KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Waskan, Jan.

    Problem przynależności państwowej ziem byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego w myśli politycznej Obozu Narodowego 1893 - 1921 / / Jan Waskan.
    Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2006. 295 s., [7] k. złoż. : il. ; 24 cm.
    ISBN 83-7096-593-8

   
Z.107066        UKD: 94(438).07/.081::323.1:329.17]"18/19"