KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Alkohol a zachowania problemowe młodzieży : opinie i badania /

opinie i badania /
[red. Anna Szymanowska].
Warszawa :
Wydaw. Edukacyjne Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2004.
223, [1] s. : wykr. ; 24 cm.
Publikacja zawiera materiały z seminarium naukowego zorganizowanego w Kazimierzu w 2004 r. oraz raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2003 r.
Bibliogr. przy pracach.
83-89566-02-8
37.018.2:613.81/.83:316.346.3-057.874](438)"1989/..."
Wychowanie w szkole.
(Polska).

 konsumpcja alkoholu
Młodzież -- konsumpcja alkoholu -- zapobieganie -- Polska -- 1990- -- konferencje.
Młodzież -- używanie narkotyków -- Polska -- 1990-.
1990-
Młodzież
konferencje.
1990-.
Młodzież -- konsumpcja alkoholu -- Polska -- 1990-.
zapobieganie
używanie narkotyków
Polska

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Z Czytelnia Biblioteki Głównej (Z.106942) Tylko na miejscu 23/10/2006 2000301069421 -
Na miejscu
W  Wypożyczalnia Biblioteki Głównej (Pd.17523) krótkoterminowe 2002200175234 Zamów
Rekord: