KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Stosunki międzyludzkie w wychowaniu : (badania empiryczne) : praca zbiorowa / / pod red. Zbigniewa Zaborowskiego.
    Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976. 141 s. ; 24 cm.
    (Monografie, Rozprawy, Studia / Instytut Kształcenia Nauczycieli)
    (Monografie, Rozprawy, Studia - Instytut Kształcenia Nauczycieli)

Stosunki międzyludzkie

   
Z.21410   
Z.25745   
W.60407   
W.49413   
W.49414   
W.49415   
W.49416   
W.49418   
W.49417   
W.49419   
W.49420   
W.49421   
W.49422   
W.49423   
W.49424   
Pd.6324   
Pd.19397        UKD: 37.035:316.7:316.61