Opis

    Realizacja zasady "informed consent" w kontekście relacji lekarz - pacjent : wyzwania i bariery rozwojowe w Polsce : materiały z seminarium ekspertów zorganizowanego przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dnia 12 marca 2011 / [red. nauk. Wojciech Bołoz, Romuald Krajewski].
    Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ; 2012. 167, [1] s. : il. ; 21 cm.
    (Biuletyn RPO. Materiały ISSN 0860-8334 nr 76)
    (Biuletyn RPO. ISSN 0860-8334 nr 76)
   
Zawiera mat. konf.

              UKD: 342.72/.73(438):614.253.8](061)