KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kaczorkiewicz, Dorota.

    Pozycja podmiotu zobowiązanego do zwrotu korzyści majątkowej (art. 52 kodeksu karnego) w polskim procesie karnym / / Dorota Kaczorkiewicz.
    Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2005. 197 s. ; 24 cm.
   
Uaktualniona i popr. wersja pracy doktorskiej, obronionej w 2004 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

    ISBN 83-7285-216-2


Odpowiedzialność karna
Postępowanie karne
Restytucja (prawo)

   
SA.14629        UKD: 343.13:343.22:347.41/.43:347.5](438)