : wybrane aspekty / Cupryjak, Marek.
3   2002600255987 H.25598 Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa / Serafin, Tomasz
4   2002600320487 H.32048 Bezpieczeństwo w obszarach przygranicznych. T. 2 /
5   2002600320890 H.32089 Bezpieczeństwo w wymiarze krajowym : wybrane obszary / Leszczyński, Marek
6   2005600048214 GW.4821 Bezpieczeństwo zdrowia publicznego w zagrożeniach środowiskowych : postępy metodologii badań /
7   2002600183990 H.18399 Dowodzenie w operacjach antykryzysowych i połączonych / Michniak, Józef Władysław.
8   2002600284543 H.28454 Dziecko i baśnie świata w kontekście wczesnej edukacji /
9   2005600088364 GW.8836 Firmy ochrony osób i mienia zapleczem Sił Zbrojnych RP / Kryłowicz, Marian.
10   2002600264521 H.26452 Infrastruktura krytyczna w procesie zarządzania w sytuacjach kryzysowych. 1 /
11   2002600362715 H.36271 Logistyka bezpieczeństwa : wybrane zagadnienia / Molendowska, Magdalena
12   2002600274803 H.27480 Łączność w systemach zarządzania kryzysowego i ratownictwa w Polsce - teoria i praktyka / Pilżys, Jan.
13   2002600304845 H.30484 Nadzwyczajne zagrożenia środowiskowe : leksykon administracji bezpieczeństwa / Konieczny, Jerzy
14   2002600218999 H.21899 Nauka o bezpieczeństwie : istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju : studia i materiały. T. 1 /
15   2002600219002 H.21900 Nauka o bezpieczeństwie : istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju : studia i materiały. T. 2 /
16   2002600317203 H.31720 Negocjacje w sytuacjach kryzysowych / Aksamitowski, Andrzej.
17   2002600228868 H.22886 Nieuchronna polisemia, potencjalna synergia : międzynarodowe, narodowe i lokalne aspekty bezpieczeństwa w Polsce i Słowacji /
18   2002600238430 H.23843 Obrona cywilna Rzeczpospolitej Polskiej / Krynojewski, Franciszek R.
19   2002600356097 H.35609 Ochrona ludności : zarządzanie kryzysowe / Zieliński, Krzysztof R.
20   2002600249177 H.24917 Operacje reagowania kryzysowego NATO : istota, uwarunkowania, planowanie / Marszałek, Maciej.
21   2002600215202 H.21520 Organizacja i funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego /
22   2002600215493 H.21549 Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa / Szymonik, Andrzej.
23   2002600296522 H.29652 Ostrzeganie, alarmowanie, powiadamianie ratunkowe / Rysz, Stanisław.
24   2002600215516 H.21551 Planowanie cywilne w zarządzaniu kryzysowym /
25   2002600247234 H.24723 Podstawy zarządzania kryzysowego / Rogozińska-Mitrut, Joanna.
26   2002600315940 H.31594 Policja i inne podmioty państwowe w zagrożeniu terrorystycznym, przestępczym, sił natury i uwarunkowaniach społecznych /
27   2002600329220 H.32922 Problemy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego : materiały. T. 1 /
28   2002600277279 H.27727 Propedeutyka zarządzania kryzysowego / Gołębiewski, Jan.
29   2002600337430 H.33743 Rola i zadania administracji publicznej w zarządzaniu bezpieczeństwem w Polsce /
30   2002600361213 H.36121 Semestr europejski jako narzędzie kształtowania polityki społecznej w Unii Europejskiej : analiza rekomendacji na przykładzie Polski w latach 2011-2020 / Wronowska, Gabriela.
31   2002600303954 H.30395 Siły zbrojne RP w zarządzaniu kryzysowym : aspekt narodowy i międzynarodowy / Sobolewski, Grzegorz.
32   2002600270713 H.27071 Skuteczne zarządzanie kryzysowe / Sienkiewicz-Małyjurek, Katarzyna.
33   2002600272809 H.27280 Służby państwowe, organizacje rządowe i samorządowe wobec zagrożeń współczesności /
34   2002600330127 H.33012 Sprawność terytorialnego systemu zarządzania kryzysowego / Mikołajczyk, Dariusz P.
35   2002600311508 H.31150 System zarządzania kryzysowego : diagnoza i kierunki doskonalenia / Pietrek, Grzegorz.
36   2002600344001 H.34400 System zarządzania kryzysowego w Polsce w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej / Górski, Paweł
37   2002600366669 H.36666 Treningi i ćwiczenia sztabowe z zespołami zarządzania kryzysowego : województwo, powiat, gmina / Nowak, Eugeniusz
38   2002600277873 H.27787 Vademecum planowania w zarządzaniu kryzysowym / Krynojewski, Franciszek R.
39   2002600272717 H.27271 Wielowymiarowy charakter współczesnego bezpieczeństwa /
40   2002600229001 H.22900 Współdziałanie terenowych organów w systemie zarządzania kryzysowego w państwie : terenowa administracja wojskowa we współpracy z administracją rządową i samorządową / Pietrek, Grzegorz.
41   2002600304029 H.30402 Współpraca cywilno-wojskowa w zarządzaniu kryzysowym : seminarium naukowe /
42   2002600253389 H.25338 Wybrane zagadnienia zarządzania kryzysowego /
43   2002600290629 H.29062 Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym / Kąkol, Urszula.
44   2002600270560 H.27056 Zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego w województwie zachodniopomorskim : diagnoza i profilaktyka /
45   2002600233732 H.23373 Zagrożenia kryzysowe / Sobolewski, Grzegorz.
46   2002600279334 H.27933 Zarządzanie i dowodzenie Ochotniczą Strażą Pożarną : wiedza, nowoczesność i tradycja / Berliński, Lechosław
47   2002500314944 F.31494 Zarządzanie kryzysowe : ryzyko - bezpieczeństwo - obronność : dla menedżerów administracji, polityki, wojska, policji, gospodarki i edukacji / TYRAŁA, PAWEŁ
48   2002600215455 H.21545 Zarządzanie kryzysowe : dobre praktyki / Grocki, Romuald.
49   2002600223276 H.22327 Zarządzanie kryzysowe : teoria, praktyka, konteksty, badania /
50   2002600175285 H.17528 Zarządzanie kryzysowe / Pilżys, Jan.
51   2002600277316 H.27731 Zarządzanie kryzysowe na szczeblu samorządowym : teoria i praktyka / Gołębiewski, Jan.
52   2005600038154 GW.3815 Zarządzanie kryzysowe w samorządzie : podstawy organizacyjno-prawne /
53   2002600362340 H.36234 Zarządzanie kryzysowe w społecznościach lokalnych : studium przypadku miasta stołecznego Warszawy / Tocicka, Julia Wioletta.
54   2002600215844 H.21584 Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego /
55   2002600357650 H.35765 Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa publicznego / Kaczmarczyk, Barbara
56   2002600285656 H.28565 Zarządzanie kryzysowe zintegrowane / Rysz, Stanisław.
57   2002600350859 H.35085 Zarządzanie kryzysowe zintegrowane / Rysz, Stanisław.
58   2002600260714 H.26071 Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych : historia, teraźniejszość, przyszłość /
59   2002600292814 H.29281 Zarządzanie w kryzysie : aspekty organizacyjne i psychologiczne / Wojciechowska-Filipek, Sylwia.
60   2002600312383 H.31238 Zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych / Ciekanowski, Zbigniew.
61   2002600296676 H.29667 Zasady bezpieczeństwa : standardy europejskie / Gołębiewski, Jan.
 
Pierwsza pomoc
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
62   2002600319436 H.31943 Kwalifikowana pierwsza pomoc : atlas procedur /
63   2005600077955 GW.7795 Podstawy ratownictwa medycznego dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i innych ratowników Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego : praca zbiorowa /
64   2002600277651 H.27765 Podstawy ratownictwa taktycznego / Czerwiński, Michał
65   2002200183376 Pd.18337 Pomoc w nagłych wypadkach u dzieci / Pytel, Aleksy.
 
Psychologia pozytywna
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
66   2002600276371 H.27637 Ile szczęścia dają nam inni ludzie? : więzi społeczne a dobrostan psychiczny / Growiec, Katarzyna.
67   2002200074131 Pd.7413 Optymizmu można się nauczyć : jak zmienić swoje myślenie i swoje życie / Seligman, Martin E. P.
68   2002600282334 H.28233 Pozytywne interwencje psychologiczne : dobrostan a zachowania intencjonalne / Kaczmarek, Łukasz
69   2002600219408 H.21940 Psychologia pozytywna : nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka /
70   2002600298793 H.29879 Psychologiczny model dobrostanu w pracy : wartość i sens pracy / Czerw, Agnieszka.
71   2002600320715 H.32071 Rezyliencja : jak ukształtować fundament spokoju, siły i szczęścia / Hanson, Rick.
72   2002600286233 H.28623 Szczęśliwy mózg : wykorzystaj odkrycia neuropsychologii, by zmienić swoje życie / Hanson, Rick.
 
Islam
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
73   2002500252017 F.25201 Ahmadijja islam zreformowany / Stawiński, Piotr
74   2002600244769 H.24476 Arabski świat / Khidayer, Emíre
75   2002600311843 H.31184 Archipelag islam : czas Koranu, czas zmiany : rozmowy bez cenzury / Kalwas, Piotr Ibrahim
76   2002600217299 H.21729 Atlas radykalnego islamu /
77   2002600103028 H.10302 Bracia muzułmanie i inni / Zdanowski, Jerzy
78   2002600144311 H.14431 Być muzułmaninem w Indiach / Toczek, Ewa
79   2002600302261 H.30226 Choroba islamu / Meddeb, Abdelwahab
80   2002600276173 H.27617 Co to jest islam? : książka dla dzieci i dorosłych / Ben Jelloun, Tahar
81   2002500111680 F.11168 Cywilizacja islamu : (VII-XIII w.) / Sourdel, Janine
82   2002600331001 H.33100 Dialog i uprzedzenie : islam w III Rzeczpospolitej : szkice / Tokarz, Grzegorz.
83   2002600344889 H.34488 Euroislam contra islamizm : drogi i bezdroża bezpieczeństwa obywateli Unii Europejskiej / Martusewicz-Pawlus, Ewa.
84   2002600296737 H.29673 Europa i islam w średniowieczu : konfrontacja i współżycie / Wiśniewski, Dariusz
85   2002600325970 H.32597 Europa w obliczu islamskiego terroryzmu : dlaczego dochodzi do ataków terrorystycznych i jak im przeciwdziałać / Michalczak, Tomasz.
86   2002500279083 F.27908 Filozofia nauk islamu / Ghulam Ahmad
87   2002600250654 H.25065 Fundamentalizm muzułmański na Bliskim Wschodzie / Grabowski, Wojciech
88   2002600306634 H.30663 Geopolityka fundamentalizmów muzułmańskich / Larroque, Anne-Clémentine.
89   2002500260517 F.26051 Historia Arabów / Hourani, Albert Habib
90   2002600217466 H.21746 Historia powstania islamu jako doktryny społeczno-politycznej / Jamsheer, Hassan Ali
91   2002600358916 H.35891 Huragan w świecie arabskim : Islam, wojny i rewolucje / Achcar, Gilbert
92   2002500205310 F.20531 Idee i wartości islamu / Nasr, Seyyed Hossein
93   2002500127049 F.12704 Ideologia islamu / Krasicki, Ignacy
94   2002600351450 H.35145 Imigranci z Bliskiego Wschodu w polityce Unii Europejskiej / Salem, Dalzar Nashwan
95   2002600151777 H.15177 Irak : religia i polityka / Dziekan, Marek M.
96   2004601485660 ANS.148566 Iran - Irak, islam, wojna i polityka / Bukowski, Wojciech.
97   2002600276951 H.27695 Irańskie drogi do nowoczesności : projekty, idee, manifesty /
98   2002600252252 H.25225 Islam : między herezją a ortodoksją / Wnuk-Lisowska, Elżbieta.
99   2002600275459 H.27545 Islam : przyszłość czy wyzwanie? / Pawson, David
100   2002600313588 H.31358 Islam : anatomia strachu / Siadkowski, Adrian Karol
101   2002500272091 F.27209 Islam / Tworuschka, Monika
102   2005600078105 GW.7810 Islam / Ruthven, Malise
103   2004601430998 ANS.143099 Islam / Bielawski, Józef
104   2002600159636 H.15963 Islam a terroryzm /
105   2002600292456 H.29245 Islam w Europie : nowe kierunki badań : księga ku czci profesor Anny Parzymies /
106   2002600308690 H.30869 Islam w Europie : bogactwo różnorodności czy źródło konfliktów? /
107   2002500039014 F.3901 Islam w feudalnych państwach arabskich i w krajach ościennych : (VII-XV w.) /
108   2004601105759 ANS.110575 Islam, religia państwa i prawa / Bielawski, Józef
109   2002500270820 F.27082 Jedność arabska : geneza idei w tradycji wczesnego islamu / Jamsheer, Hassan Ali
110   2002600283027 H.28302 Kobiety w islamie : [miłość w życiu muzułmanek] / Gandhi, Nighat M.
111   2002600252283 H.25228 Konflikty - kolonializm - fundamentalizm w przestrzeni bliskowschodniej / Kosta, Raul Andrzej
112   2002600004325 H.432 Koran = (Al-Koran). T. 1 /
113   2002600004332 H.433 Koran = (Al-Koran). T. 2 /
114   2002600289548 H.28954 Korzenie nienawiści : moja prawda o islamie / Fallaci, Oriana
115   2002600321682 H.32168 Krucjaty : arabska perspektywa / Cobb, Paul M.
116   2002500014912 F.1491 L'Islam mèdièval : histoire et civilisation / Grunebaum, Gustav Edmund von
117   2002500267783 F.26778 Mahomet : głos Allaha / Delcambre, Anne-Marie
118   2005600078204 GW.7820 Mahomet / Cook, Michael Allan
119   2004601014211 ANS.101421 Mahomet / Hrbek, Ivan
120   2004600821100 ANS.82110 Mahometanizm : przegląd historyczny / Gibb, Hamilton Alexander Rosskeen
121   2002600274162 H.27416 Mój sąsiad islamista : kalifat u drzwi Europy / Orzechowski, Marek
122   2002600267591 H.26759 Muzułmanie chińscy : historia, religia, tożsamość / Cieciura, Włodzimierz.
123   2002600339700 H.33970 Muzułmanie i islam w Niemczech : perspektywa polityczna, prawna i kulturowa / Świder, Małgorzata.
124   2002600186816 H.18681 Muzułmanie i uchodźcy w polskim społeczeństwie / Kosowicz, Agnieszka.
125   2002600281986 H.28198 Muzułmanie polscy : religia i kultura / Kościelniak, Krzysztof
126   2002600284987 H.28498 Muzułmanie w Europie : dzisiejsze kontrowersje wokół islamu / Göle, Nilüfer
127   2002600187691 H.18769 Na styku chrześcijaństwa i islamu : krucjaty i Cypr w latach 1191-1291 / Burkiewicz, Łukasz.
128   2004601711882 ANS.171188 Narodziny islamu / Gaudefroy-Demombynes, Maurice
129   2002600296201 H.29620 Nie ma Boga oprócz Allaha : powstanie, ewolucja i przyszłość islamu / Aslan, Reza
130   2002600361060 H.36106 Niemcy jako Mekka : cicha islamizacja Europy / Ulfkotte, Udo
131   2002600292005 H.29200 Niepoprawny politycznie przewodnik po islamie i krucjatach / Spencer, Robert
132   2002600251439 H.25143 Od islamu imigrantów do islamu obywateli : muzułmanie w krajach Europy Zachodniej / Pędziwiatr, Konrad.
133   2002600319634 H.31963 Polityczny islam : między religią polityczną a instrumentalizacją religii w polityce / Zasuń, Anna.
134   2002600227939 H.22793 Polityka integracji muzułmanów we Francji i Wielkiej Brytanii / Włoch, Renata.
135   2002600325581 H.32558 Polskie muzułmanki : w poszukiwaniu tożsamości / Ryszewska, Monika.
136   2002600355625 H.35562 Prawdziwe oblicze islamu / Pagès, Guy
137   2002600303510 H.30351 Przedziwna śmierć Europy : imigracja, tożsamość, islam / Murray, Douglas
138   2002600329725 H.32972 Przemiany islamizmów w Egipcie i Tunezji w cieniu Arabskiej Wiosny / Pędziwiatr, Konrad.
139   2002600289746 H.28974 Rozmowy o Islamie / Górak-Sosnowska, Katarzyna
140   2002600188056 H.18805 Szyici i sunnici na Bliskim Wschodzie : odwieczny konflikt czy współpraca ponad podziałami? / Dzisiów-Szuszczykiewicz, Aleksandra
141   2002600066170 H.6617 Świat islamu / Robinson, Francis.
142   2004601676396 ANS.167639 Świat islamu / Baranowski, Władysław.
143   2002600135531 H.13553 Święta wojna : ekspansja i upadek fundamentalizmu muzułmańskiego / Kepel, Gilles
144   2002600193913 H.19391 Święty Koran : tekst arabski i tłumaczenie polskie /
145   2002600303183 H.30318 Terror we Francji : geneza francuskiego dżihadu / Kepel, Gilles
146   2002600278498 H.27849 Wprowadzenie do ustroju i prawa państw arabskich / Lipska-Toumi, Marzena
147   2002600193920 H.19392 Życie świętego proroka Muhammada / Ahmad, Mirzā Bashiruddin Mahmūd
 
Psychologia kliniczna
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
148   2002200201032 Pd.20103 ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej : przewodnik dla rodziców i wychowawców /
149   2004601201062 ANS.120106 Człowiek i choroba : psychofizjologiczne problemy przewlekłej choroby, inwalidztwa i rehabilitacji / Jankowski, Kazimierz
150   2002600299813 H.29981 Diagnoza neuropsychologiczna : współczesne wyzwania i perspektywy rozwoju /
151   2002200008921 Pd.892 Elementy psychologii klinicznej : praca zbiorowa /
152   2002600350651 H.35065 Kliniczna psychologia sądowa / Rode, Danuta.
153   2002600152675 H.15267 Medycyna behawioralna podana w sposób śmieszne prosty / Seitz, Frank C.
154   2002600218944 H.21894 Najciekawsze przypadki w psychologii / Rolls, G. W. P.
155   2002600262886 H.26288 Oblicza psychologii klinicznej : pamięci profesora Janusza Kostrzewskiego /
156   2002500090169 F.9016 Psychologia i psychopatologia życia codziennego / Jarosz, Marek
157   2002200054232 Pd.5423 Psychologia kliniczna : wprowadzenie do psychologii sądowo-penitencjarnej / Ciosek, Mieczysław
158   2002200164887 Pd.16488 Psychologia kliniczna / Wallen, Richard W.
159   2002600287421 H.28742 Psychologia kliniczna /
160   2002200005722 Pd.572 Psychologia kliniczna / Kondáš, Ondrej.
161   2002600341093 H.34109 Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży /
162   2002200016551 Pd.1655 Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym / Bogdanowicz, Marta
163   2002600215981 H.21598 Psychologia zaburzeń : [człowiek we współczesnym świecie]. Vol. 1 / Carson, Robert C.
164   2002600215998 H.21599 Psychologia zaburzeń : [człowiek we współczesnym świecie]. Vol. 2 / Carson, Robert C.
165   2002600337201 H.33720 Psychopatologia : studia przypadków / Meyer, Robert G.
166   2002600298830 H.29883 Skuteczność psychoterapii / Engel, Lilianna.
167   2002500253311 F.25331 Społeczna psychologia kliniczna /
168   2002500288160 F.28816 Społeczna psychologia kliniczna /
169   2002200021319 Pd.2131 The clinical psychology handbook /
 
Terroryzm
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
170   2002500313831 F.31383 11 września : przyczyny i konsekwencje w opiniach intelektualistów /
171   2002600184157 H.18415 Akt terrorystyczny i jego sprawca w świetle prawa międzynarodowego i wewnętrznego / Barcik, Jacek.
172   2002600144120 H.14412 Alarm dla ambasad / Balicka, Janina.
173   2004601687576 ANS.168757 Aniołowie śmierci / Ambroziewicz, Jerzy
174   2002600313151 H.31315 Arena samobójców : wybrane aspekty terroryzmu i terroryzmu samobójczego / Lasota, Małgorzata
175   2002600295730 H.29573 Bezpieczeństwo antyterrorystyczne : świadomość społeczna i edukacja /
176   2002600354185 H.35418 Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. T. 1, Terroryzm, strategie zwalczania, edukacja antyterrorystyczna /
177   2002600310754 H.31075 Bezpieczeństwo w czasach terroryzmu : jak przeżyć zamach terrorystyczny / Liedel, Krzysztof
178   2002600180029 H.18002 Broń masowego rażenia orężem terroryzmu / Pawłowski, Jacek
179   2002600276159 H.27615 Broń masowego rażenia w działalności terrorystycznej / Żuber, Marian.
180   2004601262018 ANS.126201 Czarna księga : Chile /
181   2002600298557 H.29855 Czarne flagi : geneza Państwa Islamskiego / Warrick, Joby
182   2002600308270 H.30827 Człowiek z małą bombą : o terroryzmie i terrorystach / Rękawek, Kacper
183   2002600338710 H.33871 Czy zmierzch terroryzmu? : (case studies i wnioski dla Polski) /
184   2002500264102 F.26410 Encyklopedia terroryzmu / Karolczak, Krzysztof
185   2002600139409 H.13940 Encyklopedia terroryzmu /
186   2002600351016 H.35101 Europejska armia Kalifatu : centrum supersieci. T. 1, Centralne węzły supersieci terrorystycznej Państwa Islamskiego w Europie (2014-2018) / Wejkszner, Artur
187   2002600304760 H.30476 Ewolucja terroryzmu : sprawcy, metody, finanse / Tomczak, Maria
188   2002600300779 H.30077 Globalna sieć Al-Kaidy : nowe państwo islamskie? / Wejkszner, Artur
189   2002600352662 H.35266 Historia terroryzmu : od starożytności do Da'isz /
190   2002600279020 H.27902 ISIS : wewnątrz armii terroru / Weiss, Michael Douglas.
191   2002600279006 H.27900 ISIS Państwo Islamskie : [brutalne początki armii terrorystów] / Hall, Benjamin.
192   2002600239727 H.23972 Ja, terrorysta / Salas, Antonio.
193   2002600313298 H.31329 Jerzy Dziewulski o terrorystach w Polsce / Dziewulski, Jerzy
194   2002600277231 H.27723 Kalifat terroru : kulisy działania Państwa Islamskiego / Laurent, Samuel.
195   2002600195054 H.19505 Kamikadze made in Europe : czy Zachodowi uda się pokonać islamskich terrorystów? / Allam, Magdi
196   2002500128596 F.12859 Kronika terroru : ruchy anarchistyczne w RFN 1968-1980 / Nowakowski, Jerzy
197   2002600218982 H.21898 Naturalnie wolno strzelać : biografia Ulrike Meinhof : rzecz o terrorze, seksie i polityce / Uhl-Herkoperec, Danuta.
198   2002600306894 H.30689 Nurt radykalny wśród społeczności muzułmańskich w wybranych państwach Unii Europejskiej / Rusinek, Anna
199   2002600223337 H.22333 Oblicza terroryzmu /
200   2002600154389 H.15438 Oblicza współczesnego terroryzmu /
201   2002600248897 H.24889 Od Boga do terroru : rola religii w ideologii dżihadyzmu na przykładzie organizacji Al-Kaida / Kosmynka, Stanisław.
202   2002600215318 H.21531 Oswoić strach : rozmowa o dekadzie terroryzmu / Liedel, Krzysztof
203   2002600282112 H.28211 Państwo Islamskie : geneza nowego kalifatu / Hanne, Olivier
204   2002600285717 H.28571 Państwo islamskie : narodziny nowego kalifatu? / Wejkszner, Artur
205   2002600331575 H.33157 Po kalifacie : nowa wojna w Syrii / Pieniążek, Paweł
206   2002600355342 H.35534 Podziemie : największy zamach w Tokio / Murakami, Haruki
207   2002500183892 F.18389 Pokażcie mi brzuch terrorystki / Warszewski, Roman
208   2002500312216 F.31221 Problemy współczesnego świata : terroryzm i konflikty zbrojne a fundamentalizm islamski / Kaczmarek, Julian
209   2002500164570 F.16457 Przemoc i polityka : z dziejów terroryzmu skrajnej lewicy w RFN i Berlinie Zachodnim / Tomczak, Maria
210   2002600176442 H.17644 Psychologia terroryzmu / Horgan, John
211   2002600344209 H.34420 Rosja we krwi : terroryzm dwóch dekad / Semmler, Paweł
212   2002600311805 H.31180 Samotne wilki kalifatu? : Państwo Islamskie i indywidualny terroryzm dżihadystyczny w Europie Zachodniej / Wejkszner, Artur
213   2002500225325 F.22532 Sieć terroru : prawda o międzynarodowym terroryzmie / Sterling, Claire.
214   2004601350029 ANS.135002 Strategia terroryzmu / Bernard, Andrzej
215   2002600359029 H.35902 Ścieżki radykalizacji i działalność dżihadystycznych organizacji terrorystycznych : podręcznik dla studentów socjologii, politologii i bezpieczeństwa / Wojtasik, Karolina.
216   2004601735925 ANS.173592 Śmierć w Tokio : z dziejów terroryzmu politycznego / Bernaś, Franciszek
217   2002600251194 H.25119 Terror w Polsce - analiza wybranych przypadków / Liedel, Krzysztof
218   2002600362746 H.36274 Terror/Terroryzm : studium przypadku / Wiśniewski, Remigiusz.
219   2002600153962 H.15396 Terroryzm : globalne wyzwanie /
220   2002500250099 F.25009 Terroryzm : aspekty prawno-międzynarodowe, kryminalistyczne i policyjne : materiały sympozjum zorganizowanego przez Wydział Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 29-30.XI.1991 r. /
221   2002500310069 F.31006 Terroryzm : od Asasynów do Osamy bin Ladena / BARNAS, ROBERT M.
222   2002600194255 H.19425 Terroryzm : aktorzy, statyści, widownie / Bolechów, Bartosz
223   2002600186151 H.18615 Terroryzm a broń masowego rażenia : diagnoza, poglądy, wnioski /
224   2002500175910 F.17591 Terroryzm a państwo : studium poświęcone historycznym, socjologicznym i agonologicznym aspektom terroryzmu / Szmidt, Longin Tadeusz.
225   2002500310144 F.31014 Terroryzm i konflikty zbrojne a fundamentalizm islamski / KACZMAREK, JULIAN
226   2002500313510 F.31351 Terroryzm islamski / DUDA, DOMINIK
227   2002600250203 H.25020 Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa cywilizacji zachodniej w XXI wieku / Kosta, Raul Andrzej
228   2002600214335 H.21433 Terroryzm międzynarodowy / Aleksandrowicz, Tomasz Romuald.
229   2002600304654 H.30465 Terroryzm na początku XXI wieku : pojęcie, istota i przyczyny zjawiska / Wojciechowski, Sebastian
230   2002500137062 F.13706 Terroryzm polityczny /
231   2002600301004 H.30100 Terroryzm samobójczy : fakty, geneza, analiza / Zimny, Maciej.
232   2002600285120 H.28512 Terroryzm w Afryce : geneza oraz przebieg konfliktu w Mali w latach 2012-2014 / Danielewicz, Krzysztof.
233   2002600117797 H.11779 Terroryzm w Europie Zachodniej : w imię narodu i lepszej sprawy / GROTOWICZ, VIKTOR
234   2002500184158 F.18415 Terroryzm w RFN i w Berlinie Zachodnim : źródła, strategia i konsekwencje działalności terrorystycznych ugrupowań skrajnej lewicy / Tomczak, Maria
235   2002500311639 F.31163 Terroryzm w świecie podwubiegunowym : przewartościowania i kontynuacje / Bolechów, Bartosz
236   2002600273998 H.27399 Terroryzm wczoraj i dziś : księga pamiątkowa na 10-lecie Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas /
237   2002600185727 H.18572 The mind of the terrorist : the psychology of terrorism from the IRA to al-Qaeda / Post, Jerrold M.
238   2002600302506 H.30250 Umysł terrorysty : były snajper Arafata ujawnia motywy islamskich ekstermistów i podpowiada, jak przeciwdziałać terroryzmowi / Saada, Tass
239   2002600352457 H.35245 Uprowadzona przez Boko Haram : przerażająca historia dziewczynki porwanej przez islamskich terrorystów / Assiatou.
240   2002600285168 H.28516 W imię Allaha : jak Zachód stworzył, sponsorował i rozpętał piekło islamskiego terroru / Estulin, Daniel
241   2005600086322 GW.8632 Wojna z terroryzmem w XXI wieku /
242   2002600255635 H.25563 Współczesne zagrożenia terroryzmem /
243   2002600315957 H.31595 Współczesny terroryzm : wymiary działania i skutki /
244   2005600086315 GW.8631 Wybrane problemy walki z terroryzmem międzynarodowym /
245   2002600353652 H.35365 Wyniosłe wieże : Al-Kaida i atak na Amerykę / Wright, Lawrence
246   2002500216668 F.21666 Zaginieni bez wieści / Bernaś, Franciszek
247   2002600215431 H.21543 Zamach w Norwegii : nowy wymiar zagrożenia terroryzmem w Europie /
248   2002500107805 F.10780 Zawód: terrorysta / Hartwig, Hanna.
249   2002600289272 H.28927 Zrozumieć współczesny terroryzm : wybrane aspekty fenomenu / Wojciechowski, Sebastian
 
Piractwo morskie
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
250   2002500186527 F.18652 Czarne żagle czterdziestu mórz / Kaltenbergh, Lew
251   2002600204367 H.20436 Gdańska flota kaperska w okresie wojny trzynastoletniej 1454-1466 / Biskup, Marian
252   2004600417419 ANS.41741 Piractwo na morzach chińskich : próba analizy prawnej / Gelberg, Ludwik
253   2002600296836 H.29683 Przeciwdziałanie i zwalczanie piractwa morskiego : wybrane problemy / Olender, Daria.
254   2002600194316 H.19431 Przemoc na oceanach : współczesne piractwo i terroryzm morski / Kubiak, Krzysztof
255   2002600055747 H.5574 Starożytni piraci Morza Śródziemnego / Łoposzko, Tadeusz
256   2002600272700 H.27270 Zwalczanie piractwa, terroryzmu i przestępczości zorganizowanej : aspekty historyczne, prawne i praktyczne /
 
Bezpieczeństwo
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
257   2002600360155 H.36015 Reagowanie na zamachy : dobre praktyki i rekomendacje / Stelmach, Jarosław.
258   2002600288275 H.28827 Reagowanie na zamachy terrorystyczne : wybrane zagadnienia /
259   2002600155690 H.15569 Strategiczne aspekty walki z terroryzmem. Cz. 1, Organizacje bezpieczeństwa międzynarodowego / Frańczak, Olga.
260   2002600155706 H.15570 Strategiczne aspekty walki z terroryzmem. Cz. 2, Narodowe podejście do walki z terroryzmem / Jatczak, Dorota.
261   2002600273868 H.27386 Systemy antyterrorystyczne państw Unii Europejskiej / Bąk, Tomasz
262   2002600253839 H.25383 Teoretyczne i praktyczne aspekty walki z terroryzmem i przestępczością : studia i materiały /
263   2002600338987 H.33898 Terroryzm : działania antyterrorystyczne / Zubrzycki, Waldemar.
264   2002600318224 H.31822 Terroryzm a polityka bezpieczeństwa państw Europy Zachodniej na przełomie XX i XXI wieku / Szkurłat, Izabela.
265   2002600362975 H.36297 Terroryzm i antyterroryzm w opiniach ekspertów w XX rocznicę zamachów na WTC i Pentagon /
266   2002600279143 H.27914 Terroryzm w ujęciu analiz strategicznych / Nowakowska-Krystman, Aneta.
267   2002600215387 H.21538 Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego /
268   2002600304999 H.30499 Wielowymiarowe ujęcie bezpieczeństwa społecznego : prawo, przestępczość, terroryzm /
269   2002600278535 H.27853 Współczesne wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa /
270   2002600173328 H.17332 Wybrane aspekty bezpieczeństwa. T. 2 /
271   2002600346067 H.34606 Wybrane aspekty funkcjonowania państwa w XXI wieku /
272   2002600272724 H.27272 Wybrane zagadnienia współczesnego bezpieczeństwa społecznego /
273   2002600179962 H.17996 Zagrożenia asymetryczne / Gawliczek, Piotr.
274   2005600086100 GW.8610 Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego / Madej, Marek.
275   2002600273677 H.27367 Zwalczanie zagrożeń współczesnego świata /
 
Wywiad wojskowy
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
276   2002600254607 H.25460 SAS i inne jednostki specjalne : podręcznik wywiadowcy wojsk elitarnych / Stilwell, Alexander.
 
Konflikt izraelsko-arabski
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
277   2002600248521 H.24852 Apartheid izraelski : przewodnik dla początkujących / White, Ben
278   2002600231561 H.23156 Arab strzela, Żyd się cieszy / Smoleński, Paweł
279   2002500227985 F.22798 Arabowie i Żydzi /
280   2002600364375 H.36437 Arafat w oczach przyjaciół i wrogów / Wallach, Janet.
281   2002500313848 F.31384 Bliski Wschód w ogniu : oblicza konfliktu 1956-2003 / Corm, Georges
282   2002500279526 F.27952 Bliskowschodni proces pokojowy : idee - inicjatywy - dyplomacja / Świeca, Jerzy
283   2002500246801 F.24680 Dzieci Abrahama : młode pokolenie Izraela / Sichrovsky, Peter
284   2002600258957 H.25895 Izrael 2020 skazany na potęgę? / Bryc, Agnieszka.
285   2004600951739 ANS.95173 Juifs et Arabes : 3000 ans d'histoire / Alem, Jean-Pierre
286   2002600365273 H.36527 Konflikt palestyńsko-izraelski / Cohn-Sherbok, Dan
287   2002500213124 F.21312 Kryzys na Bliskim Wschodzie 1967-1971 : zbiór dokumentów /
288   2002600262978 H.26297 Moja ziemia obiecana : triumf i tragedia Izraela / Shavit, Ari
289   2002600173885 H.17388 Regionalne i globalne oddziaływania międzynarodowe w kryzysie bliskowschodnim (1947-1992) / Świeca, Jerzy
290   2002600277286 H.27728 Spotkajmy się w Strefie Gazy : prawdziwe opowieści o życiu w największym na świecie "więzieniu na wolnym powietrzu" / Waugh, Louisa.
291   2002600304258 H.30425 Syn Hamasu : [kulisy terroru, intryga tajnych służb i tajemnica niezwykłego człowieka] / Yousef, Mosab Hassan
292   2002600362999 H.36299 Uwarunkowania polityki USA wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego w okresie intifad (1987-2005) / Huczko, Maciej.
293   2002600288312 H.28831 Walki powietrzne podczas wojen izraelsko-arabskich / Marszałkiewicz, Jakub.
294   2004600958486 ANS.95848 Złudny pokój : rzecz o konflikcie syjonistyczno-arabskim / Davis, John H.
 
Powieść
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
295   2002600320623 H.32062 # To o nas / Piotr C.
296   2002600364382 H.36438 2020 : bitwa o Polskę / Kuza, Jakub.
297   2006200005867 HM.586 Biblia diabła / Herman, Leszek
298   2002600326823 H.32682 Bieguni / Tokarczuk, Olga
299   2002600285892 H.28589 Brud / Piotr C.
300   2006200008226 HM.822 Córka nazisty / Czornyj, Maksymilian
301   2002600363446 H.36344 Demonomachia czyli Walka przeciw demonom albo przerażająca historia dybuków, pod koniec wieku elektryczności umysły żydowskie w Galicyi w miasteczku Podgórze pod Krakowem dręczących, w urzędowych księgach odnotowana / Krajewski, Marek
302   2002600362005 H.36200 Dublin / Rutherfurd, Edward
303   2002500183144 F.18314 Fiasko / Turczyński, Andrzej
304   2002200182348 Pd.18234 Fraktalia / Wenta, Aleksandra
305   2002600362036 H.36203 Irlandia / Rutherfurd, Edward
306   2006200007625 HM.762 Krzyż Pański / Herman, Leszek
307   2002600283034 H.28303 Księgi Jakubowe albo Wielka podróż przez siedem granic, pięć języków i trzy duże religie, nie licząc tych małych : opowiadana przez zmarłych, a przez autorkę dopełniona metodą koniektury, z wielu rozmaitych ksiąg zaczerpnięta, a także wspomożona imaginacją, która to jest największym naturalnym darem człowieka : mądrym dla memoryału, kompatriotom dla refleksji, laikom Tokarczuk, Olga
308   2006200008080 HM.808 Latarnia umarłych / Herman, Leszek
309   2002600361374 H.36137 Londyn / Rutherfurd, Edward
310   2002600330257 H.33025 Nieprawdopodobna przyjaźń / David, Anthony
311   2002600361459 H.36145 Nowy Jork : powieść / Rutherfurd, Edward
312   2002600337102 H.33710 Okno : pierwsza część tryptyku / Durski, Jacek
313   2006200011370 HM.1137 Ostatni z bogów / Burger, Wojciech.
314   2002600360551 H.36055 Paryż / Rutherfurd, Edward
315   2002500215531 F.21553 Piaski płoną / Schulmeister, Julian.
316   2002600307532 H.30753 Pod rozkazami Łupaszki : trylogia: U boku "Łupaszki", Żołnierze "Łupaszki", Więzień Kołymy : wspomnienia dowódcy 3. szwadronu i jego miłości życia, sanitariuszki z 5. Brygady Wileńskiej AK mjr. Szendzielarza "Łupaszki" i z zesłania na Kołymę / Smalewski, Jan Stanisław
317   2002600282136 H.28213 Pokolenie IKEA : kobiety / Piotr C.
318   2002600282129 H.28212 Pokolenie IKEA / Piotr C.
319   2002200079631 Pd.7963 Przygody Tomka Sawyera / Twain, Mark
320   2002600360605 H.36060 Rosja / Rutherfurd, Edward
321   2002600129981 H.12998 Rozdroża. [Cz. 1-3] / Gołubiew, Antoni
322   2002600129998 H.12999 Rozdroża. [Cz. 4-7] / Gołubiew, Antoni
323   2002500219829 F.21982 Rzeka podziemna, podziemne ptaki / Konwicki, Tadeusz
324   2002600332435 H.33243 Rzeźnik / Czornyj, Maksymilian
325   2002500268766 F.26876 Sataniści / Elwood, Roger
326   2006200006598 HM.659 Sedinum : wiadomość z podziemi / Herman, Leszek
327   2006200006802 HM.680 Sieci widma / Herman, Leszek
328   2002600328070 H.32807 Skok w dorosłość / Noras, Grzegorz
329   2004600959124 ANS.95912 Spalona ziemia / Jarnicki, Władysław.
330   2006200011356 HM.1135 Szamani życia / Burger, Wojciech.
331   2006200011363 HM.1136 Ślady na śniegu / Burger, Wojciech.
332   2004601204193 ANS.120419 Śmierć po amerykańsku / Frank, Gerold.
333   2002600306085 H.30608 Śmiertelni : historia oparta na faktach / Greniuch, Tomasz
334   2002600085294 H.8529 Wojna i sezon : powieść / Pawlikowski, Michał Kryspin
335   2004600140690 ANS.14069 Wybrańcy bogów : powieść o życiu Ewarysta Galois / Infeld, Leopold
336   2006200007984 HM.798 Zbawiciel / Herman, Leszek
 
Psychometria
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
337   2002200098533 Pd.9853 Analiza psychometryczna / Long, Max Freedom
338   2002200116046 Pd.11604 Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice / Ferguson, George Andrew
339   2002600150763 H.15076 Critique of the psycho-physical identity theory : a refutation of scienctific materialism and an establisment of mind-matter dualism by means of philosophy and scientific method / Polten, Eric P.
340   2002600266631 H.26663 Między mózgiem i świadomością : próba rozwiązania problemu psychofizycznego / Chmielecki, Andrzej.
341   2002200155304 Pd.15530 Podręcznik diagnostyki psychologicznej / Meili, Richard
342   2002600234326 H.23432 Psychometria - podstawowe zagadnienia /
343   2004600086042 ANS.8604 Punktowanie jako metoda badania zmęczenia umysłowego / Dąbrowski, Piotr Zygmunt
344   2004601271690 ANS.127169 Wprowadzenie do psychologii matematycznej / Coombs, Clyde Hamilton
345   2002200090209 Pd.9020 Z zagadnień diagnostyki psychologicznej /
 
Metodologia badań psychologicznych
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
346   2002200016292 Pd.1629 Elementy metodologii badań psychologicznych / Brzeziński, Jerzy
347   2002200053617 Pd.5361 Elementy metodologii badań psychologicznych / Brzeziński, Jerzy
348   2004601331981 ANS.133198 Elementy metodologii badań psychologicznych / Brzeziński, Jerzy
349   2002600137450 H.13745 Metodologia badań psychologicznych : wybór tekstów /
350   2002600137443 H.13744 Metodologia badań psychologicznych / BRZEZIŃSKI, JERZY
351   2002200104777 Pd.10477 Metodologia badań psychologicznych.
352   2002200135085 Pd.13508 Metodologia badań psychologicznych. BRZEZIŃSKI JERZY
353   2002200119337 Pd.11933 Metody badań zagadnień psychologicznych w pedagogice pracy / Czarnecki, Kazimierz
354   2002600171188 H.17118 Współczesne metody badań psychologicznych / Skorny, Zbigniew
 
Perswazja
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
355   2002600154686 H.15468 Argumentacja, perswazja, manipulacja : [wykłady z teorii komunikacji] / Tokarz, Marek.
356   2002500198919 F.19891 Argumentacje polityczne : język i techniki / Klementewicz, Tadeusz
357   2002600285298 H.28529 Chciwość : jak nas oszukują wielkie firmy / Reszka, Paweł
358   2004601574692 ANS.157469 Czytelnik ubezwłasnowolniony : perswazja w masowej kulturze literackiej PRL / Barańczak, Stanisław
359   2002600176312 H.17631 Dowody, argumenty i perswazja w procesie politycznym / Majone, Giandomenico.
360   2004601548273 ANS.154827 Gwałt i perswazja : antologia publicystyki z lat 1981-1983 /
361   2002600291886 H.29188 Haker umysłów / Batko, Andrzej.
 
Uzależnienie od internetu
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
362   2002600320395 H.32039 Antisocial media : jak Facebook oddala nas od siebie i zagraża demokracji / Vaidhyanathan, Siva.
363   2002600295815 H.29581 Cyberchoroby : jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie / Spitzer, Manfred
364   2002600351399 H.35139 Cyberzaburzenia, cyberuzależnienia / Jędrzejko, Mariusz.
365   2002600301462 H.30146 Cyfrowe dzieci : zjawisko, uwarunkowania, kluczowe problemy /
366   2002600340348 H.34034 Cyfrowy minimalizm : jak zachować skupienie w hałaśliwym świecie / Newport, Cal
367   2002600362876 H.36287 Dostrzeganie zagrożeń drogą do zmiany /