KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Fundamentalizm i kultury / / pod red. Marka Szulakiewicza i Zbigniewa Karpusa.
    Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. 462 s. 23 cm.
   
Zebrane w tym tomie teksty zostały przedstawione na III Interdyscyplinarnej Konferencji "Problemy współczesnej kultury" zorganizowanej przez Instytut Politologii, Instytut Stosunków Międzynarodowych oraz Instytut Filozofii UMK w Toruniu.

    ISBN 83-231-1844-2


Integryzm
Religia i cywilizacja
Religia i polityka

   
WM.5461   
WM.5462   
WM.5463   
H.15218   
Z.107888   
WM.6316        UKD: 32-027.21:316.7:2-1:130.2:2:316.74](061)