KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty.Przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu / / [red. nauk.: Grażyna Rosa, Agnieszka Smalec].
    Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011. 710 s. : il. ; 25 cm.
    (Ekonomiczne Problemy Usług, ISSN 1896-382X ; nr 73)
    (Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński ISSN 1640-6818 nr 661)     (Ekonomiczne Problemy Usług ISSN 1896-382X nr 73)

Postawy konsumentów.
Konkurencyjność (ekonomia).
Zarządzanie przedsiębiorstwem.
Marketing strategiczny.

       UKD: 339.13:658.1/.5:005.2:366](082.1)