KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Retoryka w Polsce : teoria i praktyka w ostatnim półwieczu / / pod red. Marka Skwary.
    Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006. 371, [2] s. : il. ; 24 cm.
    (Materiały, Konferencje / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1232-5848 ; nr 73)
    (Materiały, Konferencje - Uniwersytet Szczeciński ISSN 1232-5848 nr 73)

Retoryka

   
P.20581   
Z.107346   
P.20401        UKD: 808.5(438)"19/20"(061)+016