KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Ciszewski, Jan.

    Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych : przepisy, wzory pism, komunikaty, informacje o aktach prawa wspólnotowego, wykazy umów, informacje / / Jan Ciszewski. Wyd. 5, wg stanu prawnego na 16 stycznia 2006 r.

    Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006. 844, [4] s. ; 22 cm.
    ISBN 83-7334-552-3


Prawo cywilne
Prawo cywilne
Prawo międzynarodowe karne.
Prawo międzynarodowe prywatne
Umowy (prawo międzynarodowe prywatne).
Prawo międzynarodowe karne
Prawo międzynarodowe prywatne

   
SA.14265   
SA.14953        UKD: 341.9:341.41/.42:343.13:347](094.4)