KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Gospodarka, zarządzanie, przestrzeń / / pod red. Tadeusza Markowskiego, Danuty Stawasz,.
    Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005. 145, [1] s. ; 24 cm.
    (Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, ISSN 0208-6018 ; 186)
    (Acta Universitatis Lodziensis. ISSN 0208-6018 186)

Gospodarka regionalna
Regionalizacja ekonomiczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Prognozy gospodarcze

   
Ec.53428   
Tc.1907        UKD: 711:005:332.14](438)"1990/..."(082.1)