KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego /

Sitniewski, Piotr.
Piotr Sitniewski.
Białystok :
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica,
cop. 2005.
243 s. ; 24 cm.
Rozprawa doktorska. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, Białystok 2004.
Bibliogr. s. 235-243.
83-922599-0-4
342.72/.73:352/353](438)
Prawa obywateli. Państwo a jednostka. Wolność osobista. Równość obywatelska i polityczna. Równość rasowa. Równość wyznania. Wolność słowa. Wolność nauki. Prawo zrzeszania się. Wolność zgromadzeń. Wolność sumienia i wyznania. Wolność prasy i widowisk. Prawo do pracy i ubezpieczeń społecznych.
(Polska).

 Jawność informacji
1990-
Wolność informacji
Polska
Informacja rządowa
Samorząd lokalny
Wolność informacji -- Polska -- 1990- -- rozprawy akademickie.
Samorząd lokalny -- prawo -- Polska -- 1990- -- rozprawy akademickie.
prawo
Informacja rządowa -- prawo -- Polska -- 1990- -- rozprawy akademickie.
Jawność informacji -- Polska -- 1990- -- rozprawy akademickie.
rozprawy akademickie.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14485)
Sygnatura SA.14485
Tylko na miejscu 27/02/2014 2002000144850 -
Na miejscu
Rekord: