KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Środowiskowy program wychowania zdrowotnego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej : założenia, cele, treści, sposób realizacji / / red. Marianna Charzyńska-Gula ; Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Społecznego. Wydz. Pielęgniarski. AM w Lublinie.
    Lublin : Kom.Profilkatyki Polskiego Tow. Kardiologicznego, 1997. 212 s. : il. : 24 cm.
    ISBN 83-904013-3-9

   
Pd.16066   
Pd.16065        UKD: 372.861.3