KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Jokiel, Paweł ((1955- ).)

    Zmiany wybranych charakterystyk hydroklimatycznych Polski w bieżącym stuleciu / / Paweł Jokiel, Krzysztof Kożuchowski.
    Wrocław ;Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1989. 94 s. : il. ; 24 cm.
    (Dokumentacja Geograficzna , ISSN 0012-5032 ; 1989, z. 6)
    (Dokumentacja Geograficzna ISSN 0012-5032 1989, z. 6)

Hydrografia

   
Bl.3942   
Bl.5300        UKD: 556:551.58](438)"19"